Podaj imię:
Jestem absolwentem:
Wybierz powiat:
Skąd dowiedziałeś sie o studiach:
Podaj email:*
Zaznacz stwierdzenia, z którymi się zgadzasz:
Posiadam predyspozycje do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, i niepełnosprawnościami
Posiadam kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych
W przyszłości zamierzam podjąć pracę w podmiotach prowadzących działalność leczniczą oraz usługi fizjoterapeutyczne
Interesują mnie mechanizmy funkcjonowania państwa i społeczeństwa.
Charakteryzuję się wysokim wyrobieniem społecznym i postawą etyczną.
Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode mnie oczekują.
Chcę poznać prawo i praktyki jego stosowania.
Interesuję się naukami prawnymi, ekonomicznymi, humanistycznymi i zarządzaniem.
Chciałbym/chciałabym pracować w instytucjach i organizacjach krajowych lub międzynarodowych, wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa.
Doceniam jasno wytyczone kierunki działania, które dokładnie określają, co mam robić.
Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porządkiem
Chętnie czytam książki na każdy temat, który budzi moją ciekawość.
Lubię dyskutować.
Chcę nabyć podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze.
Chcę posiąść umiejętność wykorzystania znajomości języków obcych w pracy zawodowej i w życiu.
Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz moim twórczym zdolnościom.
Często wyczuwam, gdy jakaś osoba odczuwa potrzebę rozmowy.
Chcę przyswoić umiejętność kreacji, planowania i pozyskiwania środków na realizację programów i projektów edukacyjnych oraz pomocowych.
Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina.
Chcę podjąć pracę edukacyjną (wychowawczą, opiekuńczą i kompensacyjną) z dziećmi.
Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens.
Chcę zdobyć wiedzę z zakresu: nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych.
Zawsze staram się by wykazać życzliwe zainteresowanie ludźmi, którzy wyglądają na samotnych i bez przyjaciół.
Chcę się nauczyć pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych.
Chcę się nauczyć postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na miejscu wypadku.
Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy.
Od siebie wymagam dużej sumienności, zdyscyplinowania.
Charakteryzuje mnie duża chęć niesienia pomocy innym i zaangażowanie osobiste.
Wierzę w siebie i w to, że mam wpływ na rzeczywistość.
Lubię rywalizację.
Lubię organizować ludzi i dawać im impuls do działania.
W przyszłości chcę prowadzić własną działalność gospodarczą.
Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi.
Chcę uzyskać wiedzę dotyczącą grafiki komputerowej, tworzenia treści multimedialnych oraz projektowania i wykorzystania systemów inteligentnych.
Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie.
Lubię majsterkować
Interesuje mnie budowa maszyn, mechanika i energetyka oraz komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Podczas studiów chcę uzyskać gruntowne wykształcenie informatyczne z zakresu technik i metod programowania
Potrafię być dobrym liderem grupy projektowej
Chcę zdobywać wiedzę z zakresu nauk o żywności, właściwościach żywności, jej wpływie na organizm
W przyszłości pragne pracować w zakresie usług i poradnictwa żywieniowego, profilaktyki i edukacji żywieniowej
Interesuje się finansami, ekonomią oraz tematyką makroekonomiczną
Chcę poznać zasady funkcjonowania instytucji finansowych oraz banków
Chcę zostać specjalistą w obszarze techniki związanym z pokrewnymi kierunkami kształcenia takimi jak Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika
Chcę uczestniczyć w procesie projektowania, badania i rozwoju produktów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez PWSZ im. Witelona w Legnicy*