12 czerwca 2012r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiciele władz naszej Uczelni - Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz Kanclerz mgr Robert Burba - odebrali nagrodę w II edycji konkursu „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

 

W programie certyfikacji „Uczelnia Liderów 2012” Fundacja nagrodziła uczelnie wyższe, które kształcą absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, dobrze przygotowanych do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy drugi raz z rzędu otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”. Tym samym jest to potwierdzenie, że PWSZ im. Witelona w Legnicy kształci liderów i wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe.

 

Podczas wręczania certyfikatów podkreślano, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wciela w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, inwestuje we współpracę ze swoim otoczeniem społecznym, a także podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została także uhonorowana wyróżnieniem „Primus”, za uzyskanie w procedurze konkursowej najwyższej liczby punktów rankingowych.

 

Komisja oceniła uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” zadecydowała komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczył prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021
 • Uczelnia Liderów 2022