Budynki D - Ośrodek Projektów i Edukacji - znajdują się tu specjalistyczne pracownie i laboratoria, oraz Centrum Socjoterapii, przeznaczone do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży oraz grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań.


Wyposażenie sal w Centrum pozwoli na wykorzystywanie ich do różnych form pracy terapeutycznej – muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę.

Sale są również wykorzystywane jako gabinety terapii indywidualnej.