AktualnościPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Santander Bank Polska S.A., realizujący w Polsce program Santander Universidades zapraszają nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia w Uczelni do składania zgłoszeń na stypendium szkoleniowe.

Stypendium przeznaczone będzie na pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie online. W ramach 8-godzinnych warsztatów prowadzonych dla 40 nauczycieli jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zaplanować zajęcia online metodą SCRAF, zwiększyć zaangażowanie uczestników zajęć online, poznają scenariusze na różnego rodzaju zajęcia (wykłady, ćwiczenia, szkolenia), a także narzędzia wspomagające planowanie, przygotowanie oraz prowadzenie tych zajęć.

 

Aplikować można pod adresem:
https://www.becas-santander.com/pl/program/nauczanie_zdalne_pwsz_legnica

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkoleniowego jest poprawne zarejestrowanie się na ww. stronie w terminie do dnia 10 marca 2021 r. W przypadku większej liczby chętnych stypendium zostanie przyznane kandydatom z najwyższą liczbą punktów liczonych według poniższych kryteriów:


1) za prowadzenie różnorodnych form zajęć - np. wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, zajęcia praktyczne - max. 5 pkt.,


2) za prowadzenie zajęć w ramach innych form kształcenia oferowanych przez Uczelnię - np. studia podyplomowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku, szkolenia, kursy i inne krótkie formy - max. 5 pkt.,


3) za zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału - np. udział
w pracach komisji rekrutacyjnej, zespołu ds. jakości kształcenia, opieka nad praktykami zawodowymi, sprawowanie funkcji kierownika zakładu, inne - max. 5 pkt.

 

 

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021