Powstała dolnośląska grupa antyplagiatowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest jednym z trzech sygnatariuszy umowy partnerskiej w zakresie współpracy międzyuczelnianej, skutkującej wdrożeniem lub dostosowaniem do aktualnego stanu prawnego systemu antyplagiatowego oraz procedury antyplagiatowej.

Zobacz więcej>>