PWSZ współpracuje ze Strażą Graniczną

Legnicka PWSZ i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu podpisały porozumienie o partnerstwie. Sygnatariusze umowy uznali za priorytetowe m.in.: wzajemną wymianę informacji, organizację szkoleń i warsztatów.

Zobacz więcej