Aktualności

Najlepsi z Najlepszych!

Z każdego kierunku studiów licencjackich i magisterskich wybrane zostały trzy osoby z najwyższą średnią ocen, która wahała się od 4,76 do 5,0.

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marcin Liberacki, prof. PWSZ oprócz podziękowań wręczał uhonorowanym absolwentom drobne upominki i zapraszał ponownie w mury PWSZ im. Witelona w Legnicy na studia magisterskie lub podyplomowe.

 X Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem"

 Minister z wizytą na Uczelni

pwsz legnica

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, 12 lipca 2021 r. odwiedził Wojciech Murdzek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W trakcie wizyty Minister rozmawiał z władzami Uczelni o roli i miejscu PWSZ im. Witelona w Legnicy w Regionie, potencjale dydaktycznym i naukowym, współpracy Uczelni z biznesem oraz planach rozwojowych. Goście zwiedzili również Uczelnię. Byli pod wrażeniem urządzeń i sprzętu, jaki wykorzystujemy kształcąc naszych studentów.
Minister, w towarzystwie Ewy Szymańskiej - Poseł na Sejm RP, Ryszarda Wawryniewicza - Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz władz Uczelni zwiedzał kampus oraz gościł na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych

 PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2021”

pwsz legnica

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 11. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów" przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy tytuł „Uczelnia Liderów 2021". Ponadto Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. Andrzej Panasiuk został uhonorowany wyróżnieniem „Aurea Praxis",

 
Nowa współpraca nauki i biznesu w Regionie Legnickim

pwsz legnica

28-06-2021 O tym jako może wyglądać współpraca nauki i biznesu rozmawiali uczestniczy Konferencji „Nowa współpraca nauki i biznesu w Regionie Legnickim", zorganizowanej przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wspólnie z Legnicką Specjalną Stefą Ekonomiczną S.A. oraz Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego". Konferencja odbyła się 28 czerwca 2021 r. w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 „Gala Partnerów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych”

pwsz legnica

W dniu 23 czerwca 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w ramach uroczystego posiedzenia Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, odbyła się gala wręczenia podziękowań Interesariuszom Zewnętrznym.

 

 

 
Obrony prac dyplomowych studentek kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

pwsz legnica

 

Obrony prac dyplomowych studentek kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne zakończone pełnym sukcesem. Gratulujemy uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

 

 Robotyka w Szkołach Dolnego Śląska

pwsz legnica

2021-06-18 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnicka Specjalna Stefa Ekonomiczna oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego" zorganizowały inauguracyjną konferencję pod nazwą „Robotyka w Szkołach Dolnego Śląska". Konferencja odbyła się 18 czerwca 2021 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zakończenie roku akademickiego UTW PWSZ im. Witelona w Legnicy

Zakończenie roku akademickiego UTW PWSZ im. Witelona w Legnicy 2021-05-28 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.


Biblioteka na BIS: ZDROWA DIETA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 I IZOLACJI DOMOWEJ.

Biblioteka na BIS: ZDROWA DIETA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 I IZOLACJI DOMOWEJ.PWSZ Legnica 2021-05-20 Biblioteka na BIS: ZDROWA DIETA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 I IZOLACJI DOMOWEJ.Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021