Aktualności

1 września rozpocznie się rekrutacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2015/2016. Wszyscy zainteresowani mogą składać podania do 30 września br.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia, jeżeli: złoży deklarację przyjęcia na Uniwersytet, złoży deklaracje chęci uczestnictwa na każdy rozpoczynający się semestr w określonym terminie i dokona wpłaty opłat za poszczególne semestry w określonym terminie. Słuchacze Uniwersytetu mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć programowych organizowanych w danym semestrze, w ramach dokonanej opłaty.

Uniwersytet swoją działalność realizuje poprzez: wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej, rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań, wydawanie zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień oraz współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności akademickiej. Ponadto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych.
Do udziału w zajęciach ruchowych (gimnastycznych) i turystyczno-rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć lub oświadczenie słuchacza o braku takich przeciwwskazań.

Bliższych informacji w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5 C, pokój nr 5, tel. 76 723 23 70 lub 76 723 23 71 lub e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl.

 

Data publikacji: 2.09.2015r.

<< powrót

  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Dobra Praca 2020/2021