Aktualności

Porozumienie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

W podpisanym dokumencie partnerzy porozumienia oświadczyli, że zamierzają ze sobą współpracować i ustalili ramowe zasady takiej współpracy. Uczelnia zobowiązała się, że jej podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi i będzie prowadzić nadal kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Filologia Angielska.

Zobacz więcej

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021