Uwaga studenci!

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2019/2020 Składka wynosi 36 złotych. Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30.

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2019 do 30.09.2020 r.

Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. Zapraszamy.