Wybrano prorektorów w legnickiej PWSZ

Kolegium Elektorów PWSZ w Legnicy, wybrało prorektorów. Dr Helena Babiuch od września będzie prorektorem ds. dydaktyki i studentów, a prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz zostanie prorektorem ds.nauki i współpracy z zagranicą.

Zobacz więcej