O racjonalizacji systemu zarządzania kryzysowego w PWSZ

Systematycznie wzrastający zbiór zagrożeń oraz systematycznie rozszerzający się zakres odpowiedzialności administracji publicznej w zakresie systemowego ujęcia zarządzania kryzysowego, skłania do dyskusji.

 

Zobacz więcej