Projekt ma charakter motywacyjny i zakłada objecie wsparciem 16 studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2018/2019 i uzyskali najwyższe średnie po pierwszym roku studiów.


Zalety projektu:

• wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny - stypendium w wysokości 800 PLN brutto, przez okres 20 miesięcy dla uczestników projektu, którzy po ukończeniu pierwszego roku studiów, otrzymali najlepsze wyniki w nauce,


• dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,


• finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które przewidują także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem,


• organizację wizyty studyjnej w krajowym podmiocie leczniczym.

 

Wszystkich chętnych, spełniających warunki rekrutacji zapraszamy do składania podań w okresie 1-11 października 2019 r., budynek A 136.

 


Ogłoszenie wyników rekrutacji: 15.10.2019r.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 1 października o godzinie 15:00, budynek A, sala 142