Aktualności

Kurs obejmuje 30 godz. zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Uczelni, dwa razy w tygodniu po 5 godz., przez okres trzech tygodni.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 1 sierpnia 2019 r.

 

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko, nazwę ukończonej szkoły średniej oraz numer telefonu) można przesyłać drogą mailową na adres:

kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące rozpoczęcia zajęć (termin, sala, godziny) zostaną przekazane w wiadomości sms przed ich rozpoczęciem.

 

 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób.