Aktualności

lp Tytuł
1 2019-06-18 Podsumowanie Działalności TPD w Legnicy
2 2019-06-18 „ Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Przedstawienie muzyczne dla dzieci w wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju – cykl koncertów
3 2019-06-16 Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w
4 2019-05-09,17 Współczesne zajęcia na kierunku Pedagogika. Realizacja zadań z przedmiotu „Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej”.
5 2019-06-07 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Lekarze Europy, Wydział Nauk o Zdro
6 2019-06-06 ppłk Tomasz Lewandowski z-ca Szefa WSZW - Szef Wydziału oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w PWSZ im. Witelona w Legnicy spot
7 2019-05-30 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja Związku Pracodawców Polska Miedź. Gośćmi spotkania byli Samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego. Zebr
8 2019-05-28 Rozdanie dyplomów Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2018/2019.
9 25. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Organowy. Filip Presseisen - organy, Przemysław Skałuba - klarnet, saksofon, duduk. Cykl koncertów wspieranych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
10 2019-05-10 VI edycja akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) pod hasłem „Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy”. Szkolenie przedszkolaków i nadanie tytułu „Mistrz Ś
11 2019-04-16 Posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy. Gratulacje Senatu oraz całej Społeczności Akademickiej Uczelni z okazji przyznania przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka
12 Studenci Ratownictwa Medycznego w przedszkolu.
13 2019-04-09 Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, decyzją Rady Naukowej przyznał Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Rysz
14 2019-04-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Podczas spotkania przekazany został Uczelni czek na 1 m
15 Wernisaż III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego \\
16 Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
17 2019-03-18 Dzień świętego Patryka. Inscenizacje studentów z Koła Naukowego Młodych Filologów RENESANS.
18 2019-03-15 XIV KONKURS ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM
19 Emocje w inwestowaniu
20 Rada Wydawnicza
21 Projekt Volodia
22 X Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
23 2019-02-20 Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
24 2019-02-19 X Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
25 Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym
26 2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
27 2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.
28 Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
29 2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
30 2018-12-11 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
31 2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
32 2018-11-20 „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Warsztaty przeznaczone dla starostów grup i innych zainteresowanych studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy zorgani
33 2018-11-16 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
34 2018-11-09 VI Konferencja naukowa „Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego - Legnica 2018. Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym”
35 2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
36 2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
37 2018-10-30 KOLACJA NARODÓW \'2018.
38 2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PW
39 2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.
40 2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
41 2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
42 2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego \"Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020\". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię
43 2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.
44 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
45 2018-10-06 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków i Dietetyków wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy \"Biała sobota\".
46 Pierwszy dzień zajęć studenckich w roku akademickim 2018/2019
47 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie.
48 2018-09-26 Studenci z międzynarodowej wymiany ERASMUS po zapoznaniu sie z uczelnią, zwiedzali Legnicę.
49 Koncert Finałowy \"Bal Renesansowy\"
50 Przysięga studentów-ochotników Legii Akademickiej
51 2018-07-16 Wolontariusze z PWSZ im. Witelona w Legnicy na Ukrainie.
52 2018-07-13 Konkurs Amatorskich Zespołów Bluesowych XI Edycji Festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą o nagrodę Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.
53 2018-07-02 Uczelnia gościła dzieci z Ukrainy. Jest to kolejna edycja spotkań. \"Akcja Letnia Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi piastowskiego Dolnego Śląska\" odbywa się przy współudziale mieszkańców
54 2018-07-02 Czas egzaminów zawodowych i obron dyplomów.
55 2018-06-28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nagrodzona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\".
56 2018-06-16 PIKNIK POWITANIE LATA\\\'2018. Taneczne zakończenie obchodów Jubileuszu 20-Lecia Uczelni.
57 2018-06-15 Uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
58 2018-06-15 Zdeponowanie Kapsuły Czasu dla potomnych z okazji Jubileuszu 20 Lecia Uczelni.
59 2018-06-11 Wręczenie kart powołania na ćwiczenia w ramach Legii Akademickiej.
60 2018-06-11 Kolej w regionach - zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Konferencja naukowa współorganizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
61 KUCHNIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
62 2018-06-05 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
63 2018-06-04 „Współczesne zagrożenia epidemiologiczne” – wykład otwarty prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Gładysza. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legn
64 ”KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”
65 GRUSZKA CUP 3. Kolejna edycja imprezy sportowej prowadzonej przez Piotra Gruszkę – kapitana reprezentacyjnej drużyny siatkarskiej. Cykl zorganizowany pod patronatem J. M. Rektora Państwowej Wyżs
66 Juwenalia 2018 - dzień drugi
67 2018-05-18 Juwenalia 2018 - dzień pierwszy
68 2018-05-17 Juwenalia 2018 - korowód
69 Uroczyste rozdanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej
70 Inscenizacja procesu karnego na zaliczenie przedmiotu proces karny na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień.
71 dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland z wzytą w PWSZ im. Witelona w Legnicy
72 Juwenalia 2018 - przedbiegi
73 2018-05-13 24. JAWORSKIE KONCERTY POKOJU 2018. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent-Dainius Pavilionis. W programie: utwory W. A. Mozarta, L. van Beethovena.
74 Juwenalia 2018 - turniej gier planszowych
75 Spotkanie poetyckie z Paulą Nowak
76 XXX Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polskich.
77 II Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków
78 Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - Półfinał D
79 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2018
80 2018-04-10 Edukacja żywieniowa wraz z warsztatami prowadzona przez studentów II roku Kierunku Dietetyka. Uczestnikami dzisiejszych warsztatów były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podsta
81 Wolontariusze z kierunku Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy wspierali podczas biegu i na mecie biegaczy Biegu “Bitwy Pod
82 Pierwsze z cyklicznych szkoleń kadry PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Medyków.
83 2018-04-05 II Otwarty Przegląd Muzyczny
84 2018-04-04 Wsparcie wolontariuszy z PWSZ im. Witelona w Legnicy 14. Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży \\\\
85 2018-03-22 „Wydarzenia Marca’68 – przyczyny i następstwa”- konferencja naukowa.
86 2018-03-21 Wernisaż wystawy pokonkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”.
87 2018-03-09 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Mini Targów Pracy pn. „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”. Targi zorganizowane zostały w partnerskim Zespole Szkół
88 2018-03-07 Wykład prof. Svitlany Shchudlo z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Ivana Franki w Drohobyczu. Wykłady ramach programu Erasmus na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
89 Finał gry fabularnej \"Kosmici z kosmosu\"
90 EKSCYTUJĄCA GRA FABULARNA
91 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 16-18.02.2018 r.
92 2018-02-14 Uczelnia wita studentów Erasmus+. Spacer po Legnicy. Our University welcomes Erasmus+ students. Walk around Legnica.
93 2018-02-13 KABARET STARSZYCH PANÓW - przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz. Koncert w ramach Witelon Music Night.
94 IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne
95 Noworoczne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
96 2018-01-22 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
97 2018-01-19 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa \"Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu\". Organizatorem jest Koło Naukowe Alternatywa.
98 2018-01-18 Spotkanie z Allison Peat z firmy Oracle
99 Warsztaty z Podstaw psychologii
100 2018-01-14 Studenci Koło Młodych Medyków wraz z mieszkańcami Legnicy grali w 26. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W składzie Orkiestry znalazło się wielu studentów i absolwentów PWSZ im. Witelo
101 2017-12-20 Spotkanie świąteczne studentów K.N. Młodych Medyków
102 2017-12-18 Multicultural Christmas meeting - organised by Business English Students` Association - Międzynarodowe spotkanie świąteczne przyjaciół KN Języka Biznesu.
103 2017-12-18 Spotkanie z cyklu \"BIBLIOTEKA NA BIS\"
104 2017-12-12 Spotkanie świąteczne pracowników i przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawiodowej im. Witelona w Legnicy.
105 2017-12-11 Spotkanie świąteczne w gronie przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
106 2017-12-06 Finał akcji mikołajkowej 2017.
107 2017-12-06 \"DOBRO Z POMYSŁEM\"
108 2017-12-05 Wyjazd studentów z K.N. \"Laborum\" i RUSS na warsztaty do Zielonej Góry.
109 2017-12-01 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
110 2017-11-27 IV TARGI KÓŁ NAUKOWYCH
111 2017-11-27 Realizacja projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
112 2017-11-17 Wręczenie Dyplomu \"MAGISTER HONORIS CAUSA\" studentom z pięcioletnim \"stażem studenckim\".
113 2017-11-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WHSiH.
114 2017-11-16 I edycja warsztatów z cyklu „KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”.
115 2017-11-10 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych.
116 2017-11-08 Spotkanie ze studentami zainteresowanymi programem Legia Akademicka. Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.
117 2017-10-31 POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH. Wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka’ przebywali na Ukrainie w Snitkowie i Barze w dniac
118 2017-10-19 Umowa o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. W ramach tej umowy BZ WBK umożliwi pracow
119 2017-10-19 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl warsztatów z zakresu informatyki, logistyki, biznesu. Wykłady i warsztat
120 2017-10-11 KONFERENCJA NAUKOWA WOLONTARIAT – DROGA DO ROZBUDZANIA POTRZEBY/PASJI POMAGANIA INNYM ORAZ KSZTAŁTOWANIA OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW. POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II –
121 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
122 2017-10-05 Wykład prof. UJ, dr. hab. n. med. Jacka Legutko dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.
123 2017-10-05 UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Wykład przedstawicieli ZUS dla studentów
124 2017-09-29 Galą w Legnickim Centrum Kultury zakończył się XX Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy. Koncert Orkiestry Wojsk Lądowych uświetnił jubileusz. Fot. Piotr Krzyżanowski
125 2017-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
126 2017-09-26 Prezentacja drużyn MKS Ikar Legnica w sezonie 2017/2018. AZS PWSZ Legnica ma mocna Ekipę!
127 Wizyta władz Uczelni w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
128 2017-09-04 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
129 2017-08-09 Jubileusz 85 lat prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego - Rektora Seniora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
130 2017-08-08 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
131 2017-08-04 Trwa przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych przyszłych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ten etap rekrutacji zakończy się 8 sierpnia.
132 2017-07-20 Studenci pomagali Rodakom z Ukrainy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy włączyła się w akcję humanitarną „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi studen
133 2017-07-13 Praktyki pilotażowe z Czerwonym Kapturkiem w tle.... Studentki Pedagogiki na zakończenie praktyk studenckich wzięły udział w corocznym czytaniu bajek dla dzieci z Miejskiego Przedszkola prz
134 2017-07-08 23. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert Kameralny \"Soli Deo Gloria / Bach i Luter na dwa klawesyny”. Wykonawcy - Aleksandra i Alexander Ferdinand Grychtolik. Cykl koncertów sponsorowa
135 2017-07-08 Wyjazd na Ukrainę w ramach społecznej akcji \"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia\". Udział studentów i opiekunów z PWSZ im. Witelona w Legnicy przebiega pod patronatem Dolnośląskiego Urz
136 20-17-06-26 i 27 OBRONY DYPLOMÓW I SESJE EGZAMINACYJNE.
137 2017-06-24 Adam Bałdych Trio - koncert Jazzowy 23. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Adam Bałdych - skrzypce, Szymon Mika - gitara, Krzysztof Dys - instr. klawiszowe. Cykl koncertów sponsorowany
138 Symulacja negocjacji międzynarodowych -Studentów z Anglojęzycznego Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
139 2017-06-08 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
140 2017-06-05 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” – wernisaż.Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólno
141 2017-06-02 I Konferencja Naukowa pt. Medycyna - teoria i praktyka
142 2017-05-31 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Koło Naukowe Młodych Medyków zapraszają studentów na spotkanie pod hasłem: SESJA - jak student wspomaga swój mózg
143 2017-05-31 Praktyczne aspekty funkcjonowania Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy i Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Spotkanie studentów Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedstawicielami
144 20-17-05-30 Otwarcie ekspozycji fotogramów prezentujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako \"UCZELNIĘ BEZ BARIER ...\"
145 2017-05-23. Prelekcja Busem przez świat
146 2017-05-22 Studenci Pedagogiki na zakończenie cyklu zajęć praktycznych zaprezentowali spektakl pt. ”Spotkanie z baśniowymi bohaterami”. Widzami były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w
147 2017-05-20. Koncert inauguracyjny 23. Jaworskich Koncertów Pokoju w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Jakub Chrenowicz - dyrygent, Tomasz Gluska - trąbka. W programie utwory Fra
148 2017_05-18 JUWENALIA \'2017 ROZPOCZĘTE. STUDENCI PRZEJĘLI WŁADZĘ NAD UCZELNIA I MIASTEM.
149 2017_05-17 Przedbiegi juwenaliowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
150 2017-05-12 Koło Naukowe Alternatywa oraz zespól badawczy e-Metodologia zorganizowały drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura i (sub)kultura w dobie internetu”.
151 2017-05-11 Wampiriada na \"Witelonce\".JUWENALIA\' 2017 rozpoczęte \"DAREM SERCA\" studentów. Ponad 11 litrów krwi zebrała ekipa Regionalnej Stacji Krwiodawstwa z Legnicy.
152 2017-05-04 Matura z języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
153 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2017
154 2017-04-07 OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA MŁODYCH MEDYKÓW
155 2017-04-06 EDUKACJA ŻYWIENIOWA. Dwutorowy przebieg zajęć praktycznych: Starsi poznali zasady współczesnej zdrowej sztuki kulinarnej opartej o najnowsze ustalenia dietetyków. Dzieci z Miejskiego Przeds
156 2017-04-05 Inscenizacja rozprawy karnej na zaliczenie przedmiotu prawo karne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
157 2017-04-05 Fundacja DKMS, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego i Koło Naukowe Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały rejestrację potencjalnych dawcó
158 2017-04-05 BIBLIOTEKA NA BIS. Pokaz pomocy przedmedycznej dla młodzieży zorganiozowany przez Bibliotekę i Koło Naukowe Młodych Medyków.
159 2017-04-04 ENERGO PASJA w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. PWSZ im. Witelona w Legnicy jest sponsorem rozgrywek w Szkole Partnerskiej.
160 2017-03-31 Spotkanie partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
161 2017-03-29 I Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Dzień Języków Obcych w ALO.
162 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznmych PWSZ im. Witelona w Legnicy
163 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich absolwentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
164 2017-03-23 Pierwsze otwarte seminarium naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa tematy: dr hab. inż. Wojciech Kordecki \"Aksjomatyczna teoria chmur\
165 Zajęcia studentów Kierunku Pedagogika.
166 2017-03-22 Bezpłatne kursy dla gimnazjalistów w ALO ! Akademickie Liceum Ogólnokształcące przygotowało ofertę dla uczniów trzecich klas szkól gimnazjalnych przygotowujących do egzaminów z języka polsk
167 2017-03-21 DIETETYKA NA WESOŁO. Są w stanie wyżywić i obronić...
168 2017-03-20 Na specjalności translatoryka - tłumaczenie symultaniczne. Pedagogika na każdych zajęciach się bawi....?
169 2017-03-16 Zapoznanie uczniów III klasy o profilu biologiczno-chemicznym z V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy z zakresem nauki studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
170 2017-03-13 Międzynarodowe warsztaty naukowe - Międzykulturowe style zarządzania w praktyce - zorganizowane przez Studentów z Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i
171 LEKCJA Z MISTRZEM - PIOTREM GRUSZKĄ. Ruszyła druga edycja programu popularyzującego piłkę siatkową. W zajęciach z Mistrzem wzięły udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Gierałtowcu, Miłko
172 2017-03-10 Konkurs krajoznawczy \"ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM\". Kolejna edycja współorganizowanego przez uczelnię konkursu zorganizowanego przez PTTK Oddział Legnica.
173 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
174 2017-02-16 Zwiedzanie miasta przez nowoprzybyłych studentów międzynarodowej wymiany naukowej ERASMUS PLUS.
175 VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
176 AMP Półfinał Strefy D. Futsal Mężczyzn. Rozgrywki dnia pierwszego.
177 Bal Akademicki 2017
178 2017-01-26 Podpisanie Umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.
179 2017-01-26 Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn – Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
180 2017-01-24 Piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Ela Dębska Music. Koncert cyklu Witelon Music Night.
181 2017-01-23 Międzynarodowy wolontariat w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się językami obcymi poznając jednocześnie kulturę i obyczaje Male
182 2017-01-23 Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy.
183 2017-01-19 Spotkanie noworoczne Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego.
184 2017-01-17 Noworoczne spotkanie Samorządowej Rady Studentów \"LABORUM\".
185 2017-01-16 Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Kazimierzowi Pleśniakowi.
186 2016-12-18 XV Wigilia Narodów z udziałem studentów z Madagaskaru, Turcji, Niemiec.
187 2016-12-14 Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk ze strony pracodawców.
188 2016-12-13 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół uczelni.
189 2016-12-13 Prezentacja planów Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na najbliższy rok akademicki podczas spotkania z władzami uczelni.
190 2016-12-12 Przedświąteczne spotkanie pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
191 2016-12-12 „Refleksje nad szkołą: co robią w niej i z nią metafory?” Wykład i warsztaty z Panią prof. zw. dr hab. Marią Dudzikową z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
192 2016-12-06 Mikołajki Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Finał miesięcznej akcji dobroczynnej.
193 2016-11-29 Wspólna akcja „ Wampiraida na PWSZ im. Witelona w Legnicy” i „Strażacy wspólnie przeciw białaczce” – to szczytna inicjatywa przeprowadzana wspólnie ze student
194 2016-11-29 Mikromusic Acoustic Trio. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night. Trio tworzą Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło.
195 2016-11-28 „Milenialsi wkraczają na rynek pracy” - warsztatach na temat: „Profesjonalne CV i LM przepustką do świata pracodawcy”, „Autoprezentacja – lans, show czy
196 2016-11-25 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze fizycznej.
197 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim”. Jednym z Patronów Honorowych został JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i
198 2016-11-24 Targi Kół Naukowych
199 2016-11-18 III Konferencja „Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Legnica 2016” PEDIATRIA
200 2016-11-17 Międzywydziałowy konkurs przedsiębiorczości \\
201 2016-11-17 Studenci Dietetyki, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego reprezentowali uczelnię podczas spotkania szkoleniowego poświęconego diabetologii. Szpital Wojewódzki w Legnicy był miejscem obra
202 2016-11-15 VI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu KOLOKWIA WITELONIANA „Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie”. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.
203 2016-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH i HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY.
204 2016-10-28 II Gra Kryminalna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
205 2016-10-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
206 2016-10-26 OTRZĘSINY ’2016
207 2016-10-25 Pokaz sztuki kulinarnej studentów Erasmus+ PWSZ im. Witelona w Legnicy.
208 2016-10-21 Uroczystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej do społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
209 2016-10-21 Paweł Korczyński - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyróżniony podczas finału konkursu Mistrz Techniki NOT Zagłębia Miedziowego.
210 2016-10-20 Wolontariat studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas XI Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych – Legnica 2016.
211 2016-10-19 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy współorganizowała „Grę Miejską. Od rywalizacji do kooperacji” w formule Open S
212 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
213 2016-10-19 Kreatywnie o plastyce… na zajęciach Licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
214 2016-10-17 Promocja oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podczas targów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
215 2016-10-17 Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Koło Młodych Medyków w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca wspiera
216 2016-10-12 Bądź z nami fit! Spotkanie z siatkarzami CUPRUM LUBIN, piłkarzami „Miedź”Legnica, podologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, refleksologiem, przedstawicielami „Interferii&#
217 2016-10-12 Bądź z nami, bądź fit! Finał akcji.
218 2016-10-11 I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”.
219 2016-10-06 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
220 2016-10-04 Pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2016_2017.
221 2016-09-30 Pierwsze zajęcia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Erasmus+ i Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
222 2016-09-29 Zwiedzanie Legnicy z grupą studentów z tegorocznej wymiany Erasmus+.
223 2016-09-28 Witamy na uczelni Studentów 1. roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
224 2016-09-26 Zawodowa Strefa – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na temat kształcenia zawodowego. Honorowy patronat: Ministerstwo
225 2016-07-28 MAMY SWOJĄ MIEDŹ 45 LAT !!!
226 2016-07-22 22 Jaworskie Koncerty Pokoju
227 2016-07-06 Egzamin dyplomowy studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
228 2016-07-05 PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !
229 2016-06-30 Spotkanie z Polonią Ukraińską w ramach 19. edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
230 2016-06-28 Ostatnie posiedzenie Senatu 5. kadencji PWSZ im. Witelona w Legnicy.
231 2016-06-27 Obrony dyplomów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
232 2016-06-24 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
233 2016-06-22 Obrony dyplomu studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
234 2016-06-22 Nagrodzenie uczelni i Koła TPD w PWSZ im. Witelona w Legnicy za pracę z dziećmi i współpracę z TPD O. Legnica.
235 2016-06-22 Wybory przedstawicieli pracowników administracji w Senacie PWSZ im. Witelona w Legnicy.
236 2016-06-21 Nasi studenci podczas ćwiczeń strażackich na Zamku Grodziec
237 Promocja oferty edukacyjnej uczelni podczas Święta Granitu Strzegomskiego.
238 2016-06-14 Krzysztof Kiliański w nastrojowym repertuarze koncertu Witelon Music Night.
239 2016-06-13 Podsumowanie zaangażowania studentów w organizowanym wspólnie z TPD O. Legnica piknik dla dzieci.
240 11.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Jazzowy. Wykonawcy: Trio Sefardix Jorgos Skolias & Oleś Brothers Jorgos Skolias. Cykl współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
241 2016-06-10 Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW
242 2016-06-10 STOP CUKRZYCY - piknik diabetologiczny w CM w Legnicy.
243 2016-06-08 Kormoran Beach Party Licealiada -promocja uczelni
244 2016-06-07 Kormoran Beach Party Gimnazjada -promocja uczelni
245 2016-06-04 Promocja uczelni podczas festynu szkolnego \"Stop przemocy\"
246 2016-06-04 Rozgrywki \\\\
247 04.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Muzyczna bajka dla Dzieci Sergiusz Prokofiew - „Piotruś i Wilk”. Wykonawcy: Arbore Art Quintet oraz Marek Chudziński – narrator. Cykl
248 2016-06-03 Konferencja Człowiek Zdrowie Jakość życia
249 2016-06-03 Konferencja dyrektorów szkół i przedszkoli.
250 2016-06-01 Studenci naszej Uczelni zaangażowani w Festyn \"Razem dla dzieci\"
251 \"Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi\"
252 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.
253 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI. WARSZTATY.
254 2016-05-17 JUWENALIA 2016
255 2016-05-17 Spotkanie z dolnośląskim europosłem PiS Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
256 2016-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
257 2016-04-29 Uroczystość pożegnania maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
258 2016-04-28 II Studencki Przegląd Muzyczny
259 2016-04-21 Pomoc studentów z Wolontariatu PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas „IV Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych” – Legnica 2016.
260 2016-04-19 Zajęcia laboratoryjne z chemii i materiałoznawstwa.
261 2016-04-19 Arteterapia - ćwiczenia studentów Kierunku Fizjoterapia.
262 2016-04-18 Ćwiczenia na zajęciach Maszyny i urządzenia cieplne.
263 2016-04-18 Praktyczna nauka programowania w formie praktyk zawodowych. Realizacja typowego projektu deweloperskiego pod nadzorem doświadczonych programistów ITMation.
264 2016-04-14 „Chłopska Szkoła Biznesu” – sprawdź czy masz gen przedsiębiorczości. Działania Biura Karier w przygotowaniu młodzieży do planowania dalszych etapów kształcenia.
265 2016-04-12 „Realna gospodarka vs. rynki finansowe – czy ogon macha psem?”. Wykład Piotra Kuczyńskiego, Głównego Analityka Domu XELION.
266 2016-04-12 Dzień Otwartych Drzwi
267 2016-04-12 Dzień Języków Obcych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
268 2016-04-07 Studenci Kierunku Inzynieria testowa na zajęciach w pracowni odnawialnych źródeł energii.
269 2016-04-06 PWSZ im. Witelona w Legnicy współorganizatorem „GRUSZKA CUP”
270 2016-04-05 Prace studentów nad uruchomieniem elektroniki na strzelnicy sportowej.
271 2016-04-05 Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy, skutkującej realizacją projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”\'.
272 2016-04-05 Wiosenne zajęcia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
273 2016-03-17 Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki jak własny dom”.
274 2016-03-16 I Przegląd Grup Rozrywkowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
275 2016-03-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Rektora – prof. Ryszarda K. Pisarskiego a Odd
276 2016-03-08 Muzyczna bombonierka dla naszych pań, czyli koncert Basi Stępniak-Wilk.
277 2016-03-07 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej. W ramach prezentacji umiejętności praktycznych zdobytej w
278 2016-02-25 Finałowy dzień Gry Terenowej \"LWY LEGNICY\". Gościem specjalnym był PAWEŁ BISZCZAK.
279 2016-02-25 Polish Jazz na Witelon Jam Sesssion.
280 2016-02-23 Rekordowa frekwencja podczas VII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych
281 2016-02-08 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
282 2016-01-22 Zimowe zajęcia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
283 2016-01-18 Uruchomienie Projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ-Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”
284 2016-01-18 Uhonorowanie uczelni podczas podsumowania obchodów 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
285 2016-01-18 Szkolenie w zakresie podatku VAT 2016.
286 2016-01-16 Bal Akademicki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
287 2016-01-14 Karnawałowy Witelon Jam Session
288 2015-12-22 Wigilijne spotkanie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
289 2015-12-19 2015-12-19 Obrona prac końcowych na studiach podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią.
290 2015-12-17 Targi Kół Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
291 2015-12-13 Obrona pracy końcowej na studiach podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
292 2015-12-11 Spotkanie cykliczne „Gotowy z nami staniesz”. Zaproszonym gościem był Pan ZBIGNIEW GROCHOWSKI - uczestnik Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem spotkania była Aleksandra
293 2015-12-09 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
294 2015-12-08 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka w Legnicy.
295 2015-12-08 Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
296 2015-12-08 Jessica Merstein Band. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night.
297 2015-12-09 Wieczór gier niekomputerowych - spotkanie zorganizowane przez studentów RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
298 2015-12-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947”.
299 2015-12-06 Mikołajki RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
300 2015-12-01 Mikołajkowy dar serca…
301 2015-12-01 Dzień Wolontariusza w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy.
302 2015-11-30 Kabały andrzejkowe w ALO Legnica.
303 2015-11-30 Elementy kuchni molekularnej podczas ćwiczeń laboratoryjnych z technologii żywności i potraw.
304 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
305 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
306 2015-11-26
307 2015-11-25 Koło Naukowe Informatyki Współczesnej podczas zajęć.
308 2015-11-20 Jubileusz 10-lecia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
309 2015-11-19 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości \"Moja droga do własnego biznesu\" - forum młodych przedsiębiorców absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
310 2015-11-20 Akcja Mikołajkowa zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zbiórka datków przeznaczona jest na świąteczne pac
311 2015-11-19 Witelon Jam Session Patrycja Kamola i Jacek Jaguś z zespołem
312 2015-11-17 Turniej \"Gra Chłopska\" - rozstrzygnięty. Medycy wygrali.
313 2015-11-13 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
314 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
315 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
316 2015-11-10 Obchody Święta Niepodległości w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
317 2015-11-05 Coroczne sprawdzenie wdrażania procedur postępowania w stanie zagrożenia wraz z ewakuacją osób.
318 2015-10-28 Otrzęsiny 2015
319 2015-10-21 Ogólnopolski tydzień kariery \\
320 2015-10-16 Konferencja Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego- Neurologia
321 2015-10-06 Gratulacje i życzenia przesłane z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
322 2015-10-06 Inauguracja roku akademickiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
323 2015-10-05 Spotkanie informacyjne studentów międzynarodowych Erasmus+ 2015/2016. Meeting for International Erasmus+ students 2015 /2016.
324 2015-09-25 imagikon...wystawy, prelekcje, piątek, sobota, niedziela, sesje rpg, larpy, gra terenowa, konkursy, warsztaty, gry bitewne, karcianki - wszystko to na \"imagikon-festiwal\" współorganizowa
325 2015-09-25 Festiwal Nauki\'2015. Wykłady w PWSZ im. Witelonma w Legnicy.
326 2015-09-24 Festiwal Nauki\'2015 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
327 2015-09-23 „EDUKACJA I PRACA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ”. Warsztaty pt. „Student niepełnosprawny na rynku pracy”. Prowadzenie - trener rozwoju osobistego, Dział Badań Proj
328 2015-09-22 Międzyuczelniana konferencja Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością.
329 2015-09-01 Inauguracja roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
330 2015-07-07 Obrony dyplomu studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
331 2015-07-02 Certyfikat \"Najwyższa Jakość Studiów\" i Certyfikat \"Uczelnia Liderów\" dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
332 2015-06-30 Realizacja projektu \"Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Ziemi Dolnośląskiej\" Promocja oferty edukacyjnej dla Polaków mieszkających za granicą państwa polskiego.
333 2015-06-26 Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z wizytą w Sejmie RP i Ministerstwie Gospodarki.
334 2015-06-22 Podsumowanie całorocznej pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci . Wręczenie wyróżnień okolicznościowych, w tym statuetek „Nade wszystko dziecko”.
335 2015-06-20 Piknik zakładowy \"Powitanie Lata 2015\"
336 2015-06-18 X Kormoran Beach Party Licealiada -Promocja uczelni
337 2015-06-16 X Kormoran Beach Party_Gimnazjada
338 2015-06-12 Jerzy Stefaniak został nagrodzony \"W podziękowaniu za wniesiony wkład w rozwój Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy\" podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
339 2015-06-02 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
340 2015-05-31 XXI Jaworskie Koncerty Pokoju. Przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci: Teatr dla dzieci Na Wagance w Warszawie. Koncerty współorganizowane przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
341 2015-05-30 Promocja uczelni podczas Turnieju Kowali w Legnicy
342 2015-05-29 Konferencja naukowa-Człowiek zdrowie jakość życia
343 2015-05-29 Nagrodzeni studenci naszej uczelni w konkursie Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego
344 2015-05-28 Witelon Jam Session koncert Drum Battle
345 2015-05-28 TEST COOPERA 2015 WYSTARTOWAŁ
346 2015-05-25 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
347 2015-05-22 JUWENALIA 2015 1. DZIEŃ KONCERTY, SPOTKANIA, REKORDY
348 2015-05-21 JUWENALIA 2015. Zapraszali, głosili, straszyli....
349 2015-05-21 JUWENALIA 2015 KOROWÓD
350 2015-05-21 Oldsmobile z lat .. siątych XX wieku na dziedzińcu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
351 2015-05-19 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora - prof. dr hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza a Sta
352 2015-05-19 Międzynarodowy Tydzień Coachingu w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Grupowa i indywidualne sesje coachingowe \'Coaching Kariery\'. Prowadząca p. Ilona Wargacka, Coach ICF & Trener.
353 LCCI International Workshop EFB & EFT in Legnica, Poland 19th May, 2015
354 2015-05-19 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
355 2015-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy „Złotym Sponsorem” VI Polkowickiego Maratonu Rowerowego BMT.
356 2015-05-16 \"Nad pięknym modrym Dunajem\" Wykonawcy: Marta Ustyniak - sopran Paweł Krasulak - tenor Orkiestra im. Johanna Straussa Marek Czekała - dyrygent, kierownictwo artystyczne. Koncert sponsorow
357 2015-05-15 V Turniej Bowlingowy o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona
358 2015-05-10 \"Dziewiątka\" Legnica - złotym medalistą Pucharu ZPR Młodzika.
359 PWSZ im. Witelona na Targach Tourtec w Jeleniej Górze
360 2015-05-08 Puchar ZPR Młodzika - pierwszy dzień rozgrywek
361 2015-05-05 \" Królowa Nauk\" z wizytacją w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
362 2015-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
363 2015-05-04 Ministerstwo Gospodarki - podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
364 2015-04-28 „Tribute to Amy Winehouse” w ramach cyklu Witelon Music Night
365 2015-04-27 Ogólnopolski konkurs wiedzy o ruch drogowym. Współorganizator PWSZ im. Witelona
366 2015-04-24 Pożegnanie Abiturientów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
367 015-04-23 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas prac wspierających Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego w Lubinie.
368 2015-04-22 Effective Negotiating Workshop - Negocjacyjne warsztaty Koła Naukowego Języka Biznesu.
369 2015-04-22 Rajd pieszy dzieci z SP nr 10 w Legnicy do stadniny w Lipcach z okazji Dnia Ziemi. Warsztaty Koła TPD przy PWSZ im. Witelona w Legnicy.
370 2015-04-16 TARGI PRACY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
371 2015-04-15 \"Dzień otwartych drzwi\" i \"Dzień języków obcych\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
372 2015-04-14 Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej - II etap.
373 2015-04-14 \"Studencki Przegląd Muzyczny\"
374 2015-04-14 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
375 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
376 2015-04-10 LEGNICAHACK - Półfinały rozgrywek drużynowych.
377 2015-04-09 „Razem na rzecz szkolnictwa zawodowego” – konferencja. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego powołującego Klaster Edukacyjny LSSE SA.
378 2015-03-31 Dzień otwartych drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
379 2015-03-31 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Starostwem Powiatowym w Legnicy.
380 2015-03-20 Częściowe zaćmienie Słońca.
381 2015-03-17 VI Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy.
382 2015-03-16 Otwarcie galerii prac studentów i fotogramów pracy warsztatowej. Realizacja programu \"Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej\" - Wychowanie jako napełnianie naczynia.
383 2015-03-12 Witelon Jam Session - standardy bossa novy.
384 X Konkurs krajoznawczy \" Znam powiat legnicki jak własny dom\" cz.1.
385 2015-03-10 Finał X Konkursu krajoznawczego \"Znam powiat legnicki jak własny dom\".
386 2015-03-03 Konferencja Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy.
387 2015-02-26 Witelon odnaleziony!! Przekupni Handlarze - osaczeni. Gra Fabularna 2015 - rozstrzygnięta!!
388 2015-02-26 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon Szukaj, a znajdziesz. Dokumentacja fotograficzna Ekipy Śledczej RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy i niejakiego Tomasza Ch.
389 2015-02-25 „Patologie i uzależnienia – wyzwania społeczne, pedagogiczne i moralne” – konferencja metodyczna. Całość poprowadzi dr hab. prof. nadz. Mariusz Jędrzejko – D
390 2015-02-25 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon - drugi dzień zmagań.
391 2015-02-24 Gra Fabularna Gdzie jest Witelon
392 2015-02-24 Witelon Music Night - koncert MATE
393 2015-02-14 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy
394 2015-02-12 Witelon Jam Session - Swing, Swing, Swing...
395 2015-02-11 Sesja egzaminacyjna i obrony dyplomów studentów studiów podyplomowych.
396 2015-02-10 Zaprezentowanie oferty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na VI Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych.
397 2015-02-10 VI Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
398 2015-02-09 Nagroda i Dyplom Ministra Gospodarki dla PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Dyplom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla Karoliny Gruszczyńskiej - studentki Wydziału Nauk Technicznych
399 2015-01-29 Karnawałowy jam session
400 2015-01-27 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
401 2014-12-22 Spotkanie przedświąteczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
402 2014-12-19 Spotkanie przedświąteczne w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy \"Wspólnota Akademicka\".
403 2014-12-18 Przedświąteczne spotkanie grona przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Premiera przedstawienia „Sąd nad Świętami Bożego Narodzenia”.
404 2014-12-15 Ukoronowanie prac wytwarzania ozdób świątecznych przez uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy poprzez poddanie ich weryfikacji rynku ekonomicznego na kiermaszu świąteczny
405 2014-12-11 „Witelon Jam Session” – świąteczne utwory jazzowe.
406 2014-12-08 Ekipa Mikołaja w Legnickim Stowarzyszeniu „Otwórz Serce”.
407 2014-12-05 Finał studenckiej akcji mikołajkowej. Wizyta w świetlicy środowiskowej Dom św. Franciszka w Legnicy.
408 2014-12-04 Zmagania wokalne wolontariuszy RUSS.
409 2014-12-02 Kultywowanie tradycji adwentowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
410 2014-11-28 Zabawy andrzejkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
411 2014-11-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
412 2014-11-26 Próbna matura z matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
413 2014-11-25 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy kolejny raz zainicjowała zbiórkę środków na charytatywny cel.
414 2014-11-25 Władze PWSZ im. Witelona w Legnicy na corocznym spotkaniu z nowo wybraną Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
415 2014-11-25 Witelon Music Night. Kinga Rataj – śpiew, Marek Bazela – fortepian, Łukasz Kurzydło - instr.perkusyjne, Martin Złotnicki- gitara klasyczna Michał Braszak- kontrabas.
416 2014-11-24 Akcja honorowego oddawania krwi przez studentów pod bacznym okiem organizatorów – RUSS’u
417 2014-11-19 \"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeszłość-teraźniejszość- przyszłość\". Konferencja naukowa z okazji 70-lecia działania Towarzystwa w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
418 2014-11-18 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Spotkanie z praktykiem Biznesu Romanem Ryznarem. Międzywydziałowa Rozgrywka Chłopskiej Szkoły Biznesu.
419 2014-11-14 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
420 2014-11-12 Akademia z okazji Święta Niepodległości, zorganizowana i prowadzona przez uczniów klasy 1. i 2. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
421 2014-11-09 Derby Zagłębie Lubin - Miedź Legnica
422 2014-11-07 Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
423 2014-11-06 Witelon_jam_session - MIKE RUSSELL FEAT. KŁOS&DĄBROWSKI PROJEKT, KAMOLA JAZZ BAND
424 2014-11-04 \"Legnica pomiędzy szansami i nadziejami na rozwój\" Debata kandydatów na prezydenta miasta Legnicy.
425 2014-11-03 Konferencja \\
426 2014-10-30 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków uczelni.
427 2014-10-29 OTRZĘSINY
428 2014-10-29 IV Legnicki Test Coopera przebiegło 127. uczestników.
429 2014-10-24 II KOnferencja \"Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego - KARDIOLOGIA\"
430 2014-10-23 Wzorem Amerykanina Harrisona Owen’a Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowało „Open Space Technology”.
431 2014-10-23 Ogłoszenie wyników konkursu „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego ‘2014”. Wyróżnienie dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
432 2014-10-22 GRA MIEJSKA „Kariera w Legnicy” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
433 21.10.2014 „Chłopska szkoła biznesu” - symulacyjna gra ekonomiczna 12. drużyn z legnickich szkół ponadgimnazjalnych w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
434 2014-10-18 Pokaz łucznictwa konnego w wykonaniu studentki i absolwentki PWSZ im. Witelona w Legnicy.
435 2014-10-17 Oferta edukacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy
436 2014-10-15 Immatrykulacja uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
437 2014-10-13 Inauguracja roku akademickiego 2014-2015
438 2014-10-03 Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in
439 2014-09-30 Rozpoczęcie zajęć studentów pierwszego roku.
440 2014-09-29 „Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełno sprawnościami” – konferencja naukowa zorganizowana w ramach 3. Międzynarodowego Tygodnia Głuchych.
441 2014-09-29 Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń „Akademii rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejsk
442 2014-09-27 Koncert finałowy 20. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Spirtuals Singers Band, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.
443 2014-09-27 Inauguracja III Międzynarodowego Tygodnia Głuchych – cyklicznych spotkań współorganizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
444 2014-09-25 Dolnośląski Festiwal Nauki
445 2014-09-24 Puchar Polski - mecz Miedzi Legnica z Legią Warszawa
446 2014-09-13 Promocja Uczelni podczas Imienin ulicy NMP
447 2014-09-12 2014-09-12 Ekipa Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy wyrusza na szlak rajdu samochodami z poprzedniej epoki.
448 2014-09-01 Władze naszej uczelni na rozpoczęciu roku szkolnego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
449 2014-09-01 Inauguracja nowego roku szkolnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
450 2014-08-31 Tomasz Pietkiewicz - zwycięzcą III. rundy Minimax-Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk.
451 2014-07-09 Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej -wizyta w nasze uczelni
452 2014-07-05 Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship- finishing.
453 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
454 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje cz.2. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications part 2.
455 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – pierwszy trening. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-very first training.
456 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – ceremonia otwarcia. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-opening ceremony.
457 2014-06-28 Janusz Szrom & L.A. Trio. Współorganizacja koncertu w ramach 20. Jaworskich Koncertów Pokoju.
458 2014-06-28 Ingres Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.
459 2014-06-28 Piknik z okazji powitania lata.
460 2014-06-27 Kolejny dzień obron dyplomów Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
461 2014-06-27 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
462 2014-06-26 Dzień obron magisterskich inżynierskich i licencjackich.
463 2014-06-25 Debata dotycząca współdziałania służb podczas zdarzeń na drogach.
464 2014-06-18 PWSZ im. Witelona w Legnicy została wyróżniona Certyfikatem ” Primus” w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
465 2014-06-16 Podpisanie umowy o współpracy z Południowo-Centralnym Uniwersytetem Stosunków Międzynarodowych w Wuhan
466 2014-06-13 Witelon Jam Session-gość specjalny gitarzysta Mitch Chmara
467 2014-06-11 Spotkanie biznesowe pt.: \"Rynki finansowe i ich zmienność a możliwośći inwestycyjne w 2014 roku\".
468 2014-06-11 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
469 2014-06-11 Obrony dyplomów i stopni w indeksie podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
470 2014-06-11 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Gminą Kunice.
471 2014-06-11 IX Kormoran Beach Party- Gimnazjada
472 2014-06-10 Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe pracowników uczelni.
473 2014-06-10 IX Kormoran Beach Party
474 2014-06-07 Obrona dyplomów w ramach projektu unijnego „Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi”.
475 2014-06-05 Szkolenie wolontariuszy legnickich oddziałów TPD przez studentów specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
476 2014-06-02 Międzynarodowy Dzień Dziecka w Legnicy.
477 2014-05-31 Współorganizacja Bike Maraton Polkowice\'2014.
478 2014-05-31 Afrykańskie korzenie muzyki \"Zespół Wielbłądy\" - koncert dla dzieci.
479 2014-05-30 Zakończenie roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
480 2014-05-24 Promocja Uczelni podczas XV Turnieju Kowali
481 2014-05-24 20.Jaworskie Koncerty Pokoju. W hołdzie Wojciechowi Kilarowi POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS, Tadeusz Wojciechowsi-dyrygent, Iwona Hossa-sopran.
482 2014-05-23 Konferencja naukowa Koła Naukowego „Alternatywa” i Zespołu Badawczego „E-metodologia” pt.: „Wykorzystanie komputera w badaniach nauk społecznych”.
483 2014-05-23 JUWENALIA \\\'2014 drugi dzień koncertowy cz.1
484 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz1.
485 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz.2
486 2014-05-21 Król i Królowa Juwenaliów wybrani, klucze do Uczelni i Miasta Legnica przejęte... Juwenalia PWSZ im. Witelona w Legnicy czas zacząć !!!!
487 2014-05-20 Wizyta studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
488 2014-05-20 Konferencja podsumowująca projekt unijny „Uczę się praktycznie. Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.
489 2014-05-20 JUWENALIA \'2014 Zumba - taniec dla każdego...
490 2014-05-16 Witelona Jam Session - Beny Band
491 2014-05-16 Bowling - IV Turniej o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
492 2014-05-16 JUWENALIA ‘2014 “Turniej Gier Komputerowych - Witelon League of Legends”
493 2014-05-15 JUWENALIA \'2014. Zmagania przy stole bilardowym.
494 2014-05-14 „Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”. Konferencja zamykająca projekt.
495 2014-05-14 „Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki”- seminarium naukowe udziałem studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
496 2014-05-14 JUWENALIA ‘2014 Turniej tenisa stołowego. Walka o \"Puchar Radnego\" wszelkimi sposobami...
497 2014-05-13 JUWENALIA ‘2014 Wampiriada na PWSZ im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl imprez towarzyszących .
498 2014-05-10 Tourtec Jelenia Góra 2014
499 2014-05-09 Pierwsze mecze Półfinału D XXXI AMP w piłce ręcznej mężczyzn.
500 2014-05-08 Półfinał D XXXI Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn- weryfikacja zgłoszonych drużyn.
501 2014-05-08 Akacja RUSS - bezpłatne badanie dzieci na PWSZ im. Witelona w Legnicy.
502 2014-05-08 Ćwiczenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
503 2014-05-07 Wybory uzupełniające przedstawicieli studentów do RUSS i statutowych organów uczelni.
504 2014-05-07 Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo medyczne.
505 2014-05-06 Maturzyści Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas drugiego egzaminu maturalnego – z matematyki.
506 Matura 2014 Akademickie Liceum Ogólnokształcące
507 2014-04-30 \" Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego\" – finały.
508 2014-04-30 Honorowy patronat uczelni - Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
509 2014-04-28 Parafowanie Porozumienia o współpracy pomiędzy: PWSZ im. Witelona w Legnicy a Winkelmann Sp. z o.o.
510 2014-04-26 Promocja PWSZ im. Witelona podczas Dnia Eksperymentatora w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
511 2014-04-25 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy uświetnione występem Grupy Teatralnej Klasy II.
512 2014-04-24 Międzynarodowa konferencja naukowa „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki”.
513 2014-04-24 Wspólne zajęcia uczniów klasy o profilu biomedycznym VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy ze studentami kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
514 2014-04-24 TEST COOPERA w organizacji studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i AZS PWSZ Legnica.
515 2014-04-23 Spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim. IV Gimnazjalna Bitwa ENERGO PASJA – rozstrzygnięcie współorganizowanego przez uczelnię Konkursu.
516 2014-04-15 Sławek Dudar Quartet z gościem specjalnym Arturem Lesickim w ramach Witelon Music Night.
517 2014-04-15 telc LANGUA TESTS – wręczenie Certyficate telc English A1 w ramach projektu realizowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
518 2014-04-10 Dzień Otwartych Drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
519 2014-04-09 \"FORMACJA CHATELET\" Gwiazda \"Wieczoru Kabaretowego na PWSZ\".
520 2014-04-09 \"Wieczór Kabaretowy na PWSZ\"
521 2014-04-09 Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
522 2014-04-04 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy \\
523 2014-04-04 Warsztaty studentek pedagogiki. Samoocena odbytych praktyk pedagogicznych.
524 2014-04-03 Legnickie Spotkania z Nauką - drugi dzień konferencji nt.: Zarządzanie nowoczesną organizacją.
525 2014-04-02 LEGNICKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ
526 2014-04-01 Zapoznanie się z ofertą PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach programu „STREFY ROZWOJU”. Wizyta uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy.
527 2014-03-28 Wyjazd studentów kierunku Filologia do Londynu oraz wizyta w St Mary\'s University College Twickenham London.
528 2014-03-27 Cykliczne spotkania „ Ludzie z pasją”. Prelegent Maria Wolszczak-Rűckert, temat:PIĘKNO I ZNACZENIE MINERAŁÓW.
529 2014-03-26 Prezentacja wykwintnych potraw studentów ERASMUS PWSZ im. Witelona w Legnicy. Presentation of exquisite dishes of the ERASMUS students in the Witelon State University of Applied Sciences i
530 2014-03-21 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - obrady drugiego dnia.
531 2014-03-20 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
532 2014-03-14 Witelon Jam Session
533 2014-03-11 IX Konkurs Krajoznawczy „ Znam swój powiat jak swój dom”
534 2014-02-25 Branże od kulis- OVB 2014
535 2014-02-21 Witelon Jam Session
536 2014-02-19 Spotkanie organizacyjne studentów w ramach programu Erasmus. Organizational meeting of Erasmus students.
537 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
538 2014-02-14 Szkolenie wyjazdowe kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
539 2014-02-12 Egzaminy TELC A1 \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
540 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
541 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy cz. II
542 2014-01-29 Zakończenie cyklu \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
543 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
544 2014-01-10 Obóz sprawnościowy zimowy – praktyka zawodowa dla studentów Ratownictwa medycznego w Karpaczu.
545 2014-01-09 Spotkanie świąteczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
546 2013-12-20 Witelon Jam Session
547 2013-12-20 Jasełka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
548 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
549 2013-12-16 Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu \"Wspólnota Akademicka\".
550 2013-12-13 Zajęcia praktyczne z modułu „Zwalczanie przestępczości gospodarczej” studentów 3. roku Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
551 2013-12-10 Ela Adamiak z repertuarem pt. „Trwaj, chwilo, trwaj” w ramach cyklu koncertów Witelon Music Night
552 2013-12-10 Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce-Oddział Okręgowy w Legnicy w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
553 2013-12-10 V Seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana
554 2013-12-09 Akcja wolontariuszy RUSS PWSZ Legnica w Świetlicy „Dom Św. Franciszka”.
555 2013-12-06 Kiermasz świąteczny uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
556 2013-12-06 Akcja mikołajkowa studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
557 2013-12-04 Wyjazd przedstawicieli Rady Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy na seminarium do Zielonej Góry.
558 2013-12-02 MIKOŁAJKI 2013
559 2013-11-29 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
560 2013-11-29 Najwyższe wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold zdobył Tadeusz Tadla absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
561 2013-11-29 Ćwiczenia antyterrorystyczne policji na terenie Uczelni
562 2013-11-28 Maturalna próba zmagania się z językiem angielskim w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
563 PWSZ im. Witelona na Forum Logistycznym i Turystycznym w Lubinie
564 2013-11-27 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993- dzień 2. sesja wyjazdowa.
565 2013-11-26 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993
566 2013-11-26 Spotkanie nowo ukonstytuowanej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z Władzami uczelni
567 2013-11-26 Zajęcia laboratoryjne na kierunku dietetyka
568 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
569 2013-11-20 IV. edycja Konferencji Stażystów z Pracodawcami, realizowana w ramach projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
570 2013-11-20 Targi Pracy. Przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w ramach IV. edycji Konferencji Stażyst
571 2013-11-19 „Moja droga do własnej firmy” warsztaty i badanie uzdolnień przedsiębiorczych prowadzonych przez praktyków biznesu z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy i pracow
572 2013-11-15 Witelon Jam Session - inauguracja cyklu
573 2013-11-15 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
574 2013-11-14 Spotkanie z Prezydentem Miasta Legnica Tadeuszem Krzakowskim w gronie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ Legnica.
575 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
576 2013-11-06 TRIUMF MKS Miedź Legnica w 1/8 Pucharu Polski
577 2013-10-31 Zabawy halloweenowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
578 2013-10-30 \\
579 2013-10-30 OTRZĘSINY 2013
580 2013-10-30 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej &
581 2013-10-24 \"Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego - I” - konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
582 2013-10-22 Honorowi Krwiodawcy wśród studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. 1. Wampiriada w nowym roku akademickim. 50 osób podzieliło się z bliźnim najcenniejszym darem.
583 2013-10-22 K.S. Miedź Legnica zaoferował studentom legnickim bilety na mecz drużyny piłkarskiej. Wejście na mecz dla studentów za przysłowiową złotówkę.
584 2013-10-10 Zakończenie 1. edycji studiów podyplomowych \"Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi\". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
585 2013-10-19 Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy wśród uczestników 4. Festiwalu Legnickich Organizacji Samorządowych
586 2013-10-19 Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi - rozpoczecie nauki na studiach podyplomowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
587 2013-10-18 Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
588 2013-10-17 Zmagania konkursowe uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas 4. Gry Miejskiej
589 2013-10-17 Spotkanie Lidii Geringer de Oedenberg ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
590 2013-10-17 Kariera w Legnicy - IV Gra Miejska
591 2013-10-15 Mike Russell & Kłos-Dąbrowski Project. Koncert w ramach Witelon Music night.
592 2013-10-13 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy. V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w SCRABBLE – FINAŁY
593 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 2013
594 2013-10-12 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy, V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Scrabble
595 2013-10-10 Debata: \"Pracodawcy mogą więcej\"
596 2013-10-09 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
597 2013-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2013 2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
598 2013-09-27 Drugi dzień wykładów w PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
599 2013-09-27 GMO - fatalna pomyłka czy nadzieja na przyszłość, Arteterapia - sztuka, która leczy - ciąg dalszy wykładów DFN w PWSZ im. Witelona w Legnicy
600 2013-09-26 Wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
601 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
602 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
603 2013-09-21 Koncert Finałowy 19. Jaworskich Koncertów Pokoju - cyklu koncertów sponsorowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
604 2013-09-20 Promocja uczelni podczas „Spotkania partnerskiego parafii polskich i niemieckich w Jaworze”
605 2013-09-12 II Międzynarodowy Tydzień Głuchych, konferencja pt. Niepełnosprawni we współczesnej rzeczywistości : Równi dla głuchych
606 2013-09-10 Warsztaty ceramiczne w ramach II Międzynarodowego Tygodnia Głuchych
607 2013-09-06 Uczelnia współorganizatorem Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
608 2013-09-07 Promocja Uczelni podczas Imienin Ulicy N.M.P w Legnicy
609 2013-09-02 Inauguracja roku szkolnego 2013 - 2014 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
610 2013-08-17 Promocja Uczelni podczas VIII Dni Twierdzy Kłodzko
611 2013-07-04 Magisterskie szlify na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
612 2013-06-28 i 29 OBRONY, OBRONY, OBRONY....
613 2013-06-28 ALO Zakończenie roku szkolnego
614 2013-06-27 Obóz sprawnościowy letni studentów kierunku Ratownictwo Medyczne
615 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
616 2013-06-22 Atom String Quartet „Mistrzowie Jazzu” Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lenczowski – Koncert w ramach 19. Jaworskich Koncertów Pokoju
617 2013-06-21 Egzamin dyplomowy studentów kierunku Ratownictwo Medyczne – część praktyczna
618 2013-06-15 II Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
619 2013-06-14 Uroczyste posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy z okazji Jubileuszu 15-lecia Uczelni
620 2013-06-12 Najwyższe wyróżnienie Uczelni Liderów „Srebrny Certyfikat” przyznany przez Kapitułę Konkursu dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
621 2013-06-08 „ Agent PUK PUK czyli Agent Specjalny Dobrego Nastroju” Wykonawcy: Aktorzy Teatru „Rampa” z Warszawy > 19. Jaworskie Koncerty Pokoju
622 2013-06-08 Zmagania Studentów studiów podyplomowych... egzaminy... zaliczenia.... wykłady....
623 2013-06-08 Zajęcia w ramach UNIKIDS
624 2013-06-07 \"Dyplom Magister honoris causa\" wręczony Studentom z pięcioletnim stażem w UTW PWSZ im. Witelona w Legnicy
625 2013-06-03 \"EUROPA ŚRODKOWA IDZIE NA WOLNOŚĆ\" Premiera filmu dokumentalnego Mirosława Jasińskiego
626 2013-05-23 Juwenalia w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Koncerty dnia drugiego cz. 1.
627 2013-05-22 JUWENALIA 2013 CZAS ZACZĄĆ...
628 2013-05-21 Juwenalia 2013 - koncerty dnia pierwszego
629 2013-05-21 Pierwszy Zespół Juwenaliów 2013 ..... NADIJA
630 2013-05-18 TEST COOPERA W LEGNICY
631 2013-05-15 Finał IV Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
632 2013-05-15 Wizyta przedstawicieli instytucji kulturalno-naukowych Obwodu Kaliningradzkiego
633 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
634 2013-05-11 Koncert KGHM z okazji Dnia Hutnika na dziedzińcu PWSZ im. Witelona
635 2013-05-10 XV Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC w Jeleniej Górze
636 2013-05-09 Dzień Unii Europejskiej w PWSZ im. Witelona
637 2013-05-09 PWSZ im. Witelona w Legnicy wśród najlepszych uczelni w Polsce wg \" Rankingu uczelni akademickich 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw”
638 2013-05-08 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ( KRePSZ) pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego \" 15 lat PWSZ: wykorzystane szanse-bariery rozwoj
639 2013-05-08 Drugi dzień matur w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym- Matematyka
640 2013-05-07 Wystartował \"Maraton Maturzystów 2013\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
641 2013-05-07 Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych współorganizator spotkania z Dietmarem Scholzem
642 2013-04-30 Oczekujemy na powrót studentek pielęgniarstwa z praktyki zawodowej w Niemczech
643 2013-04-26 Uroczyste pożegnanie klasy maturalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
644 2013-04-26 Wykład w ramach edycji Strefa Bezpieczeństwa
645 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień drugi
646 2013-04-21 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień trzeci
647 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - poranne rozgrywki w sobotę
648 2013-04-19 AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - zmagania pierwszego dnia.
649 2013-04-18 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet. Półfinał D, AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
650 2013-04-19 Pan Piotr Gruszka - siatkarz, reprezentant kraju, zawodnik m. in Cracovii i Górnika Zabrze, Marcegaglia CMC Ravenna – Ambasadorem AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
651 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
652 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy.
653 2013-04-16 ELA DĘBSKA KONCERT Witelon Music Night
654 2013-04-15 IV Olimpiada im. Janiny Fetlińskiej - etap drugi
655 2013-04-14 \"Polska i rosyjska kultura - w tańcu, dźwięku i obrazie\"
656 2013-04-12 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2013
657 2013-04-12 Mistrzostwa PWSZ im. Witelona w bowlingu o Puchar Rektora
658 2013-04-09 Promocja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy na spotkaniu w \"ENERGETYKU\"
659 2013-04-06 Finał XXIII. Olimpiady Wiedzy Teologicznej
660 2013-04-05 XXIII. Olimpiada Teologii Katolickiej
661 2013-03-22-28 Polsko-niemieckie seminarium pod tytułem: Struktury administracyjne i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej
662 2013-03-22 Wizyta uczniów III klasy o profilu biomedycznym z VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na zajęciach ratownictwa i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
663 2013-03-22 X edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce – rozstrzygnięta.
664 2013-03-20 VIII Konkurs krajoznawczy \\
665 2013-03-19 Joanna Hendrich & Sławek Dudar Projekt. Koncert w ramach Witelon Music Night
666 2013-03-18 IV Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy
667 2013-02-26 Tworzenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów podczas spotkań z doradcami zawodowymi i przedstawicielami branż przemysłu
668 2013-02-25 Absolwent na współczesnym rynku pracy - rozmowa kwalifikacyjna kluczem do sukcesu Warsztaty Biura Karier
669 2013-02-25 Posiedzenie Kapituły i uroczyste wręczenie nagród PLEBISCYTU na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Akademickiego na Dolnym Śląsku
670 2013-02-22 Targi pracy i edukacji
671 2013-02-21 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas III. Powiatowych Targów Edukacyjnych w Sulechowie
672 2013-02-21 Konkurs wiedzy o gospodarce pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O.O. w Legnicy
673 2013-02-20 Witelon Music Night. Polsko-amerykański blues w najlepszej odsłonie, czyli Green, Price i Wiśniewski. „Acoustic Trio”
674 2013-02-18 Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla grupy „absolwent” Projekt pt.: „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
675 2013-02-18 Gimnazjaliści z Prochowickiego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki podczas zapoznania się z pracą Biura Karier i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
676 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
677 2013-02-14 WALENTYNKI 2013
678 2013-02-12 4. Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
679 2013-02-10 AMP FUTSAL mężczyzn mecze finałowe
680 2013-02-09 Finaliści XXXIX Olimpiady Geograficznej na spotkaniu w PWSZ im. Witelona w Legnicy
681 2013-02-09 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień trzeci
682 2013-02-08 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień drugi
683 2013-02-07 Akademickie Mistrzostwa Polski FUTSAL mężczyzn dzień pierwszy
684 2013-01-23 35-lecie Legnickiego Centrum Kultury
685 2013-01-22 Witelon Music Night OVERCAST KONCERT
686 2013-01-22 Biuro Karier wraz z Komendą Policji promują zawód policjanta
687 2013-01-18 Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+ rozpoczęła zajęcia
688 2013-01-17 Promocja oferty edukacyjnej podczas Dni Kariery Zawodowej w Głogowie
689 2013-01-16 W okolicy kampusu uczelnianego Władysław Pasikowski kręci film o Kuklińskim …
690 2013-01-11 Spotkanie świąteczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
691 2013-01-08 Zajęcia dydaktyczne studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na obozie zimowym w Karpaczu
692 2012-12-20 Spotkanie świąteczne uczniów i przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
693 2012-12-19 Spotkanie świąteczne przyjacół Akademickiego Klubu Turystycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
694 2012-12-17 Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
695 2012-12-18 Spotkanie świąteczne pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy
696 2012-12-17 Mikołajki
697 2012-12-06 Mikołajkowe spotkanie Studentów, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dr. Jana Wojtasia oraz Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy
698 2012-12-05 Cykliczne spotkanie \"Ludzie z pasją\" Prelegent dr inż. Janusz Prus \"Kolorowy świat bombek\"
699 2012-11-30 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowi i Kulturze Fizycznej
700 2012-11-30 Otrzęsiny 2012
701 2012-11-23 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
702 2012-11-15 Stanisław Soyka Koncert
703 2012-11-15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w obiektywie
704 2012-11-15 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" występy finałowe
705 2012-11-15 Spotkanie seminaryjne z przedstawicielami rynku pracy i instytucji pomagających w kreowaniu postaw aktywności zawodowej. Realizacja założeń projektu Bliżej realiów rynkowych
706 2012-11-14 Kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja – zajęcia
707 2012-11-14 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" dzień przesłuchań
708 2012-11-14 Spotkanie Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy z Władzami Uczelni
709 2012-11-13 IV. Kolokwia Witeloniana- seminarium naukowe
710 2012-11-13 Witelon Music Night The Brag Pack koncert
711 2012-11-12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy - spotkanie poświęcone 94. rocznicy odzyskania niepodległości
712 2012-11-09 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
713 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
714 2012-11-07 Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ podczas debaty o bezpieczeństwie w Polsce
715 2012-11-06 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
716 2012-10-30 Podpisanie listu intencyjnego z Wojewódzką Komendą Policji we Wrocławiu
717 2012-10-26 Analiza treści w badaniu cyberprzestrzeni – konferencja
718 2012-10-24 Jesienne Targi Pracy
719 2012-10-18 III. Gra Miejska w PWSZ im. Witelona w Legnicy
720 2012-10-16 Tubis Trio Live in PWSZ im. Witelona w Legnicy
721 2012-10-15 Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością - ogólnopolskie seminarium naukowe
722 2012-10-15 X. Inauguracja Akademickich Mistrzostw Regionu Dolny Śląsk
723 2012-10-12 Młodzi badacze- doświadczanie ograniczeń i możliwości – konferencja studenckiego naukowa koła naukowego „Alternatywa”
724 2012-10-09 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012-2013
725 2012-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki
726 2012-09-17-19 Konferencja Ochrona środowiska na terenach przemysłowych
727 2012-09-28 Szkolenia studentów pierwszego roku
728 2012-09-27 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
729 2012-09-15 18. Jaworskie Koncerty Pokoju Koncert Finałowy
730 2012-08-12 PWSZ Puchar Polski w scrable
731 2012-07-10 Podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
732 2012-07-01 Zajęcia studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Medycznego w Olejnicy
733 2012-06-29 Państwo Magistrowie Inżynierowie - od dziś!!
734 2012-06-28 Obrony Dyplomów Licencjackich i Magisterskich
735 2012-06-28 \"WYŚCIG PO WIEDZĘ\" WKRACZA W FAZĘ REALIZACJI ZGODNIE Z NABYTYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI ORGANIZACJI SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH
736 2013-06-28 Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości i zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
737 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
738 2012-06-22 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
739 2012-06-21 Obrony Dyplomów Absolwentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
740 2012-06-20 Egzaminy, obrony, zaliczenia praktyczne
741 2012-06-19 Obrony Dyplomów Wydziału Zarządzania i Informatyki
742 2012-06-18 EGZAMINY, OBRONY, SPRAWDZIANY WYDOLNOCI - CODZIENNOŚĆ UCZELNIANA
743 2012-06-16 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \"Święta Granitu Strzegomskiego\"
744 2012-06-16 MARCIN WASILEWSKI TRIO XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju
745 2012-06-16 \"Powitanie Lata 2012\"
746 2012-06-13 Pożegnanie Państwa Takayoshi i Kliko Ishizuka – lektorów języka japońskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy i Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
747 2012-06-12 Kraków_PRIMUSUczelni Liderów i „CERTYFIKAT” dla oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy
748 2012-06-10 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ Legnica podczas \"Tak dawniej bywało\" III. Grodziec Przegląd Teatrów Historycznych i IV. Turniej Rycerski Księstwa Legnicko-Brzeskiego
749 2012-06-02 XVIII Jaworskie Koncerty Pokoju \"\" MUZYKA NA PATYKACH\"\" koncert dla dzieci
750 2012-06-02 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas X FESTIWALU TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W CHOJNOWIE
751 2012-05-30 Maciej Korbas podczas cyklicznego spotkania \"Ludzie z pasją\" z prelekcją \" Żyjąc wśród Azjatów\"
752 2012-05-29 Zakończenie Roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
753 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
754 2012-05-26 III Bike Marathon Polkowicki - promocja oferty edukacyjnej
755 2012-05-25 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
756 2012-05-25 JUWENALIA 2012 DZIEŃ 2 KONCERTY
757 2012-05-24 JUWENALIA 2012 KONCERT 001
758 2012-05-23 JUWENALIA 2012 ROZPOCZĘTE
759 2012-05-23 Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy Centrum Widowiskowo - Sportowego w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki – Sejmowej
760 2012-05-22 Derby Legnicy w Koszykówce
761 2012-05-16 Zwycięstwo studentek z Kierunku Pielęgniarstwo na III. Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarstwa im. Janiny Fetlińskiej w Opolu
762 2012-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy w czołówce Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw
763 2012-05-14 „Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe – perspektywy rozwoju i kierunki zmian”
764 2012-05-12 XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju MUZYKA POWAŻNA I NIE-JAZZOWY SAKSOFON
765 2012-05-11 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach w Jeleniej Górze
766 2012-05-10 Konferencja „ Razem łatwiej i lepiej – młodzież seniorom, seniorzy młodzieży”
767 2012-05-08 MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK ??? MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
768 2012-05-06 Polsko-Czeski Festyn Przyjazne Tęczowe Pogramicze 2012
769 2012-05-04 MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
770 2012-04-27 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w klasie maturalnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
771 2012-04-27 Szczawno Zdrój - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
772 2012-04-26 Konferencja - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
773 2012-04-26 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach Pracy w Lubinie
774 2012-04-17 Jubilesz 10-lecia AKT
775 2012-04-17 Koncert Mariusza Florczyka & „Flores Band”
776 2012-04-16 Drugi etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Felińskiej
777 2012-04-15 FINAŁOWE MECZE AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN - LEGNICA 2012 PÓŁFINAŁY STREFA D
778 2012-04-14 Strefa D Półfinał AMP w Piłce Siatkowej Mężczyzn dzień 3
779 2012-04-13 ZMAGANIA TURNIEJOWE SIATKARZY - DZIEŃ PIERWSZY
780 2012-04-13 TURNIEJE POPOŁUDNIOWE
781 2012-04-12 PÓŁFINAŁ AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN STREFA D DZIEŃ 1
782 2012-04-12 Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - zagrożenia, przeciwdziałania i konsekwencje
783 2012-04-04 DNI OTWARTYCH DRZWI DZIEŃ 2
784 2012-04-03 DNI OTWARTYCH DRZWI
785 2012-03-30 ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
786 2012-03-26 \"Legnica - dziedzictwo kulturowe miasta na przestrzeni wieków\" - konferencja Koła Naukowego \"Amicus Arte\"
787 2012-03-26 Promocja oferty edukacyjnej uczelni na prezentacjach w CKU Legnica
788 2012-03-23 Promocja Uczelni na Targach w Jaworze
789 2012-03-21 \"Kluczowe wyzwania HR wobec globalnych zmian\" - konferencja
790 2012-03-22 Kluczowe wyzwania HR - warsztaty
791 2012-03-20 FLOWERS KONCERT
792 2012-03-20 FINAŁ KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
793 2012-03-20 Konkurs Krajoznawczy Znam swój powiat jak własny dom
794 2012-03-19 III Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej
795 2012-02-24 KONFERENCJA - SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU cz.2
796 2012-02-24 SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU KONFERENCJA CZ 1
797 2012-02-22 Sympozjum Naukowe pt Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa pojęcie istota system
798 2012-02-22 Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
799 2012-02-21 Targi Pracy i Prezentacje Zawodowe PWSZ im. Witelona w Legnicy
800 2012-02-21 Kłos&Dąbrowski projekt w ramach Witelon Music Night
801 2012-02-07 III LEGNICKIE PREZENTACJE EDUKACYJNE
802 2012-01-29 AZS PWSZ Wałbrzych Mistrzem Półfinałów Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn
803 2012-01-28 Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu - Dzień 2
804 2012-01-27 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA W FUTSALU POCZĄTEK ZMAGAŃ
805 2012-01-26 PWSZ im. Witelona w Legnicy w Konkursie \" Legnicka Ksiązka Roku 2011\"
806 2012-01-24 Natalia Grosiak & Mikromusic Koncert
807 2012-01-21 Promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \" Weekend dla Babci i Dziadka\"
808 2012-01-20 SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
809 2012-01-20 NARADA NA TEMAT WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
810 2012-01-16 ZMAGANIA SPORTOWE STUDENTÓW KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
811 Zajęcia praktyczne studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz studentów Ratownictwa Medycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
812 2011-12-22 Spotkanie opłatkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
813 2011-12-21 Spotkanie świąteczne w gronie sympatyków Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
814 2011-12-20 Świąteczne spotkanie Pracowników i Przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy
815 2011-12-19 \"Fenomen Solidarności\" - wykład Władysława Frasyniuka
816 2011-12-14 Cykliczne spotkanie \" Ludzie z pasją\" - prelekcja Filipa Rodzika uczestnkika Paraolimpiady w Pekinie w 2008 roku
817
818 2011-12-14 Egzaminy LCCI English for Tourism
819 2011-12-13 Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy
820 2011-12-13 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
821 2011-12-13 Otwarcie w holu sal wielofunkcyjnych uczelni wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
822 2011-12-13 Otwarcie wystawy w Legnickim Centrum Kultury
823 2011-12-12 Wizyta Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy
824 2011-12-09 Wykład dr. Aleksandra P. Ershov z Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce
825 2011-12-06 Prezentacja oferty edukacyjnej na Targach Pracy i Informacji o Mobilności w Legnicy
826 2011-12-06 MIKOŁAJKI
827 2011-12-05 „Rola uczelni wyższej w ewolucji procesu kształcenia i pokonywaniu barier edukacyjnych osób niepełnosprawnych” - ogólnopolska konferencja naukowa
828 2011-12-03 Uczelnia sponsorem XII. Mistrzostw Polski Seniorów Open i Kata KARATE KYOKUSHIN
829 2011-11-30 Bliżej Realiów Rynkowych - konferencja, targi pracy
830 2011-11-29 Neo Retros KONCERT
831 2011-11-24 Spotkanie Łukasza Stawarza trenera kadry narodowej z uczniami Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy
832 2011-11-21 WYBÓR SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
833 2011-11-21 Seminarium naukowe
834 2011-11-17 Zespół CZERWONY TULIPAN w finale Festiwalu P R Y Z M A T
835 2011-11-16 FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ P R Y Z M A T
836 2011-11-16 Zawód czy kompetencje? Edukacja wobec wyzwań współczesności
837 2011-11-14 DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Wieczornica w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
838 2011-11-14 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO Z WŁADZAMI UCZELNI
839 2011-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
840 2011-11-04 KIERUNEK SZTUKA
841 2011-10-29 FAINA NIKOLAS KONCERT
842 2011-10-21 UROCZYSTE WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
843 2011-10-20 GRA MIEJSKA
844 2011-10-19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
845 2011-10-18 RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO KONCERT
846 2011-10-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Administracja
847 2011-10-17 Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych
848 2011-10-13 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU POLITOLOGII
849 2011-10-12 OTRZĘSINY
850 2011-10-08 UNIKIDS 2011 INAUGURACJA
851 2011-10-07 KOLEJNA WYMIANA STUDENTÓW W RAMACH ERASMUS
852 2011-10-06 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 - 2012 w PWSZ im. Witelona w Legnicy
853 2011-10-05 Goście Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, nauczyciele z Japonii Państwo Takayoshi i Keiko Ishizuka - podczas spotkania z Władzami PWSZ im. Witelona w Legnicy.
854 2011-10-03 ZAJĘCIA AKADEMICKIE ROZPOCZĘTE
855 2011-09-20 Posiedzenie Senatu
856 2011-09-17 CONCERTO POLACCO Boshena Korchynska flet Marek Toporowski klawesyn
857 2011-09-10 i 11 PWSZ Puchar Polski SCRABBLE
858 2011-09-01 Inauguracja roku szkolnego 2011-2012 w Akademickim Liceum Ogólnikształcącym w Legnicy
859 2011-08-14 FESTIWAL WODNY STUDENTÓW TURYSTYKI
860 2011-07-09 Krzysztof Herdzin Trio Jaworskie Koncerty Pokoju
861 2011-06-25 Koncert organowy cyklu współfinansowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
862 2011-06-22 Zakończenie roku szkolnego 2010 2011 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
863 2011-06-21 Obrony na Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
864 2011-06-21 Turniej Piłki Plażowej 2011
865 2011-06-18 i 19 Promocja PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Dni Granitu Strzegomskiego
866 2011-06-18 POWITANIE LATA 2011
867 2011-06-18 OBRONY DYPLOMÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
868 2011-06-15 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski Zasłużonym dla PWSZ w Wałbrzychu
869 2011-06-11 Promocja uczelni na Zamku Grodziec
870 2011-06-04 Sztafetowe Biegi Uliczne w Polkowicach
871 2011-06-01 Wyróżnienie PRIMUS dla PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu UCZELNIA LIDERÓW 2011
872 2011-06-01 10 lat AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
873 2011-06-01 DZIEŃ DZIECKA W ROKITKACH
874 2011-05-31 KASA CHORYCH KONCERT
875 2011-05-30 Wybory dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów PWSZ im. Witelona w Legnicy
876 2011-05-27 20 LAT FUNDACJI DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
877 2011-05-26 FORUM INFORMATYKÓW
878 2011-05-26 do 29 II Ogólnopolskie zawody uczelni medycznych w ratownictwie medycznym Kraków 2011
879 2011-05-25 Wyjazdowe ćwiczenia grupy kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Podstawowej nr 16
880 2011-05-20 Międzywydziałowe seminarium studenckich organizacji i kół naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
881 2011-05-19 Sukces PWSZ Legnica w rankingu Perspektyw
882 2011-05-18 PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z GMINA MIELEC
883 2011-05-17 18 JUWENALIA NA SPORTOWO
884 2011-05-18 JUWENALIA 2011 KOROWÓD
885 2011-05-16 Egzaminy sędziowskie studentów PWSZ Legnica podczas IV Indywidualnych Mistrzostw Gimnazjum w Pływaniu
886 2011-05-13 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów Studiów Medycznych
887 2011-05-10 Wernisaż dr. Łukasza Morawskiego
888 2011-05-10 Kobiety w polityce i biznesie X Forum KNMP
889 2011-04-29 Wręczenie świadectw abiturientom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
890 2011-04-19 Koncert Eli Dębskiej
891 2011-04-13 Zmagania Negocjatorów
892 2011-04-12 Kultura literacka dawnej Legnicy - sympozjum
893 2011-04-10 Finał Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego MŁODY PAGANINI
894 2011-04-09 II Turniej Bowlingowy
895 2011-04-07 Koncert Grupy MoCarta
896 2011-04-05 Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu - konferencja
897 2011-03-23-24 DNI OTWARTYCH DRZWI 2011
898 2011-03-22 Konferencja prasowa Mistrzyni Marzanny Pawlik
899 2011-03-21 Wybór prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy kadencji 2011-2015
900 2011-03-21 Dolnośląskie Spotkania z Podróżnikami
901 2011-03-18 Szkolenie członków Senatu i kadry kierowniczej uczelni
902 2011-03-18 Pierwsze obrony na Wydziale Medycznym
903 2011-03-15 VI KONKURS KRAJOZNAWCZY ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM
904 2011-03-14 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektorem PWSZ im. Witelona w Legnicy
905 2011-03-09 ITB Berlin
906 2011-03-08 Wizyta władz samorządu lokalnego i PWSZ z Wałcza
907 2011-03-08 KUBA KĘSY i DELIRIUM BAND
908 2011-03-06 Wicemistrzostwo mężczyzn w rozgrywkach siatkarskich
909 2011-03-03 Prezentacja oferty edukacyjnej uczelni podczas Dni Otwartych CKU
910 2011-03-03 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Domu Studenta
911 2011-02-04 POSIEDZENIE RADY WITELONA
912 2011-02-04 NARADA I SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ
913 2011-02-21 Spotkanie i konferencja prasowa rektorów i kanclerzy dolnośląskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
914 2011-02-22 i 23 TARGI EDUKACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE
915 2011-02-22 Witelon Music Night Anna Kłys i Shivers
916 II Legnickie Prezentacje Edukacyjne
917 2011-02-02 MECZ MSPR SIÓDEMKI Z POGONIĄ HANDBALL SZCZECIN
918 2011-01-31 POSIEDZENIE RADY MIASTA LEGNICY
919 2011-01-31 W ŚWIECIE CISZY konferencja w ramach realizacji projektu MIGAJĄCY WOLONTARIUSZ
920 2011-01-25 FREEWAY QUINTET w ramach Witelon Music
921 2011-01-05 RATOWNICY I TURYŚCI NA OBOZIE ZIMOWYM
922 2010-12-15 Spotkanie przedświąteczne Wspólnoty Akademickiej
923 2010-12-15 Dzieje Marianny Orańskiej w prelekcji prof. dr. hab. Krzysztofa R. Mazurskiego
924 2010-12-15 Reflex Miedż kontra Vive Kielce
925 2010-12-14 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
926 2010-12-06 MIKOŁAJKI
927 2010-12-05 MSPR SIÓDEMKA LEGNICA POKONAŁA NIELBĘ WĄGROWIEC
928 2010-11-30 MIKROMUSIC KONCERT
929 2010-11-30 JUBILEUSZ 5 LECIA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
930 2010-11-27 III WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW I WYROBÓW JUBILERSKICH
931 2010-10-15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
932 2010-11-26 Konferencja w ramach realizacji projektu unijnego WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
933 2010-11-26 Prezentacje Targowe w ramach projektu WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
934 2010-11-26 Realizacja projektu Bliżej Realiów Rynkowych Wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami
935 2010-11-24 KOLOKWIA WITELONIANA
936 2010-11-23 Nasi DARCZYŃCY
937 2010-11-10 SPOTKANIE Z LIDIĄ GERINGER DE OEDENBERG
938 2010-11-15 Debata licealistów o odzyskanej wolności
939 2010-11-16 DEBATA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA
940 2010-11-16 VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
941 2010-11-03 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI UCZELNI
942 2010-10-23 PUCHAR POLSKI W SCRABBLE
943 2010-10-23 Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Unikids
944 2010-10-22 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
945 2010-10-21 TURNIEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH GRA MIEJSKA
946 2010-10-19 HOODOO BAND w ramach WITELON MUSIC NIGHT
947 2010-10-20 OTRZĘSINY PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDENTÓW PWSZ LEGNICA
948 2010-10-18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ADMINISTRACJI PWSZ LEGNICA
949 2010-10-05 Inauguracja Roku Akademickiego 2010 2011
950 2010-09-22 Inauguracyjne spotkanie Rady Witelona
951 2010-09-01 INAUGURACJA ROKU SZKOKLNEGO 2010-2011
952 2010-08-26 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2009
953 2010-08-26 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
954 2010-07-28 Czas rekrutacji
955 2010-08-06 FESTIWAL WODNY 2010
956 2010-08-03 Szkolenie na obozie letnim w Olejnicy
957 2010-06-30 OBRONY DYPLOMÓW
958 2010-06-24 i 25 Obrony studentów Wydziały Pedagogiki Turystyki i Rekreacji
959 2010-06-22 OBRONY i ZALICZENIA
960 2010-05-31
961 2010-06-18 i 21 EGZAMINY i OBRONY
962 2010-06-19 PIKNIKOWE POWITANIE LATA
963 2010-06-15 V Festiwal Gier Plażowych
964 WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKU
965 2010-06-09 AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy - podsumowanie działalności w roku akademickim 2009-2010
966 2010-05-31 Bajki dzieciom w wykonaniu Koła Naukowego Miłośników Teatru
967 2010-05-13 Warszawa rozstrzygnięcie Rankingu Szkół Wyższych 2010 - III miejsce PWSZ Legnica
968 2010-05-18 Koncert Martyny Jakubowicz z cyklu Witelon Music Night
969 2010-05-18 \\
970 2010-05-20 JUWENALIA 2010
971 2010-05-21 Konferencja Fundacji Dzieci Zagłębia Miedziowego
972 2010-05-21 Wyjazdowe sympozjum kół naukowych PWSZ w Legnicy
973 2010-05-24 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
974 2010-05-24 Wizyta gości z PWSZ w Pile
975 2010-05-18 Wstępna umowa o sponsorowaniu \"SIÓDEMKI\"
976 2010-05-08 i 09 II Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich
977 2010-05-10 Konferencja naukowa
978 2010-05-04 i 05 MATURA w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
979 2010-04-28 Konferencja podsumowująca realizację projektu Diagnoza Rynku Edukacji Zawodowej
980 2010-04-28 Turniej Negocjatorów 2010
981 2010-04-29 Wręczenie Dyplomów Ukończenia Szkoły Ponadgimnazjalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
982 2010-04-13 ALO Rewizyta licealistów z Karlsruhe
983 2010-04-10 Hołd i dowody pamięci ofiarom katastrofy lotniczej
984 2010-04-09 Wykład Kanclerza mgra Jerzego Stefaniaka w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku
985 2010-03-30 Dni Otwartych Drzwi
986 2010-03-30 Wizyta studentów z Fachhochschule w Ludwigsburgu
987 2010-03-25 Wizyta Jerzego Łużniaka Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
988 2010-03-23 Witelon Music Night DIGIT ALl LOVE
989 2010-03-10 I Mistrzostwa Pracowników PWSZ o Puchar Rektora w Bowlingu
990 2010-03-18 KABARETON 2010
991 2010-03-05 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka” w Legnicy przyznało nagrody Filantrop Roku 2009 Regionu Legnickiego
992 2010-02-24 Legnickie Prezentacje Edukacyjne 2010
993 2010-02-09 Witelon Music Night Collective Jazz Quartet
994 2010-02-15 Konferencja prasowa wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego Władz Uczelni i Prezydenta Miasta
995 2010-01-30 Studniówka Maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
996 2009-12-08 PWSZ Legnica Coffee Break Witelon Music Night
997 2010-01-24 Akademickie Mistrzostwa Regionu Dolnego Slaska w Pilce Siatkowej
998 2010-01-26 Witelon Music Night w rytmie bossanovy
999 2010-01-17 PWSZ Legnica Zimowa integracja turystów
1000 2010-01-12 PWSZ Legnica Podpisanie umowy o wspolpracy z firma konsultingowa z Bari we Wloszech
1001 2010-01-07 STUDENCI TURYSTYKI NA OBOZIE ZIMOWYM
1002 2009-12-22 PWSZ Spotkanie przedświąteczne 2009
1003 2009-12-04 PWSZ Legnica MIKOŁAJKI 2009
1004 2009-11-24 WITELON MUSIC NIGHT LENA ROMUL QUINTET
1005 2009-11-18 PWSZ LEGNICA SEMINARIUM NAUKOWE KOLOKWIA WITELONIANA
1006 2009-11-08 AZS PWSZ LEGNICA RAJD INTEGRACYJNY
1007 2009-11-23 PWSZ Legnica Spotkanie Samorządu Studenckiego z Władzami Uczelni
1008 2009-11-18 PWSZ LEGNICA VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
1009 2009-11-09 Wieczornica z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
1010 2009-11-04 Konferencja Naukowa POLSKA W 2030 ROKU
1011 2009-10-27 PWSZ Legnica WITELON MUSIC NIGHT
1012 2009-10-27 PWSZ Legnica KREWNIACY
1013 2009-10-20 PWSZ Legnica Seminarium Pedagogiczne Niepełnosprawność mity fakty oraz wyzwania wobec współczesności
1014 2009-10-23 PWSZ Legnica Uroczyste wręczaenie dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania i Informatyki
1015 2009-10-21 PWSZ Legnica OTRZĘSINY 2009
1016 2009-10-20 PWSZ Legnica Ćwiczenia przeciwpożarowe
1017 2009-10-19 Międzynarodowy panel dyskusyjny Stalking-między przemocą a patologią miłości
1018 2009-10-16 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
1019 2009-10-17 PWSZ Legnica Rozpoczęcie studiów podyplomowych w ramach projektu KROK DO SUKCESU
1020 2009-10-15 PWSZ Legnica Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Politologii
1021 2009-10-14 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Administracji
1022 2009-10-08 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009-2010
1023 2009-08-06 Obóz letni w Olejnicy
1024 2009-07-27 WIZYTA POSŁA ZBIGNIEWA CHLEBOWSKIEGO
1025 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
1026 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1027 XI LEGNICKIE TARGI EDUKACYJNE
1028 2009-02-16 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU HOODOO BAND
1029 2009-02-20 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W FUTSALU
1030 2009-05-07 WIZYTA PARTNERÓW Z UNIWERSYTETU ALBA IULIA
1031 2009-06-23 OBRONY DYPLOMÓW
1032 2009-06-19 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO w AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w LEGNICY
1033 2009-06-15 OBRONY EGZAMINY ZALICZENIA
1034 2009-06-20 POWITANIE LATA
1035 2009-06-09 WITELON DŻEM SESION
1036 2009-06-06 SZTAFETOWE BIEGI ULICZNE W POLKOWICACH
1037 2009-06-02 PRÓBNE WYBORY W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
1038 2009-06-04 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KU-AZS PWSZ LEGNICA
1039 2009-05-26 ODBIÓR NAGRODY ZA PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2009 „POLSKA THE TIMES”
1040 2009-05-30 Warszawa Wręczenie wyróżnienia POZYTYWISTA ROKU 2008
1041 2009-05-20 JUWENALIA 2009
1042 2009-05-12 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU MICROMUSIC
1043 2009-05-08 ZAJĘCIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1044 2009-05-02 STUDENCKA MAJÓWKA 2009
1045 2009-05-04 MATURA 2009
1046 2009-04-28 MIKOŁAJ BUDNIK QUINTET
1047 2009-04-24 WRĘCZENIE ŚWIADECTW ABITURIENTOM AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
1048 PEDAGOGIKA PALIATYWNA JAKO SPECJALIZACJA PRZYSZŁOŚCI
1049 KROK DO SUKCESU
1050 2009=-03-21 MISTRZOSTWA DLM W PŁYWANIU
1051 2009-03-04 ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWOJ DOM
1052 2009-03-10 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PODSTAWĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
1053 OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH
1054 SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ ŁUKASZ WALL
1055 2009-03-17 Katarzyna Stankowska Quartet
1056 2009-03-19 WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
1057 2009-03-20 XIII Studenckie Forum PWSZ
1058 2009-01-22 INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 2009 2010
1059 2009-02-06 KOWARY - SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ UCZELNI
1060 2009-02-17 PROJEKCJA FILMU KAPŁAN POJEDNANIA
1061 2009-03-05 Akademickie Liceum Ogólnokształcące na XI Legnickich Targach Edukacyjnych
1062 2009-01-31 UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KS. DR. MARKOWI MENDYKOWI
1063 2009-01-11 17 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
1064 2009-01-08 OBÓZ ZIMOWY STUDENTÓW TURYSTYKI PWSZ LEGNICA KARPACZ 2009
1065 2009-01-21 PWSZ JAZZ NIGHT BUM TRIO
1066 2009-01-25 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ROZGRYWEK DLM
1067 2008-12-17 WIGILIA W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
1068 2008-12-18 WIGILIA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA
1069 2008-12-22 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE PRACOWNIKÓW PWSZ im. WITELONA W LEGNICY
1070 2008-11-27 KATARZYNA MIROWSKA I SŁAWEK DUDAR QUARTET JAZZOWE CZWARTKI
1071 2008-12-04 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI
1072 2008-12-05 XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD STUDENCKI GÓRY SOWIE
1073 2008-12-20 Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w futsalu.
1074 2008-11-20 VI Festiwal Piosenki Studenckiej Pryzmat
1075 2008-11-21 Wręczenie wyróżnień i medali Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
1076 2008-11-07 Akademia Rocznicowa z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1077 2008-11-12 Wieczornica z oazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1078 2011-06-11 Promocja na Zamku Grodziec
1079 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa - Koncert w PWSZ im. Witelona w Legnicy
1080 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
1081
1082 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 20
1083 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
1084 2013-11-29 Uroczystość wręczenia medali LCCI i PTE Medallion Of Excellence pod honorowym Patronatem Ambasadora Brytyjskiego Robina Barnetta w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Najwyższe wyróżnienie
1085 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
1086 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
1087
1088 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
1089 2014-08.31 Tomasz Pietkiewicz na sponsorowanym przez uczelnię samochodzie Ford Fiesta - zwycięzcą III. rundy Minimax - Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk. Ford Fiesta ST150 w klasie I
1090 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
1091 test galerii
1092 2017-05-11 Ewakuacja poszkodowanych z pojazdu. Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
1093
1094 BAL AKADEMICKI \'2017.
1095 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
1096 2017-11-09 Ćwiczenia ewakuacyjne.

powrót

Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych