pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • rekrutacja pwsz legnica
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny

W Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy są wolne miejsca dla studentów w następujących pokojach:

• w pokoju żeńskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce,
• w pokoju żeńskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce,
• w pokoju żeńskim 3 - osobowym ze wspólną łazienką - 2 miejsca,
• w pokoju żeńskim 3 - osobowym z łazienką - 1 miejsce,
• w pokoju żeńskim 3 - osobowym z łazienką - 1 miejsce (ze studentkami z wymiany międzynarodowej ERASMUS+),
• w pokoju męskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce,
• w pokoju męskim 2 - osobowym ze wspólną łazienką - 1 miejsce (ze studentami z wymiany międzynarodowej ERASMUS+).(informacja na dzień 12.04.2017 r.)

 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy składać w pokoju 131 w budynku A PWSZ im. Witelona w Legnicy.