Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy dołączyła do systemu Plagiat.pl

System porównuje dokumenty z bazą (ok. 70 000 prac dyplomowych, bronionych na polskich uczelniach publicznych oraz niepublicznych), z zasobami światowego Internetu oraz z bazą dokumentów serwisu Plagiat.pl. Baza danych zawiera teksty wprowadzone do systemu (są to wszystkie prace dyplomowe powstające na danej uczelni), w związku z czym korzystanie z programu daje pewność, że teksty obronionych prac nie zostaną wykorzystane ponownie

Zobacz więcej