Aktualności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w wydawanej co roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikacji pt. „Erasmus w Polsce” została wymieniona w zestawieniu 15 uczelni, które są rekordzistami w przyjmowaniu studentów z zagranicy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2008/2009 przyjęła 30-osobową grupę studentów z zagranicznych ośrodków akademickich, z którymi prowadzona jest współpraca. Najliczniejszą grupę od kilku lat stanowią studenci z Turcji, którzy widzą w legnickiej PWSZ atrakcyjne miejsce do zdobywania kolejnych życiowych doświadczeń oraz podwyższania własnych kwalifikacji naukowych.

Warto zaznaczyć, że Uczelnia współpracuje, w ramach programu Erasmus - „Uczenie się przez całe życie”, z następującymi partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy bilateralne: XIOS University College Limburg – Belgia, Uniwersytet Techniczny w Gabrovie – Bułgaria, Uniwersytet Cypryjski w Nikozji – Cypr, Universite Jean Monnet – Institut Universitaire de Technologie w Roanne –Francja, Hochschule Bremem – Niemcy, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg – Niemcy, Fachhoschule Nordhausen – Niemcy, Fachhochschule w Schmalkalden – Niemcy, Bergische Universität w Wuppertalu – Niemcy, Uniwersytet Alba Iulia - Rumunia, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafarika w Koszycach – Słowacja, Selcuk University w Konya – Turcja, Cumhuriyet University w Sivas – Turcja, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze – Słowacja, International Business Academy w Kolding – Dania, Hochschule für Öffentliche Verwaltung w Kehl – Niemcy, University of Piraeus – Grecja.

Umowy te umożliwiły w roku akademickim 2009/2010 wyjazd:

o 20 studentów na studia (Belgia – 2 osoby, Francja – 2 osoby, Niemcy – 5 osób, Turcja – 11 osób),
o 4 studentów na praktykę zagraniczną (Francja – 1 osoba, Niemcy – 1 osoba, Turcja – 2 osoby),
o 2 wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
o 2 wyjazdy szkoleniowe (Czechy – 1 osoba, Niemcy – 1 osoba),

W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 z wyjazdu na studia za granicę skorzystało 5 studentów ( Belgia – 1 osoba, Niemcy – 4 osoby).

Do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyjechało w roku akademickim 2009/2010, 19 studentów zagranicznych z Turcji (5 studentów z Cumhuriyet University w Sivas oraz 14 studentów z Selcuk University w Konya).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła 9 studentów zagranicznych z Turcji (4 studentów z Cumhuriyet University w Sivas ora 5 studentów z Selcuk University w Konya).

Takie kształcenie trwa najczęściej przez jeden semestr, choć zdarzają się i dłuższe okresy studiowania poza macierzystą Uczelnią. Jest to również ciekawa oferta dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących dydaktykami.

Wysyłanie studentów za granicę, przyjmowanie studentów z zagranicy, wyjazdy na praktyki i staże oraz wymiana kadry dydaktycznej i administracyjnej odbywa się na podstawie Uczelnianej Karty Erasmusa, która została przyznana naszej Uczelni na lata 2007-2013.

Autor: przemo
Źródło: www.e-piastowska.pl
Data publikacji: 13.04.2011r.

<< powrót

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021