Aktualności

Legnicka PWSZ i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu podpisały porozumienie o partnerstwie. Sygnatariusze umowy uznali za priorytetowe m.in.: wzajemną wymianę informacji, organizację szkoleń i warsztatów.

Zawarte porozumienie jest formą zintegrowania aktywności środowiska akademickiego z podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, co wpisuje się w ogólnokrajową strategię współpracy uczelni wyższych z instytucjami wypełniającymi zadania państwa w określonych sektorach życia publicznego.

Porozumienie ma na celu - z jednej strony - wykorzystanie potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w kreowaniu nowych form działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, natomiast z drugiej strony – wykorzystanie potencjału Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu do krzewienia wśród studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy wiedzy, praktycznych umiejętności i wrażliwości społecznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Porozumienie ma za także ułatwić realizację programów badawczych z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom godzącym w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Sygnatariusze porozumienia uznali za priorytetowe: wzajemną wymianę informacji w przedmiocie organizowanych przedsięwzięć mieszczących się w celu realizowanego porozumienia, inicjowanie przedsięwzięć na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w obszarze lokalnym, podejmowanie działań mających na celu zapoznanie studentów z zadaniami wykonywanymi przez Straż Graniczną, wspólne realizowanie projektów badawczych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, współdziałanie w realizacji przedsięwzięć takich, jak: szkolenia, warsztaty, konferencje, wspólne publikacje naukowe.

Źródło: www.lca.pl
Data publikacji: 07.09.2012r.

<< powrót

  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Dobra Praca 2020/2021