Aktualności

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym wyjazdem na Ukrainę w ramach akcji „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE III - Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH" Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka" i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapraszają studentów i pracowników do zgłaszania woli uczestnictwa w tej ważnej inicjatywie.


Termin wyjazdu: od 30 września do 14 października 2019 roku.

Zaplanowano: pobyt i prace wolontariuszy w Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze"; odwiedziny w Drohobyczu - spotkanie w Polskiej Sobotniej Szkole i przekazanie zebranych darów i zakupionych książek; prace remontowe na cmentarzu w Snitkowie. W ramach pobytu założono również: zwiedzanie m.in. Kamieńca Podolskiego, Lwowa, Drohobycza, spotkania integracyjne ze społecznością odwiedzanych miejscowości oraz innymi wolontariuszami.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl do 15 września 2019 roku, z podaniem danych personalnych: Imię (lub imiona - zgodnie z wpisem w paszporcie) i nazwisko; Wydział, kierunek, rok studiów; Adres zamieszkania; Data i miejsce urodzenia: PESEL: Numer telefonu do kontaktu.

 

O szczegółach wyjazdu osoby bezpośrednio zainteresowane zostaną poinformowane drogą e-mail.

 

WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę powinny posiadać ważny paszport.