Aktualności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy podpisała umowę na wymianę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych z Instytutem Politechnicznym w Portalegrze w Portugalii.

Podpisane porozumienie będzie obowiązywać w latach 2012 - 2013. W tym czasie, co semestr, z wyjazdu za granicę będzie mogło skorzystać dwóch studentów, nauczyciel akademicki i pracownik administracyjny z legnickiej PWSZ. Także ze strony portugalskiej tyle samo studentów jak i nauczycieli akademickich będzie mogło gościć w miejskiej uczelni. Wyjazdy studentów oraz przyjmowanie gości z Portugalii będzie możliwe już od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013. Umowę zawarto w ramach jednego z programów Erasmus - „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Portugalskie miasto położone jest na terenie regionu Alentejo, od północy granicząc z dystryktem Castelo Branco, od wschodu z Hiszpanią, od południa z dystryktem Évora a od zachodu z dystryktem Santarém.

Studenci zainteresowani studiowaniem w tym ośrodku akademickim będą mieli do wyboru między innymi takie kierunki jak informatyka, turystyka, zarządzanie, marketing i ekonomia.

Źródło: www.lca.pl
data publikacji: 12.06.2012r.

<< powrót