Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego

Systematycznie wzrastający zbiór zagrożeń oraz systematycznie rozszerzający się zakres odpowiedzialności administracji publicznej w zakresie systemowego ujęcia zarządzania kryzysowego, skłania do dyskusji.

Zobacz więcej

  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Dobra Praca 2020/2021