Aktualności

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Legnicy przy współudziale Centrum Profilaktyki Społecznej zapraszają 25 lutego na konferencję „Patologie i uzależnienia - wyzwania społeczne, pedagogiczne i moralne.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej 5 E, w godzinach 1030 - 1400.

Zjawisko zachowań patologicznych oraz uzależnień dotyka coraz młodsze osoby i istnieje jako fakt społeczny. Uzmysłowienie sobie problemu jest wstępnym elementem do podjęcia szeroko rozumianych oddziaływań wychowawczych.

Celem konferencji będzie analiza najistotniejszych problemów w zakresie patologii społecznej oraz wszelkich zaburzeń występujących wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnienie wiedzy na temat nowych zjawisk patologicznych oraz środków prowadzących do uzależnienia stanowi istotny aspekt dla postępowania koncentrującego się na ustaleniu sposobów zapobiegania wszelkiego rodzaju zaburzeniom i uzależnieniom.

Organizowana konferencja ma charakter metodyczny i obejmuje wykład na temat „Etiologia współczesnych problemów wychowawczych i uzależnień - perspektywa socjopedagogiczna" oraz warsztat z zakresu „Uzależnienia behawioralne - zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie, profilaktyka szkolna". Całość poprowadzi dr hab. prof. nadz. Mariusz Jędrzejko - Dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej. Uczestnictwo w warsztatach potwierdzone zostanie certyfikatem wydanym przez Centrum Profilaktyki Społecznej.

 

Data publikacji: 23.02.2015r.

 

<< powrót

  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Dobra Praca 2020/2021