Uwaga studenci!

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2018/2019


Składka wynosi 36 złotych. Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.30.

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2018 do 30.09.2019 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. Zapraszamy.