Aktualności

1 czerwca 2011r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, władze naszej Uczelni -  Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Kazimiera Jaworska oraz Kanclerz mgr Robert Burba odebrały certyfikat w I edycji konkursu „Uczelnia Liderów”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wzięła udział w konkursie certyfikacji szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication. I znowu potwierdził się fakt, że studia w naszej Uczelni cieszą się w kraju dużym uznaniem

Przyznany certyfikat – „Uczelnia Liderów” – świadczy o tym, że PWSZ im. Witelona w Legnicy kształci liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych, wyróżnia się tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe.

Podczas rozdawania certyfikatów podkreślano, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wciela w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, inwestuje we współpracę ze swoim otoczeniem społecznym, a także podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych.

 W konkursie „Uczelnia Liderów” nagrodzono szkoły wyższe (zarówno publiczne, jak i niepubliczne), których absolwenci są znakomicie przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

Wnioski konkursowe oceniali wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy naukowi uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i niekwestionowany dorobek w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem wyższym, tj:  prof. zw. dr hab. Dariusz Rott - członek prezydium i rzecznik prasowy Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. zw. dr hab. Piotr Wilczek - historyk literatury, komparatysta, tłumacz, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Halina Rusek – socjolog, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie), dr hab. Krzysztof Gajdka - wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dr Michał Kaczmarczyk – medioznawca, specjalista w dziedzinie public relations i promocji edukacji.

W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas wręczania certyfikatu w I edycji konkursu „Uczelnia Liderów”, PWSZ im. Witelona w Legnicy otrzymała wyróżnienie „Primus” za najwyższą liczbę punktów rankingowych uzyskanych podczas weryfikacji nadsyłanych zgłoszeń. Wyróżnienie przyznano tylko dziesięciu uczelniom wyższym.

zobacz galerię zdjęć z wręczenia nagrody

<< powrót

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021