pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2017/2018.

 

Składka wynosi 36 złotych.

 

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A w godzinach od 9.00 do 13.00. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj.od1.10.2017 do 30.09.2018 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. Zapraszamy.