Studia w Portugalii dzięki PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podpisała bilateralną umowę na wymianę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych z Instytutem Politechnicznym w Portalegrze w Portugalii.

Zobacz więcej