Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce w ogłoszonej 18. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2017 przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Równocześnie Uczelnia została sklasyfikowana na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce ze wskaźnikiem rankingowym 83,7. Najwięcej punktów rankingowych nasza Uczelnia uzyskała w kategoriach: cytowania - 100 (liczba cytowań publikacji w latach 2011 - 2015); ekonomiczne losy absolwentów - 87,11; prowadzone kierunki studiów - 79,26; oferta kształcenia podyplomowego - 74,65; preferencje pracodawców - 72,34; ocena przez kadrę akademicką - 57,11.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest jedną z największych i najstarszych publicznych uczelni zawodowych w kraju. Tak wysoka ocena w rankingu - awans w stosunku do ubiegłego roku - potwierdza jej ważną rolę w systemie edukacyjnym Dolnego Śląska. Szczególnie istotne są dla legnickiej uczelni oceny wystawione przez kadrę akademicką - drugie miejsce w Polsce, preferencje pracodawców oraz ekonomiczne losy absolwentów. To ostatnie kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia - według ogólnopolskiego badania prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS. Tak dobre wyniki potwierdzają najwyższą jakość usług edukacyjnych i bardzo dobre przygotowanie absolwentów do wymagań rynku pracy.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w odróżnieniu od uczelni akademickich wprowadziła kształcenie na profilach praktycznych i powiązała je z oczekiwaniami rynku pracy. Oznacza to, że studenci częściej i więcej przebywają w zakładach pracy, na praktykach zawodowych i realizują większość programów kształcenia w postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych,warsztatów itp.

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy w trójce najlepszych Uczelni w Polsce

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy w trójce najlepszych Uczelni w Polsce

 

 

  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Dobra Praca 2020/2021