lp Tytuł
1 2018-11-09 VI Konferencja naukowa „Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego - Legnica 2018. Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym”
2 2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
3 2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
4 2018-10-30 KOLACJA NARODÓW \'2018.
5 2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PW
6 2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.
7 2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
8 2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
9 2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego \"Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020\". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię
10 2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.
11 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
12 2018-10-06 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków i Dietetyków wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy \"Biała sobota\".
13 Pierwszy dzień zajęć studenckich w roku akademickim 2018/2019
14 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie.
15 2018-09-26 Studenci z międzynarodowej wymiany ERASMUS po zapoznaniu sie z uczelnią, zwiedzali Legnicę.
16 Koncert Finałowy \"Bal Renesansowy\"
17 Przysięga studentów-ochotników Legii Akademickiej
18 2018-07-16 Wolontariusze z PWSZ im. Witelona w Legnicy na Ukrainie.
19 2018-07-13 Konkurs Amatorskich Zespołów Bluesowych XI Edycji Festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą o nagrodę Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.
20 2018-07-02 Uczelnia gościła dzieci z Ukrainy. Jest to kolejna edycja spotkań. \"Akcja Letnia Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi piastowskiego Dolnego Śląska\" odbywa się przy współudziale mieszkańców
21 2018-07-02 Czas egzaminów zawodowych i obron dyplomów.
22 2018-06-28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nagrodzona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\".
23 2018-06-16 PIKNIK POWITANIE LATA\\\'2018. Taneczne zakończenie obchodów Jubileuszu 20-Lecia Uczelni.
24 2018-06-15 Uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
25 2018-06-15 Zdeponowanie Kapsuły Czasu dla potomnych z okazji Jubileuszu 20 Lecia Uczelni.
26 2018-06-11 Wręczenie kart powołania na ćwiczenia w ramach Legii Akademickiej.
27 2018-06-11 Kolej w regionach - zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Konferencja naukowa współorganizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
28 KUCHNIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
29 2018-06-05 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
30 2018-06-04 „Współczesne zagrożenia epidemiologiczne” – wykład otwarty prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Gładysza. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legn
31 ”KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”
32 GRUSZKA CUP 3. Kolejna edycja imprezy sportowej prowadzonej przez Piotra Gruszkę – kapitana reprezentacyjnej drużyny siatkarskiej. Cykl zorganizowany pod patronatem J. M. Rektora Państwowej Wyżs
33 Juwenalia 2018 - dzień drugi
34 2018-05-18 Juwenalia 2018 - dzień pierwszy
35 2018-05-17 Juwenalia 2018 - korowód
36 Uroczyste rozdanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej
37 Inscenizacja procesu karnego na zaliczenie przedmiotu proces karny na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień.
38 dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland z wzytą w PWSZ im. Witelona w Legnicy
39 Juwenalia 2018 - przedbiegi
40 2018-05-13 24. JAWORSKIE KONCERTY POKOJU 2018. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent-Dainius Pavilionis. W programie: utwory W. A. Mozarta, L. van Beethovena.
41 Juwenalia 2018 - turniej gier planszowych
42 Spotkanie poetyckie z Paulą Nowak
43 XXX Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polskich.
44 II Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków
45 Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - Półfinał D
46 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2018
47 2018-04-10 Edukacja żywieniowa wraz z warsztatami prowadzona przez studentów II roku Kierunku Dietetyka. Uczestnikami dzisiejszych warsztatów były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podsta
48 Wolontariusze z kierunku Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy wspierali podczas biegu i na mecie biegaczy Biegu “Bitwy Pod
49 Pierwsze z cyklicznych szkoleń kadry PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Medyków.
50 2018-04-05 II Otwarty Przegląd Muzyczny
51 2018-04-04 Wsparcie wolontariuszy z PWSZ im. Witelona w Legnicy 14. Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży \\\\
52 2018-03-22 „Wydarzenia Marca’68 – przyczyny i następstwa”- konferencja naukowa.
53 2018-03-21 Wernisaż wystawy pokonkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”.
54 2018-03-09 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Mini Targów Pracy pn. „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”. Targi zorganizowane zostały w partnerskim Zespole Szkół
55 2018-03-07 Wykład prof. Svitlany Shchudlo z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Ivana Franki w Drohobyczu. Wykłady ramach programu Erasmus na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
56 Finał gry fabularnej \"Kosmici z kosmosu\"
57 EKSCYTUJĄCA GRA FABULARNA
58 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 16-18.02.2018 r.
59 2018-02-14 Uczelnia wita studentów Erasmus+. Spacer po Legnicy. Our University welcomes Erasmus+ students. Walk around Legnica.
60 2018-02-13 KABARET STARSZYCH PANÓW - przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz. Koncert w ramach Witelon Music Night.
61 IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne
62 Noworoczne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
63 2018-01-22 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
64 2018-01-19 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa \"Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu\". Organizatorem jest Koło Naukowe Alternatywa.
65 2018-01-18 Spotkanie z Allison Peat z firmy Oracle
66 Warsztaty z Podstaw psychologii
67 2018-01-14 Studenci Koło Młodych Medyków wraz z mieszkańcami Legnicy grali w 26. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W składzie Orkiestry znalazło się wielu studentów i absolwentów PWSZ im. Witelo
68 2017-12-20 Spotkanie świąteczne studentów K.N. Młodych Medyków
69 2017-12-18 Multicultural Christmas meeting - organised by Business English Students` Association - Międzynarodowe spotkanie świąteczne przyjaciół KN Języka Biznesu.
70 2017-12-18 Spotkanie z cyklu \"BIBLIOTEKA NA BIS\"
71 2017-12-12 Spotkanie świąteczne pracowników i przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawiodowej im. Witelona w Legnicy.
72 2017-12-11 Spotkanie świąteczne w gronie przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
73 2017-12-06 Finał akcji mikołajkowej 2017.
74 2017-12-06 \"DOBRO Z POMYSŁEM\"
75 2017-12-05 Wyjazd studentów z K.N. \"Laborum\" i RUSS na warsztaty do Zielonej Góry.
76 2017-12-01 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
77 2017-11-27 IV TARGI KÓŁ NAUKOWYCH
78 2017-11-27 Realizacja projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
79 2017-11-17 Wręczenie Dyplomu \"MAGISTER HONORIS CAUSA\" studentom z pięcioletnim \"stażem studenckim\".
80 2017-11-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WHSiH.
81 2017-11-16 I edycja warsztatów z cyklu „KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”.
82 2017-11-10 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych.
83 2017-11-08 Spotkanie ze studentami zainteresowanymi programem Legia Akademicka. Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.
84 2017-10-31 POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH. Wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka’ przebywali na Ukrainie w Snitkowie i Barze w dniac
85 2017-10-19 Umowa o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. W ramach tej umowy BZ WBK umożliwi pracow
86 2017-10-19 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl warsztatów z zakresu informatyki, logistyki, biznesu. Wykłady i warsztat
87 2017-10-11 KONFERENCJA NAUKOWA WOLONTARIAT – DROGA DO ROZBUDZANIA POTRZEBY/PASJI POMAGANIA INNYM ORAZ KSZTAŁTOWANIA OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW. POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II –
88 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
89 2017-10-05 Wykład prof. UJ, dr. hab. n. med. Jacka Legutko dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.
90 2017-10-05 UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Wykład przedstawicieli ZUS dla studentów
91 2017-09-29 Galą w Legnickim Centrum Kultury zakończył się XX Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy. Koncert Orkiestry Wojsk Lądowych uświetnił jubileusz. Fot. Piotr Krzyżanowski
92 2017-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
93 2017-09-26 Prezentacja drużyn MKS Ikar Legnica w sezonie 2017/2018. AZS PWSZ Legnica ma mocna Ekipę!
94 Wizyta władz Uczelni w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
95 2017-09-04 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
96 2017-08-09 Jubileusz 85 lat prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego - Rektora Seniora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
97 2017-08-08 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
98 2017-08-04 Trwa przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych przyszłych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ten etap rekrutacji zakończy się 8 sierpnia.
99 2017-07-20 Studenci pomagali Rodakom z Ukrainy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy włączyła się w akcję humanitarną „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi studen
100 2017-07-13 Praktyki pilotażowe z Czerwonym Kapturkiem w tle.... Studentki Pedagogiki na zakończenie praktyk studenckich wzięły udział w corocznym czytaniu bajek dla dzieci z Miejskiego Przedszkola prz
101 2017-07-08 23. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert Kameralny \"Soli Deo Gloria / Bach i Luter na dwa klawesyny”. Wykonawcy - Aleksandra i Alexander Ferdinand Grychtolik. Cykl koncertów sponsorowa
102 2017-07-08 Wyjazd na Ukrainę w ramach społecznej akcji \"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia\". Udział studentów i opiekunów z PWSZ im. Witelona w Legnicy przebiega pod patronatem Dolnośląskiego Urz
103 20-17-06-26 i 27 OBRONY DYPLOMÓW I SESJE EGZAMINACYJNE.
104 2017-06-24 Adam Bałdych Trio - koncert Jazzowy 23. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Adam Bałdych - skrzypce, Szymon Mika - gitara, Krzysztof Dys - instr. klawiszowe. Cykl koncertów sponsorowany
105 Symulacja negocjacji międzynarodowych -Studentów z Anglojęzycznego Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
106 2017-06-08 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
107 2017-06-05 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” – wernisaż.Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólno
108 2017-06-02 I Konferencja Naukowa pt. Medycyna - teoria i praktyka
109 2017-05-31 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Koło Naukowe Młodych Medyków zapraszają studentów na spotkanie pod hasłem: SESJA - jak student wspomaga swój mózg
110 2017-05-31 Praktyczne aspekty funkcjonowania Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy i Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Spotkanie studentów Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedstawicielami
111 20-17-05-30 Otwarcie ekspozycji fotogramów prezentujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako \"UCZELNIĘ BEZ BARIER ...\"
112 2017-05-23. Prelekcja Busem przez świat
113 2017-05-22 Studenci Pedagogiki na zakończenie cyklu zajęć praktycznych zaprezentowali spektakl pt. ”Spotkanie z baśniowymi bohaterami”. Widzami były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w
114 2017-05-20. Koncert inauguracyjny 23. Jaworskich Koncertów Pokoju w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Jakub Chrenowicz - dyrygent, Tomasz Gluska - trąbka. W programie utwory Fra
115 2017_05-18 JUWENALIA \'2017 ROZPOCZĘTE. STUDENCI PRZEJĘLI WŁADZĘ NAD UCZELNIA I MIASTEM.
116 2017_05-17 Przedbiegi juwenaliowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
117 2017-05-12 Koło Naukowe Alternatywa oraz zespól badawczy e-Metodologia zorganizowały drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura i (sub)kultura w dobie internetu”.
118 2017-05-11 Wampiriada na \"Witelonce\".JUWENALIA\' 2017 rozpoczęte \"DAREM SERCA\" studentów. Ponad 11 litrów krwi zebrała ekipa Regionalnej Stacji Krwiodawstwa z Legnicy.
119 2017-05-04 Matura z języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
120 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2017
121 2017-04-07 OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA MŁODYCH MEDYKÓW
122 2017-04-06 EDUKACJA ŻYWIENIOWA. Dwutorowy przebieg zajęć praktycznych: Starsi poznali zasady współczesnej zdrowej sztuki kulinarnej opartej o najnowsze ustalenia dietetyków. Dzieci z Miejskiego Przeds
123 2017-04-05 Inscenizacja rozprawy karnej na zaliczenie przedmiotu prawo karne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
124 2017-04-05 Fundacja DKMS, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego i Koło Naukowe Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały rejestrację potencjalnych dawcó
125 2017-04-05 BIBLIOTEKA NA BIS. Pokaz pomocy przedmedycznej dla młodzieży zorganiozowany przez Bibliotekę i Koło Naukowe Młodych Medyków.
126 2017-04-04 ENERGO PASJA w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. PWSZ im. Witelona w Legnicy jest sponsorem rozgrywek w Szkole Partnerskiej.
127 2017-03-31 Spotkanie partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
128 2017-03-29 I Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Dzień Języków Obcych w ALO.
129 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznmych PWSZ im. Witelona w Legnicy
130 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich absolwentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
131 2017-03-23 Pierwsze otwarte seminarium naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa tematy: dr hab. inż. Wojciech Kordecki \"Aksjomatyczna teoria chmur\
132 Zajęcia studentów Kierunku Pedagogika.
133 2017-03-22 Bezpłatne kursy dla gimnazjalistów w ALO ! Akademickie Liceum Ogólnokształcące przygotowało ofertę dla uczniów trzecich klas szkól gimnazjalnych przygotowujących do egzaminów z języka polsk
134 2017-03-21 DIETETYKA NA WESOŁO. Są w stanie wyżywić i obronić...
135 2017-03-20 Na specjalności translatoryka - tłumaczenie symultaniczne. Pedagogika na każdych zajęciach się bawi....?
136 2017-03-16 Zapoznanie uczniów III klasy o profilu biologiczno-chemicznym z V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy z zakresem nauki studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
137 2017-03-13 Międzynarodowe warsztaty naukowe - Międzykulturowe style zarządzania w praktyce - zorganizowane przez Studentów z Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i
138 LEKCJA Z MISTRZEM - PIOTREM GRUSZKĄ. Ruszyła druga edycja programu popularyzującego piłkę siatkową. W zajęciach z Mistrzem wzięły udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Gierałtowcu, Miłko
139 2017-03-10 Konkurs krajoznawczy \"ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM\". Kolejna edycja współorganizowanego przez uczelnię konkursu zorganizowanego przez PTTK Oddział Legnica.
140 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
141 2017-02-16 Zwiedzanie miasta przez nowoprzybyłych studentów międzynarodowej wymiany naukowej ERASMUS PLUS.
142 VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
143 AMP Półfinał Strefy D. Futsal Mężczyzn. Rozgrywki dnia pierwszego.
144 Bal Akademicki 2017
145 2017-01-26 Podpisanie Umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.
146 2017-01-26 Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn – Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
147 2017-01-24 Piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Ela Dębska Music. Koncert cyklu Witelon Music Night.
148 2017-01-23 Międzynarodowy wolontariat w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się językami obcymi poznając jednocześnie kulturę i obyczaje Male
149 2017-01-23 Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy.
150 2017-01-19 Spotkanie noworoczne Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego.
151 2017-01-17 Noworoczne spotkanie Samorządowej Rady Studentów \"LABORUM\".
152 2017-01-16 Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Kazimierzowi Pleśniakowi.
153 2016-12-18 XV Wigilia Narodów z udziałem studentów z Madagaskaru, Turcji, Niemiec.
154 2016-12-14 Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk ze strony pracodawców.
155 2016-12-13 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół uczelni.
156 2016-12-13 Prezentacja planów Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na najbliższy rok akademicki podczas spotkania z władzami uczelni.
157 2016-12-12 Przedświąteczne spotkanie pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
158 2016-12-12 „Refleksje nad szkołą: co robią w niej i z nią metafory?” Wykład i warsztaty z Panią prof. zw. dr hab. Marią Dudzikową z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
159 2016-12-06 Mikołajki Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Finał miesięcznej akcji dobroczynnej.
160 2016-11-29 Wspólna akcja „ Wampiraida na PWSZ im. Witelona w Legnicy” i „Strażacy wspólnie przeciw białaczce” – to szczytna inicjatywa przeprowadzana wspólnie ze student
161 2016-11-29 Mikromusic Acoustic Trio. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night. Trio tworzą Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło.
162 2016-11-28 „Milenialsi wkraczają na rynek pracy” - warsztatach na temat: „Profesjonalne CV i LM przepustką do świata pracodawcy”, „Autoprezentacja – lans, show czy
163 2016-11-25 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze fizycznej.
164 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim”. Jednym z Patronów Honorowych został JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i
165 2016-11-24 Targi Kół Naukowych
166 2016-11-18 III Konferencja „Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Legnica 2016” PEDIATRIA
167 2016-11-17 Międzywydziałowy konkurs przedsiębiorczości \\
168 2016-11-17 Studenci Dietetyki, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego reprezentowali uczelnię podczas spotkania szkoleniowego poświęconego diabetologii. Szpital Wojewódzki w Legnicy był miejscem obra
169 2016-11-15 VI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu KOLOKWIA WITELONIANA „Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie”. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.
170 2016-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH i HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY.
171 2016-10-28 II Gra Kryminalna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
172 2016-10-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
173 2016-10-26 OTRZĘSINY ’2016
174 2016-10-25 Pokaz sztuki kulinarnej studentów Erasmus+ PWSZ im. Witelona w Legnicy.
175 2016-10-21 Uroczystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej do społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
176 2016-10-21 Paweł Korczyński - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyróżniony podczas finału konkursu Mistrz Techniki NOT Zagłębia Miedziowego.
177 2016-10-20 Wolontariat studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas XI Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych – Legnica 2016.
178 2016-10-19 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy współorganizowała „Grę Miejską. Od rywalizacji do kooperacji” w formule Open S
179 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
180 2016-10-19 Kreatywnie o plastyce… na zajęciach Licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
181 2016-10-17 Promocja oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podczas targów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
182 2016-10-17 Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Koło Młodych Medyków w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca wspiera
183 2016-10-12 Bądź z nami fit! Spotkanie z siatkarzami CUPRUM LUBIN, piłkarzami „Miedź”Legnica, podologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, refleksologiem, przedstawicielami „Interferii&#
184 2016-10-12 Bądź z nami, bądź fit! Finał akcji.
185 2016-10-11 I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”.
186 2016-10-06 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
187 2016-10-04 Pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2016_2017.
188 2016-09-30 Pierwsze zajęcia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Erasmus+ i Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
189 2016-09-29 Zwiedzanie Legnicy z grupą studentów z tegorocznej wymiany Erasmus+.
190 2016-09-28 Witamy na uczelni Studentów 1. roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
191 2016-09-26 Zawodowa Strefa – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na temat kształcenia zawodowego. Honorowy patronat: Ministerstwo
192 2016-07-28 MAMY SWOJĄ MIEDŹ 45 LAT !!!
193 2016-07-22 22 Jaworskie Koncerty Pokoju
194 2016-07-06 Egzamin dyplomowy studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
195 2016-07-05 PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !
196 2016-06-30 Spotkanie z Polonią Ukraińską w ramach 19. edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
197 2016-06-28 Ostatnie posiedzenie Senatu 5. kadencji PWSZ im. Witelona w Legnicy.
198 2016-06-27 Obrony dyplomów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
199 2016-06-24 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
200 2016-06-22 Obrony dyplomu studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
201 2016-06-22 Nagrodzenie uczelni i Koła TPD w PWSZ im. Witelona w Legnicy za pracę z dziećmi i współpracę z TPD O. Legnica.
202 2016-06-22 Wybory przedstawicieli pracowników administracji w Senacie PWSZ im. Witelona w Legnicy.
203 2016-06-21 Nasi studenci podczas ćwiczeń strażackich na Zamku Grodziec
204 Promocja oferty edukacyjnej uczelni podczas Święta Granitu Strzegomskiego.
205 2016-06-14 Krzysztof Kiliański w nastrojowym repertuarze koncertu Witelon Music Night.
206 2016-06-13 Podsumowanie zaangażowania studentów w organizowanym wspólnie z TPD O. Legnica piknik dla dzieci.
207 11.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Jazzowy. Wykonawcy: Trio Sefardix Jorgos Skolias & Oleś Brothers Jorgos Skolias. Cykl współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
208 2016-06-10 Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW
209 2016-06-10 STOP CUKRZYCY - piknik diabetologiczny w CM w Legnicy.
210 2016-06-08 Kormoran Beach Party Licealiada -promocja uczelni
211 2016-06-07 Kormoran Beach Party Gimnazjada -promocja uczelni
212 2016-06-04 Promocja uczelni podczas festynu szkolnego \"Stop przemocy\"
213 2016-06-04 Rozgrywki \\\\
214 04.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Muzyczna bajka dla Dzieci Sergiusz Prokofiew - „Piotruś i Wilk”. Wykonawcy: Arbore Art Quintet oraz Marek Chudziński – narrator. Cykl
215 2016-06-03 Konferencja Człowiek Zdrowie Jakość życia
216 2016-06-03 Konferencja dyrektorów szkół i przedszkoli.
217 2016-06-01 Studenci naszej Uczelni zaangażowani w Festyn \"Razem dla dzieci\"
218 \"Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi\"
219 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.
220 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI. WARSZTATY.
221 2016-05-17 JUWENALIA 2016
222 2016-05-17 Spotkanie z dolnośląskim europosłem PiS Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
223 2016-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
224 2016-04-29 Uroczystość pożegnania maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
225 2016-04-28 II Studencki Przegląd Muzyczny
226 2016-04-21 Pomoc studentów z Wolontariatu PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas „IV Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych” – Legnica 2016.
227 2016-04-19 Zajęcia laboratoryjne z chemii i materiałoznawstwa.
228 2016-04-19 Arteterapia - ćwiczenia studentów Kierunku Fizjoterapia.
229 2016-04-18 Ćwiczenia na zajęciach Maszyny i urządzenia cieplne.
230 2016-04-18 Praktyczna nauka programowania w formie praktyk zawodowych. Realizacja typowego projektu deweloperskiego pod nadzorem doświadczonych programistów ITMation.
231 2016-04-14 „Chłopska Szkoła Biznesu” – sprawdź czy masz gen przedsiębiorczości. Działania Biura Karier w przygotowaniu młodzieży do planowania dalszych etapów kształcenia.
232 2016-04-12 „Realna gospodarka vs. rynki finansowe – czy ogon macha psem?”. Wykład Piotra Kuczyńskiego, Głównego Analityka Domu XELION.
233 2016-04-12 Dzień Otwartych Drzwi
234 2016-04-12 Dzień Języków Obcych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
235 2016-04-07 Studenci Kierunku Inzynieria testowa na zajęciach w pracowni odnawialnych źródeł energii.
236 2016-04-06 PWSZ im. Witelona w Legnicy współorganizatorem „GRUSZKA CUP”
237 2016-04-05 Prace studentów nad uruchomieniem elektroniki na strzelnicy sportowej.
238 2016-04-05 Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy, skutkującej realizacją projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”\'.
239 2016-04-05 Wiosenne zajęcia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
240 2016-03-17 Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki jak własny dom”.
241 2016-03-16 I Przegląd Grup Rozrywkowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
242 2016-03-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Rektora – prof. Ryszarda K. Pisarskiego a Odd
243 2016-03-08 Muzyczna bombonierka dla naszych pań, czyli koncert Basi Stępniak-Wilk.
244 2016-03-07 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej. W ramach prezentacji umiejętności praktycznych zdobytej w
245 2016-02-25 Finałowy dzień Gry Terenowej \"LWY LEGNICY\". Gościem specjalnym był PAWEŁ BISZCZAK.
246 2016-02-25 Polish Jazz na Witelon Jam Sesssion.
247 2016-02-23 Rekordowa frekwencja podczas VII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych
248 2016-02-08 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
249 2016-01-22 Zimowe zajęcia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
250 2016-01-18 Uruchomienie Projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ-Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”
251 2016-01-18 Uhonorowanie uczelni podczas podsumowania obchodów 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
252 2016-01-18 Szkolenie w zakresie podatku VAT 2016.
253 2016-01-16 Bal Akademicki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
254 2016-01-14 Karnawałowy Witelon Jam Session
255 2015-12-22 Wigilijne spotkanie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
256 2015-12-19 2015-12-19 Obrona prac końcowych na studiach podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią.
257 2015-12-17 Targi Kół Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
258 2015-12-13 Obrona pracy końcowej na studiach podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
259 2015-12-11 Spotkanie cykliczne „Gotowy z nami staniesz”. Zaproszonym gościem był Pan ZBIGNIEW GROCHOWSKI - uczestnik Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem spotkania była Aleksandra
260 2015-12-09 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
261 2015-12-08 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka w Legnicy.
262 2015-12-08 Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
263 2015-12-08 Jessica Merstein Band. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night.
264 2015-12-09 Wieczór gier niekomputerowych - spotkanie zorganizowane przez studentów RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
265 2015-12-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947”.
266 2015-12-06 Mikołajki RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
267 2015-12-01 Mikołajkowy dar serca…
268 2015-12-01 Dzień Wolontariusza w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy.
269 2015-11-30 Kabały andrzejkowe w ALO Legnica.
270 2015-11-30 Elementy kuchni molekularnej podczas ćwiczeń laboratoryjnych z technologii żywności i potraw.
271 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
272 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
273 2015-11-26
274 2015-11-25 Koło Naukowe Informatyki Współczesnej podczas zajęć.
275 2015-11-20 Jubileusz 10-lecia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
276 2015-11-19 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości \"Moja droga do własnego biznesu\" - forum młodych przedsiębiorców absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
277 2015-11-20 Akcja Mikołajkowa zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zbiórka datków przeznaczona jest na świąteczne pac
278 2015-11-19 Witelon Jam Session Patrycja Kamola i Jacek Jaguś z zespołem
279 2015-11-17 Turniej \"Gra Chłopska\" - rozstrzygnięty. Medycy wygrali.
280 2015-11-13 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
281 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
282 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
283 2015-11-10 Obchody Święta Niepodległości w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
284 2015-11-05 Coroczne sprawdzenie wdrażania procedur postępowania w stanie zagrożenia wraz z ewakuacją osób.
285 2015-10-28 Otrzęsiny 2015
286 2015-10-21 Ogólnopolski tydzień kariery \\
287 2015-10-16 Konferencja Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego- Neurologia
288 2015-10-06 Gratulacje i życzenia przesłane z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
289 2015-10-06 Inauguracja roku akademickiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
290 2015-10-05 Spotkanie informacyjne studentów międzynarodowych Erasmus+ 2015/2016. Meeting for International Erasmus+ students 2015 /2016.
291 2015-09-25 imagikon...wystawy, prelekcje, piątek, sobota, niedziela, sesje rpg, larpy, gra terenowa, konkursy, warsztaty, gry bitewne, karcianki - wszystko to na \"imagikon-festiwal\" współorganizowa
292 2015-09-25 Festiwal Nauki\'2015. Wykłady w PWSZ im. Witelonma w Legnicy.
293 2015-09-24 Festiwal Nauki\'2015 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
294 2015-09-23 „EDUKACJA I PRACA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ”. Warsztaty pt. „Student niepełnosprawny na rynku pracy”. Prowadzenie - trener rozwoju osobistego, Dział Badań Proj
295 2015-09-22 Międzyuczelniana konferencja Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością.
296 2015-09-01 Inauguracja roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
297 2015-07-07 Obrony dyplomu studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
298 2015-07-02 Certyfikat \"Najwyższa Jakość Studiów\" i Certyfikat \"Uczelnia Liderów\" dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
299 2015-06-30 Realizacja projektu \"Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Ziemi Dolnośląskiej\" Promocja oferty edukacyjnej dla Polaków mieszkających za granicą państwa polskiego.
300 2015-06-26 Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z wizytą w Sejmie RP i Ministerstwie Gospodarki.
301 2015-06-22 Podsumowanie całorocznej pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci . Wręczenie wyróżnień okolicznościowych, w tym statuetek „Nade wszystko dziecko”.
302 2015-06-20 Piknik zakładowy \"Powitanie Lata 2015\"
303 2015-06-18 X Kormoran Beach Party Licealiada -Promocja uczelni
304 2015-06-16 X Kormoran Beach Party_Gimnazjada
305 2015-06-12 Jerzy Stefaniak został nagrodzony \"W podziękowaniu za wniesiony wkład w rozwój Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy\" podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
306 2015-06-02 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
307 2015-05-31 XXI Jaworskie Koncerty Pokoju. Przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci: Teatr dla dzieci Na Wagance w Warszawie. Koncerty współorganizowane przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
308 2015-05-30 Promocja uczelni podczas Turnieju Kowali w Legnicy
309 2015-05-29 Konferencja naukowa-Człowiek zdrowie jakość życia
310 2015-05-29 Nagrodzeni studenci naszej uczelni w konkursie Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego
311 2015-05-28 Witelon Jam Session koncert Drum Battle
312 2015-05-28 TEST COOPERA 2015 WYSTARTOWAŁ
313 2015-05-25 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
314 2015-05-22 JUWENALIA 2015 1. DZIEŃ KONCERTY, SPOTKANIA, REKORDY
315 2015-05-21 JUWENALIA 2015. Zapraszali, głosili, straszyli....
316 2015-05-21 JUWENALIA 2015 KOROWÓD
317 2015-05-21 Oldsmobile z lat .. siątych XX wieku na dziedzińcu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
318 2015-05-19 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora - prof. dr hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza a Sta
319 2015-05-19 Międzynarodowy Tydzień Coachingu w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Grupowa i indywidualne sesje coachingowe \'Coaching Kariery\'. Prowadząca p. Ilona Wargacka, Coach ICF & Trener.
320 LCCI International Workshop EFB & EFT in Legnica, Poland 19th May, 2015
321 2015-05-19 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
322 2015-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy „Złotym Sponsorem” VI Polkowickiego Maratonu Rowerowego BMT.
323 2015-05-16 \"Nad pięknym modrym Dunajem\" Wykonawcy: Marta Ustyniak - sopran Paweł Krasulak - tenor Orkiestra im. Johanna Straussa Marek Czekała - dyrygent, kierownictwo artystyczne. Koncert sponsorow
324 2015-05-15 V Turniej Bowlingowy o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona
325 2015-05-10 \"Dziewiątka\" Legnica - złotym medalistą Pucharu ZPR Młodzika.
326 PWSZ im. Witelona na Targach Tourtec w Jeleniej Górze
327 2015-05-08 Puchar ZPR Młodzika - pierwszy dzień rozgrywek
328 2015-05-05 \" Królowa Nauk\" z wizytacją w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
329 2015-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
330 2015-05-04 Ministerstwo Gospodarki - podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
331 2015-04-28 „Tribute to Amy Winehouse” w ramach cyklu Witelon Music Night
332 2015-04-27 Ogólnopolski konkurs wiedzy o ruch drogowym. Współorganizator PWSZ im. Witelona
333 2015-04-24 Pożegnanie Abiturientów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
334 015-04-23 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas prac wspierających Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego w Lubinie.
335 2015-04-22 Effective Negotiating Workshop - Negocjacyjne warsztaty Koła Naukowego Języka Biznesu.
336 2015-04-22 Rajd pieszy dzieci z SP nr 10 w Legnicy do stadniny w Lipcach z okazji Dnia Ziemi. Warsztaty Koła TPD przy PWSZ im. Witelona w Legnicy.
337 2015-04-16 TARGI PRACY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
338 2015-04-15 \"Dzień otwartych drzwi\" i \"Dzień języków obcych\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
339 2015-04-14 Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej - II etap.
340 2015-04-14 \"Studencki Przegląd Muzyczny\"
341 2015-04-14 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
342 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
343 2015-04-10 LEGNICAHACK - Półfinały rozgrywek drużynowych.
344 2015-04-09 „Razem na rzecz szkolnictwa zawodowego” – konferencja. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego powołującego Klaster Edukacyjny LSSE SA.
345 2015-03-31 Dzień otwartych drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
346 2015-03-31 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Starostwem Powiatowym w Legnicy.
347 2015-03-20 Częściowe zaćmienie Słońca.
348 2015-03-17 VI Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy.
349 2015-03-16 Otwarcie galerii prac studentów i fotogramów pracy warsztatowej. Realizacja programu \"Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej\" - Wychowanie jako napełnianie naczynia.
350 2015-03-12 Witelon Jam Session - standardy bossa novy.
351 X Konkurs krajoznawczy \" Znam powiat legnicki jak własny dom\" cz.1.
352 2015-03-10 Finał X Konkursu krajoznawczego \"Znam powiat legnicki jak własny dom\".
353 2015-03-03 Konferencja Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy.
354 2015-02-26 Witelon odnaleziony!! Przekupni Handlarze - osaczeni. Gra Fabularna 2015 - rozstrzygnięta!!
355 2015-02-26 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon Szukaj, a znajdziesz. Dokumentacja fotograficzna Ekipy Śledczej RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy i niejakiego Tomasza Ch.
356 2015-02-25 „Patologie i uzależnienia – wyzwania społeczne, pedagogiczne i moralne” – konferencja metodyczna. Całość poprowadzi dr hab. prof. nadz. Mariusz Jędrzejko – D
357 2015-02-25 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon - drugi dzień zmagań.
358 2015-02-24 Gra Fabularna Gdzie jest Witelon
359 2015-02-24 Witelon Music Night - koncert MATE
360 2015-02-14 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy
361 2015-02-12 Witelon Jam Session - Swing, Swing, Swing...
362 2015-02-11 Sesja egzaminacyjna i obrony dyplomów studentów studiów podyplomowych.
363 2015-02-10 Zaprezentowanie oferty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na VI Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych.
364 2015-02-10 VI Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
365 2015-02-09 Nagroda i Dyplom Ministra Gospodarki dla PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Dyplom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla Karoliny Gruszczyńskiej - studentki Wydziału Nauk Technicznych
366 2015-01-29 Karnawałowy jam session
367 2015-01-27 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
368 2014-12-22 Spotkanie przedświąteczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
369 2014-12-19 Spotkanie przedświąteczne w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy \"Wspólnota Akademicka\".
370 2014-12-18 Przedświąteczne spotkanie grona przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Premiera przedstawienia „Sąd nad Świętami Bożego Narodzenia”.
371 2014-12-15 Ukoronowanie prac wytwarzania ozdób świątecznych przez uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy poprzez poddanie ich weryfikacji rynku ekonomicznego na kiermaszu świąteczny
372 2014-12-11 „Witelon Jam Session” – świąteczne utwory jazzowe.
373 2014-12-08 Ekipa Mikołaja w Legnickim Stowarzyszeniu „Otwórz Serce”.
374 2014-12-05 Finał studenckiej akcji mikołajkowej. Wizyta w świetlicy środowiskowej Dom św. Franciszka w Legnicy.
375 2014-12-04 Zmagania wokalne wolontariuszy RUSS.
376 2014-12-02 Kultywowanie tradycji adwentowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
377 2014-11-28 Zabawy andrzejkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
378 2014-11-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
379 2014-11-26 Próbna matura z matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
380 2014-11-25 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy kolejny raz zainicjowała zbiórkę środków na charytatywny cel.
381 2014-11-25 Władze PWSZ im. Witelona w Legnicy na corocznym spotkaniu z nowo wybraną Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
382 2014-11-25 Witelon Music Night. Kinga Rataj – śpiew, Marek Bazela – fortepian, Łukasz Kurzydło - instr.perkusyjne, Martin Złotnicki- gitara klasyczna Michał Braszak- kontrabas.
383 2014-11-24 Akcja honorowego oddawania krwi przez studentów pod bacznym okiem organizatorów – RUSS’u
384 2014-11-19 \"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeszłość-teraźniejszość- przyszłość\". Konferencja naukowa z okazji 70-lecia działania Towarzystwa w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
385 2014-11-18 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Spotkanie z praktykiem Biznesu Romanem Ryznarem. Międzywydziałowa Rozgrywka Chłopskiej Szkoły Biznesu.
386 2014-11-14 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
387 2014-11-12 Akademia z okazji Święta Niepodległości, zorganizowana i prowadzona przez uczniów klasy 1. i 2. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
388 2014-11-09 Derby Zagłębie Lubin - Miedź Legnica
389 2014-11-07 Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
390 2014-11-06 Witelon_jam_session - MIKE RUSSELL FEAT. KŁOS&DĄBROWSKI PROJEKT, KAMOLA JAZZ BAND
391 2014-11-04 \"Legnica pomiędzy szansami i nadziejami na rozwój\" Debata kandydatów na prezydenta miasta Legnicy.
392 2014-11-03 Konferencja \\
393 2014-10-30 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków uczelni.
394 2014-10-29 OTRZĘSINY
395 2014-10-29 IV Legnicki Test Coopera przebiegło 127. uczestników.
396 2014-10-24 II KOnferencja \"Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego - KARDIOLOGIA\"
397 2014-10-23 Wzorem Amerykanina Harrisona Owen’a Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowało „Open Space Technology”.
398 2014-10-23 Ogłoszenie wyników konkursu „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego ‘2014”. Wyróżnienie dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
399 2014-10-22 GRA MIEJSKA „Kariera w Legnicy” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
400 21.10.2014 „Chłopska szkoła biznesu” - symulacyjna gra ekonomiczna 12. drużyn z legnickich szkół ponadgimnazjalnych w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
401 2014-10-18 Pokaz łucznictwa konnego w wykonaniu studentki i absolwentki PWSZ im. Witelona w Legnicy.
402 2014-10-17 Oferta edukacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy
403 2014-10-15 Immatrykulacja uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
404 2014-10-13 Inauguracja roku akademickiego 2014-2015
405 2014-10-03 Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in
406 2014-09-30 Rozpoczęcie zajęć studentów pierwszego roku.
407 2014-09-29 „Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełno sprawnościami” – konferencja naukowa zorganizowana w ramach 3. Międzynarodowego Tygodnia Głuchych.
408 2014-09-29 Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń „Akademii rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejsk
409 2014-09-27 Koncert finałowy 20. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Spirtuals Singers Band, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.
410 2014-09-27 Inauguracja III Międzynarodowego Tygodnia Głuchych – cyklicznych spotkań współorganizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
411 2014-09-25 Dolnośląski Festiwal Nauki
412 2014-09-24 Puchar Polski - mecz Miedzi Legnica z Legią Warszawa
413 2014-09-13 Promocja Uczelni podczas Imienin ulicy NMP
414 2014-09-12 2014-09-12 Ekipa Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy wyrusza na szlak rajdu samochodami z poprzedniej epoki.
415 2014-09-01 Władze naszej uczelni na rozpoczęciu roku szkolnego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
416 2014-09-01 Inauguracja nowego roku szkolnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
417 2014-08-31 Tomasz Pietkiewicz - zwycięzcą III. rundy Minimax-Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk.
418 2014-07-09 Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej -wizyta w nasze uczelni
419 2014-07-05 Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship- finishing.
420 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
421 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje cz.2. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications part 2.
422 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – pierwszy trening. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-very first training.
423 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – ceremonia otwarcia. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-opening ceremony.
424 2014-06-28 Janusz Szrom & L.A. Trio. Współorganizacja koncertu w ramach 20. Jaworskich Koncertów Pokoju.
425 2014-06-28 Ingres Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.
426 2014-06-28 Piknik z okazji powitania lata.
427 2014-06-27 Kolejny dzień obron dyplomów Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
428 2014-06-27 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
429 2014-06-26 Dzień obron magisterskich inżynierskich i licencjackich.
430 2014-06-25 Debata dotycząca współdziałania służb podczas zdarzeń na drogach.
431 2014-06-18 PWSZ im. Witelona w Legnicy została wyróżniona Certyfikatem ” Primus” w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
432 2014-06-16 Podpisanie umowy o współpracy z Południowo-Centralnym Uniwersytetem Stosunków Międzynarodowych w Wuhan
433 2014-06-13 Witelon Jam Session-gość specjalny gitarzysta Mitch Chmara
434 2014-06-11 Spotkanie biznesowe pt.: \"Rynki finansowe i ich zmienność a możliwośći inwestycyjne w 2014 roku\".
435 2014-06-11 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
436 2014-06-11 Obrony dyplomów i stopni w indeksie podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
437 2014-06-11 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Gminą Kunice.
438 2014-06-11 IX Kormoran Beach Party- Gimnazjada
439 2014-06-10 Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe pracowników uczelni.
440 2014-06-10 IX Kormoran Beach Party
441 2014-06-07 Obrona dyplomów w ramach projektu unijnego „Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi”.
442 2014-06-05 Szkolenie wolontariuszy legnickich oddziałów TPD przez studentów specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
443 2014-06-02 Międzynarodowy Dzień Dziecka w Legnicy.
444 2014-05-31 Współorganizacja Bike Maraton Polkowice\'2014.
445 2014-05-31 Afrykańskie korzenie muzyki \"Zespół Wielbłądy\" - koncert dla dzieci.
446 2014-05-30 Zakończenie roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
447 2014-05-24 Promocja Uczelni podczas XV Turnieju Kowali
448 2014-05-24 20.Jaworskie Koncerty Pokoju. W hołdzie Wojciechowi Kilarowi POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS, Tadeusz Wojciechowsi-dyrygent, Iwona Hossa-sopran.
449 2014-05-23 Konferencja naukowa Koła Naukowego „Alternatywa” i Zespołu Badawczego „E-metodologia” pt.: „Wykorzystanie komputera w badaniach nauk społecznych”.
450 2014-05-23 JUWENALIA \\\'2014 drugi dzień koncertowy cz.1
451 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz1.
452 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz.2
453 2014-05-21 Król i Królowa Juwenaliów wybrani, klucze do Uczelni i Miasta Legnica przejęte... Juwenalia PWSZ im. Witelona w Legnicy czas zacząć !!!!
454 2014-05-20 Wizyta studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
455 2014-05-20 Konferencja podsumowująca projekt unijny „Uczę się praktycznie. Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.
456 2014-05-20 JUWENALIA \'2014 Zumba - taniec dla każdego...
457 2014-05-16 Witelona Jam Session - Beny Band
458 2014-05-16 Bowling - IV Turniej o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
459 2014-05-16 JUWENALIA ‘2014 “Turniej Gier Komputerowych - Witelon League of Legends”
460 2014-05-15 JUWENALIA \'2014. Zmagania przy stole bilardowym.
461 2014-05-14 „Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”. Konferencja zamykająca projekt.
462 2014-05-14 „Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki”- seminarium naukowe udziałem studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
463 2014-05-14 JUWENALIA ‘2014 Turniej tenisa stołowego. Walka o \"Puchar Radnego\" wszelkimi sposobami...
464 2014-05-13 JUWENALIA ‘2014 Wampiriada na PWSZ im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl imprez towarzyszących .
465 2014-05-10 Tourtec Jelenia Góra 2014
466 2014-05-09 Pierwsze mecze Półfinału D XXXI AMP w piłce ręcznej mężczyzn.
467 2014-05-08 Półfinał D XXXI Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn- weryfikacja zgłoszonych drużyn.
468 2014-05-08 Akacja RUSS - bezpłatne badanie dzieci na PWSZ im. Witelona w Legnicy.
469 2014-05-08 Ćwiczenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
470 2014-05-07 Wybory uzupełniające przedstawicieli studentów do RUSS i statutowych organów uczelni.
471 2014-05-07 Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo medyczne.
472 2014-05-06 Maturzyści Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas drugiego egzaminu maturalnego – z matematyki.
473 Matura 2014 Akademickie Liceum Ogólnokształcące
474 2014-04-30 \" Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego\" – finały.
475 2014-04-30 Honorowy patronat uczelni - Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
476 2014-04-28 Parafowanie Porozumienia o współpracy pomiędzy: PWSZ im. Witelona w Legnicy a Winkelmann Sp. z o.o.
477 2014-04-26 Promocja PWSZ im. Witelona podczas Dnia Eksperymentatora w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
478 2014-04-25 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy uświetnione występem Grupy Teatralnej Klasy II.
479 2014-04-24 Międzynarodowa konferencja naukowa „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki”.
480 2014-04-24 Wspólne zajęcia uczniów klasy o profilu biomedycznym VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy ze studentami kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
481 2014-04-24 TEST COOPERA w organizacji studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i AZS PWSZ Legnica.
482 2014-04-23 Spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim. IV Gimnazjalna Bitwa ENERGO PASJA – rozstrzygnięcie współorganizowanego przez uczelnię Konkursu.
483 2014-04-15 Sławek Dudar Quartet z gościem specjalnym Arturem Lesickim w ramach Witelon Music Night.
484 2014-04-15 telc LANGUA TESTS – wręczenie Certyficate telc English A1 w ramach projektu realizowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
485 2014-04-10 Dzień Otwartych Drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
486 2014-04-09 \"FORMACJA CHATELET\" Gwiazda \"Wieczoru Kabaretowego na PWSZ\".
487 2014-04-09 \"Wieczór Kabaretowy na PWSZ\"
488 2014-04-09 Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
489 2014-04-04 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy \\
490 2014-04-04 Warsztaty studentek pedagogiki. Samoocena odbytych praktyk pedagogicznych.
491 2014-04-03 Legnickie Spotkania z Nauką - drugi dzień konferencji nt.: Zarządzanie nowoczesną organizacją.
492 2014-04-02 LEGNICKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ
493 2014-04-01 Zapoznanie się z ofertą PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach programu „STREFY ROZWOJU”. Wizyta uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy.
494 2014-03-28 Wyjazd studentów kierunku Filologia do Londynu oraz wizyta w St Mary\'s University College Twickenham London.
495 2014-03-27 Cykliczne spotkania „ Ludzie z pasją”. Prelegent Maria Wolszczak-Rűckert, temat:PIĘKNO I ZNACZENIE MINERAŁÓW.
496 2014-03-26 Prezentacja wykwintnych potraw studentów ERASMUS PWSZ im. Witelona w Legnicy. Presentation of exquisite dishes of the ERASMUS students in the Witelon State University of Applied Sciences i
497 2014-03-21 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - obrady drugiego dnia.
498 2014-03-20 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
499 2014-03-14 Witelon Jam Session
500 2014-03-11 IX Konkurs Krajoznawczy „ Znam swój powiat jak swój dom”
501 2014-02-25 Branże od kulis- OVB 2014
502 2014-02-21 Witelon Jam Session
503 2014-02-19 Spotkanie organizacyjne studentów w ramach programu Erasmus. Organizational meeting of Erasmus students.
504 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
505 2014-02-14 Szkolenie wyjazdowe kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
506 2014-02-12 Egzaminy TELC A1 \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
507 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
508 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy cz. II
509 2014-01-29 Zakończenie cyklu \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
510 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
511 2014-01-10 Obóz sprawnościowy zimowy – praktyka zawodowa dla studentów Ratownictwa medycznego w Karpaczu.
512 2014-01-09 Spotkanie świąteczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
513 2013-12-20 Witelon Jam Session
514 2013-12-20 Jasełka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
515 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
516 2013-12-16 Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu \"Wspólnota Akademicka\".
517 2013-12-13 Zajęcia praktyczne z modułu „Zwalczanie przestępczości gospodarczej” studentów 3. roku Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
518 2013-12-10 Ela Adamiak z repertuarem pt. „Trwaj, chwilo, trwaj” w ramach cyklu koncertów Witelon Music Night
519 2013-12-10 Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce-Oddział Okręgowy w Legnicy w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
520 2013-12-10 V Seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana
521 2013-12-09 Akcja wolontariuszy RUSS PWSZ Legnica w Świetlicy „Dom Św. Franciszka”.
522 2013-12-06 Kiermasz świąteczny uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
523 2013-12-06 Akcja mikołajkowa studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
524 2013-12-04 Wyjazd przedstawicieli Rady Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy na seminarium do Zielonej Góry.
525 2013-12-02 MIKOŁAJKI 2013
526 2013-11-29 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
527 2013-11-29 Najwyższe wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold zdobył Tadeusz Tadla absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
528 2013-11-29 Ćwiczenia antyterrorystyczne policji na terenie Uczelni
529 2013-11-28 Maturalna próba zmagania się z językiem angielskim w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
530 PWSZ im. Witelona na Forum Logistycznym i Turystycznym w Lubinie
531 2013-11-27 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993- dzień 2. sesja wyjazdowa.
532 2013-11-26 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993
533 2013-11-26 Spotkanie nowo ukonstytuowanej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z Władzami uczelni
534 2013-11-26 Zajęcia laboratoryjne na kierunku dietetyka
535 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
536 2013-11-20 IV. edycja Konferencji Stażystów z Pracodawcami, realizowana w ramach projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
537 2013-11-20 Targi Pracy. Przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w ramach IV. edycji Konferencji Stażyst
538 2013-11-19 „Moja droga do własnej firmy” warsztaty i badanie uzdolnień przedsiębiorczych prowadzonych przez praktyków biznesu z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy i pracow
539 2013-11-15 Witelon Jam Session - inauguracja cyklu
540 2013-11-15 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
541 2013-11-14 Spotkanie z Prezydentem Miasta Legnica Tadeuszem Krzakowskim w gronie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ Legnica.
542 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
543 2013-11-06 TRIUMF MKS Miedź Legnica w 1/8 Pucharu Polski
544 2013-10-31 Zabawy halloweenowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
545 2013-10-30 \\
546 2013-10-30 OTRZĘSINY 2013
547 2013-10-30 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej &
548 2013-10-24 \"Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego - I” - konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
549 2013-10-22 Honorowi Krwiodawcy wśród studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. 1. Wampiriada w nowym roku akademickim. 50 osób podzieliło się z bliźnim najcenniejszym darem.
550 2013-10-22 K.S. Miedź Legnica zaoferował studentom legnickim bilety na mecz drużyny piłkarskiej. Wejście na mecz dla studentów za przysłowiową złotówkę.
551 2013-10-10 Zakończenie 1. edycji studiów podyplomowych \"Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi\". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
552 2013-10-19 Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy wśród uczestników 4. Festiwalu Legnickich Organizacji Samorządowych
553 2013-10-19 Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi - rozpoczecie nauki na studiach podyplomowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
554 2013-10-18 Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
555 2013-10-17 Zmagania konkursowe uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas 4. Gry Miejskiej
556 2013-10-17 Spotkanie Lidii Geringer de Oedenberg ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
557 2013-10-17 Kariera w Legnicy - IV Gra Miejska
558 2013-10-15 Mike Russell & Kłos-Dąbrowski Project. Koncert w ramach Witelon Music night.
559 2013-10-13 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy. V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w SCRABBLE – FINAŁY
560 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 2013
561 2013-10-12 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy, V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Scrabble
562 2013-10-10 Debata: \"Pracodawcy mogą więcej\"
563 2013-10-09 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
564 2013-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2013 2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
565 2013-09-27 Drugi dzień wykładów w PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
566 2013-09-27 GMO - fatalna pomyłka czy nadzieja na przyszłość, Arteterapia - sztuka, która leczy - ciąg dalszy wykładów DFN w PWSZ im. Witelona w Legnicy
567 2013-09-26 Wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
568 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
569 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
570 2013-09-21 Koncert Finałowy 19. Jaworskich Koncertów Pokoju - cyklu koncertów sponsorowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
571 2013-09-20 Promocja uczelni podczas „Spotkania partnerskiego parafii polskich i niemieckich w Jaworze”
572 2013-09-12 II Międzynarodowy Tydzień Głuchych, konferencja pt. Niepełnosprawni we współczesnej rzeczywistości : Równi dla głuchych
573 2013-09-10 Warsztaty ceramiczne w ramach II Międzynarodowego Tygodnia Głuchych
574 2013-09-06 Uczelnia współorganizatorem Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
575 2013-09-07 Promocja Uczelni podczas Imienin Ulicy N.M.P w Legnicy
576 2013-09-02 Inauguracja roku szkolnego 2013 - 2014 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
577 2013-08-17 Promocja Uczelni podczas VIII Dni Twierdzy Kłodzko
578 2013-07-04 Magisterskie szlify na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
579 2013-06-28 i 29 OBRONY, OBRONY, OBRONY....
580 2013-06-28 ALO Zakończenie roku szkolnego
581 2013-06-27 Obóz sprawnościowy letni studentów kierunku Ratownictwo Medyczne
582 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
583 2013-06-22 Atom String Quartet „Mistrzowie Jazzu” Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lenczowski – Koncert w ramach 19. Jaworskich Koncertów Pokoju
584 2013-06-21 Egzamin dyplomowy studentów kierunku Ratownictwo Medyczne – część praktyczna
585 2013-06-15 II Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
586 2013-06-14 Uroczyste posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy z okazji Jubileuszu 15-lecia Uczelni
587 2013-06-12 Najwyższe wyróżnienie Uczelni Liderów „Srebrny Certyfikat” przyznany przez Kapitułę Konkursu dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
588 2013-06-08 „ Agent PUK PUK czyli Agent Specjalny Dobrego Nastroju” Wykonawcy: Aktorzy Teatru „Rampa” z Warszawy > 19. Jaworskie Koncerty Pokoju
589 2013-06-08 Zmagania Studentów studiów podyplomowych... egzaminy... zaliczenia.... wykłady....
590 2013-06-08 Zajęcia w ramach UNIKIDS
591 2013-06-07 \"Dyplom Magister honoris causa\" wręczony Studentom z pięcioletnim stażem w UTW PWSZ im. Witelona w Legnicy
592 2013-06-03 \"EUROPA ŚRODKOWA IDZIE NA WOLNOŚĆ\" Premiera filmu dokumentalnego Mirosława Jasińskiego
593 2013-05-23 Juwenalia w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Koncerty dnia drugiego cz. 1.
594 2013-05-22 JUWENALIA 2013 CZAS ZACZĄĆ...
595 2013-05-21 Juwenalia 2013 - koncerty dnia pierwszego
596 2013-05-21 Pierwszy Zespół Juwenaliów 2013 ..... NADIJA
597 2013-05-18 TEST COOPERA W LEGNICY
598 2013-05-15 Finał IV Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
599 2013-05-15 Wizyta przedstawicieli instytucji kulturalno-naukowych Obwodu Kaliningradzkiego
600 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
601 2013-05-11 Koncert KGHM z okazji Dnia Hutnika na dziedzińcu PWSZ im. Witelona
602 2013-05-10 XV Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC w Jeleniej Górze
603 2013-05-09 Dzień Unii Europejskiej w PWSZ im. Witelona
604 2013-05-09 PWSZ im. Witelona w Legnicy wśród najlepszych uczelni w Polsce wg \" Rankingu uczelni akademickich 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw”
605 2013-05-08 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ( KRePSZ) pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego \" 15 lat PWSZ: wykorzystane szanse-bariery rozwoj
606 2013-05-08 Drugi dzień matur w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym- Matematyka
607 2013-05-07 Wystartował \"Maraton Maturzystów 2013\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
608 2013-05-07 Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych współorganizator spotkania z Dietmarem Scholzem
609 2013-04-30 Oczekujemy na powrót studentek pielęgniarstwa z praktyki zawodowej w Niemczech
610 2013-04-26 Uroczyste pożegnanie klasy maturalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
611 2013-04-26 Wykład w ramach edycji Strefa Bezpieczeństwa
612 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień drugi
613 2013-04-21 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień trzeci
614 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - poranne rozgrywki w sobotę
615 2013-04-19 AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - zmagania pierwszego dnia.
616 2013-04-18 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet. Półfinał D, AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
617 2013-04-19 Pan Piotr Gruszka - siatkarz, reprezentant kraju, zawodnik m. in Cracovii i Górnika Zabrze, Marcegaglia CMC Ravenna – Ambasadorem AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
618 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
619 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy.
620 2013-04-16 ELA DĘBSKA KONCERT Witelon Music Night
621 2013-04-15 IV Olimpiada im. Janiny Fetlińskiej - etap drugi
622 2013-04-14 \"Polska i rosyjska kultura - w tańcu, dźwięku i obrazie\"
623 2013-04-12 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2013
624 2013-04-12 Mistrzostwa PWSZ im. Witelona w bowlingu o Puchar Rektora
625 2013-04-09 Promocja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy na spotkaniu w \"ENERGETYKU\"
626 2013-04-06 Finał XXIII. Olimpiady Wiedzy Teologicznej
627 2013-04-05 XXIII. Olimpiada Teologii Katolickiej
628 2013-03-22-28 Polsko-niemieckie seminarium pod tytułem: Struktury administracyjne i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej
629 2013-03-22 Wizyta uczniów III klasy o profilu biomedycznym z VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na zajęciach ratownictwa i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
630 2013-03-22 X edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce – rozstrzygnięta.
631 2013-03-20 VIII Konkurs krajoznawczy \\
632 2013-03-19 Joanna Hendrich & Sławek Dudar Projekt. Koncert w ramach Witelon Music Night
633 2013-03-18 IV Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy
634 2013-02-26 Tworzenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów podczas spotkań z doradcami zawodowymi i przedstawicielami branż przemysłu
635 2013-02-25 Absolwent na współczesnym rynku pracy - rozmowa kwalifikacyjna kluczem do sukcesu Warsztaty Biura Karier
636 2013-02-25 Posiedzenie Kapituły i uroczyste wręczenie nagród PLEBISCYTU na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Akademickiego na Dolnym Śląsku
637 2013-02-22 Targi pracy i edukacji
638 2013-02-21 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas III. Powiatowych Targów Edukacyjnych w Sulechowie
639 2013-02-21 Konkurs wiedzy o gospodarce pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O.O. w Legnicy
640 2013-02-20 Witelon Music Night. Polsko-amerykański blues w najlepszej odsłonie, czyli Green, Price i Wiśniewski. „Acoustic Trio”
641 2013-02-18 Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla grupy „absolwent” Projekt pt.: „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
642 2013-02-18 Gimnazjaliści z Prochowickiego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki podczas zapoznania się z pracą Biura Karier i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
643 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
644 2013-02-14 WALENTYNKI 2013
645 2013-02-12 4. Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
646 2013-02-10 AMP FUTSAL mężczyzn mecze finałowe
647 2013-02-09 Finaliści XXXIX Olimpiady Geograficznej na spotkaniu w PWSZ im. Witelona w Legnicy
648 2013-02-09 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień trzeci
649 2013-02-08 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień drugi
650 2013-02-07 Akademickie Mistrzostwa Polski FUTSAL mężczyzn dzień pierwszy
651 2013-01-23 35-lecie Legnickiego Centrum Kultury
652 2013-01-22 Witelon Music Night OVERCAST KONCERT
653 2013-01-22 Biuro Karier wraz z Komendą Policji promują zawód policjanta
654 2013-01-18 Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+ rozpoczęła zajęcia
655 2013-01-17 Promocja oferty edukacyjnej podczas Dni Kariery Zawodowej w Głogowie
656 2013-01-16 W okolicy kampusu uczelnianego Władysław Pasikowski kręci film o Kuklińskim …
657 2013-01-11 Spotkanie świąteczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
658 2013-01-08 Zajęcia dydaktyczne studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na obozie zimowym w Karpaczu
659 2012-12-20 Spotkanie świąteczne uczniów i przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
660 2012-12-19 Spotkanie świąteczne przyjacół Akademickiego Klubu Turystycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
661 2012-12-17 Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
662 2012-12-18 Spotkanie świąteczne pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy
663 2012-12-17 Mikołajki
664 2012-12-06 Mikołajkowe spotkanie Studentów, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dr. Jana Wojtasia oraz Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy
665 2012-12-05 Cykliczne spotkanie \"Ludzie z pasją\" Prelegent dr inż. Janusz Prus \"Kolorowy świat bombek\"
666 2012-11-30 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowi i Kulturze Fizycznej
667 2012-11-30 Otrzęsiny 2012
668 2012-11-23 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
669 2012-11-15 Stanisław Soyka Koncert
670 2012-11-15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w obiektywie
671 2012-11-15 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" występy finałowe
672 2012-11-15 Spotkanie seminaryjne z przedstawicielami rynku pracy i instytucji pomagających w kreowaniu postaw aktywności zawodowej. Realizacja założeń projektu Bliżej realiów rynkowych
673 2012-11-14 Kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja – zajęcia
674 2012-11-14 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" dzień przesłuchań
675 2012-11-14 Spotkanie Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy z Władzami Uczelni
676 2012-11-13 IV. Kolokwia Witeloniana- seminarium naukowe
677 2012-11-13 Witelon Music Night The Brag Pack koncert
678 2012-11-12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy - spotkanie poświęcone 94. rocznicy odzyskania niepodległości
679 2012-11-09 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
680 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
681 2012-11-07 Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ podczas debaty o bezpieczeństwie w Polsce
682 2012-11-06 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
683 2012-10-30 Podpisanie listu intencyjnego z Wojewódzką Komendą Policji we Wrocławiu
684 2012-10-26 Analiza treści w badaniu cyberprzestrzeni – konferencja
685 2012-10-24 Jesienne Targi Pracy
686 2012-10-18 III. Gra Miejska w PWSZ im. Witelona w Legnicy
687 2012-10-16 Tubis Trio Live in PWSZ im. Witelona w Legnicy
688 2012-10-15 Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością - ogólnopolskie seminarium naukowe
689 2012-10-15 X. Inauguracja Akademickich Mistrzostw Regionu Dolny Śląsk
690 2012-10-12 Młodzi badacze- doświadczanie ograniczeń i możliwości – konferencja studenckiego naukowa koła naukowego „Alternatywa”
691 2012-10-09 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012-2013
692 2012-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki
693 2012-09-17-19 Konferencja Ochrona środowiska na terenach przemysłowych
694 2012-09-28 Szkolenia studentów pierwszego roku
695 2012-09-27 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
696 2012-09-15 18. Jaworskie Koncerty Pokoju Koncert Finałowy
697 2012-08-12 PWSZ Puchar Polski w scrable
698 2012-07-10 Podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
699 2012-07-01 Zajęcia studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Medycznego w Olejnicy
700 2012-06-29 Państwo Magistrowie Inżynierowie - od dziś!!
701 2012-06-28 Obrony Dyplomów Licencjackich i Magisterskich
702 2012-06-28 \"WYŚCIG PO WIEDZĘ\" WKRACZA W FAZĘ REALIZACJI ZGODNIE Z NABYTYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI ORGANIZACJI SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH
703 2013-06-28 Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości i zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
704 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
705 2012-06-22 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
706 2012-06-21 Obrony Dyplomów Absolwentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
707 2012-06-20 Egzaminy, obrony, zaliczenia praktyczne
708 2012-06-19 Obrony Dyplomów Wydziału Zarządzania i Informatyki
709 2012-06-18 EGZAMINY, OBRONY, SPRAWDZIANY WYDOLNOCI - CODZIENNOŚĆ UCZELNIANA
710 2012-06-16 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \"Święta Granitu Strzegomskiego\"
711 2012-06-16 MARCIN WASILEWSKI TRIO XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju
712 2012-06-16 \"Powitanie Lata 2012\"
713 2012-06-13 Pożegnanie Państwa Takayoshi i Kliko Ishizuka – lektorów języka japońskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy i Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
714 2012-06-12 Kraków_PRIMUSUczelni Liderów i „CERTYFIKAT” dla oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy
715 2012-06-10 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ Legnica podczas \"Tak dawniej bywało\" III. Grodziec Przegląd Teatrów Historycznych i IV. Turniej Rycerski Księstwa Legnicko-Brzeskiego
716 2012-06-02 XVIII Jaworskie Koncerty Pokoju \"\" MUZYKA NA PATYKACH\"\" koncert dla dzieci
717 2012-06-02 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas X FESTIWALU TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W CHOJNOWIE
718 2012-05-30 Maciej Korbas podczas cyklicznego spotkania \"Ludzie z pasją\" z prelekcją \" Żyjąc wśród Azjatów\"
719 2012-05-29 Zakończenie Roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
720 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
721 2012-05-26 III Bike Marathon Polkowicki - promocja oferty edukacyjnej
722 2012-05-25 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
723 2012-05-25 JUWENALIA 2012 DZIEŃ 2 KONCERTY
724 2012-05-24 JUWENALIA 2012 KONCERT 001
725 2012-05-23 JUWENALIA 2012 ROZPOCZĘTE
726 2012-05-23 Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy Centrum Widowiskowo - Sportowego w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki – Sejmowej
727 2012-05-22 Derby Legnicy w Koszykówce
728 2012-05-16 Zwycięstwo studentek z Kierunku Pielęgniarstwo na III. Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarstwa im. Janiny Fetlińskiej w Opolu
729 2012-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy w czołówce Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw
730 2012-05-14 „Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe – perspektywy rozwoju i kierunki zmian”
731 2012-05-12 XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju MUZYKA POWAŻNA I NIE-JAZZOWY SAKSOFON
732 2012-05-11 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach w Jeleniej Górze
733 2012-05-10 Konferencja „ Razem łatwiej i lepiej – młodzież seniorom, seniorzy młodzieży”
734 2012-05-08 MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK ??? MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
735 2012-05-06 Polsko-Czeski Festyn Przyjazne Tęczowe Pogramicze 2012
736 2012-05-04 MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
737 2012-04-27 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w klasie maturalnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
738 2012-04-27 Szczawno Zdrój - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
739 2012-04-26 Konferencja - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
740 2012-04-26 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach Pracy w Lubinie
741 2012-04-17 Jubilesz 10-lecia AKT
742 2012-04-17 Koncert Mariusza Florczyka & „Flores Band”
743 2012-04-16 Drugi etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Felińskiej
744 2012-04-15 FINAŁOWE MECZE AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN - LEGNICA 2012 PÓŁFINAŁY STREFA D
745 2012-04-14 Strefa D Półfinał AMP w Piłce Siatkowej Mężczyzn dzień 3
746 2012-04-13 ZMAGANIA TURNIEJOWE SIATKARZY - DZIEŃ PIERWSZY
747 2012-04-13 TURNIEJE POPOŁUDNIOWE
748 2012-04-12 PÓŁFINAŁ AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN STREFA D DZIEŃ 1
749 2012-04-12 Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - zagrożenia, przeciwdziałania i konsekwencje
750 2012-04-04 DNI OTWARTYCH DRZWI DZIEŃ 2
751 2012-04-03 DNI OTWARTYCH DRZWI
752 2012-03-30 ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
753 2012-03-26 \"Legnica - dziedzictwo kulturowe miasta na przestrzeni wieków\" - konferencja Koła Naukowego \"Amicus Arte\"
754 2012-03-26 Promocja oferty edukacyjnej uczelni na prezentacjach w CKU Legnica
755 2012-03-23 Promocja Uczelni na Targach w Jaworze
756 2012-03-21 \"Kluczowe wyzwania HR wobec globalnych zmian\" - konferencja
757 2012-03-22 Kluczowe wyzwania HR - warsztaty
758 2012-03-20 FLOWERS KONCERT
759 2012-03-20 FINAŁ KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
760 2012-03-20 Konkurs Krajoznawczy Znam swój powiat jak własny dom
761 2012-03-19 III Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej
762 2012-02-24 KONFERENCJA - SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU cz.2
763 2012-02-24 SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU KONFERENCJA CZ 1
764 2012-02-22 Sympozjum Naukowe pt Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa pojęcie istota system
765 2012-02-22 Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
766 2012-02-21 Targi Pracy i Prezentacje Zawodowe PWSZ im. Witelona w Legnicy
767 2012-02-21 Kłos&Dąbrowski projekt w ramach Witelon Music Night
768 2012-02-07 III LEGNICKIE PREZENTACJE EDUKACYJNE
769 2012-01-29 AZS PWSZ Wałbrzych Mistrzem Półfinałów Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn
770 2012-01-28 Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu - Dzień 2
771 2012-01-27 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA W FUTSALU POCZĄTEK ZMAGAŃ
772 2012-01-26 PWSZ im. Witelona w Legnicy w Konkursie \" Legnicka Ksiązka Roku 2011\"
773 2012-01-24 Natalia Grosiak & Mikromusic Koncert
774 2012-01-21 Promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \" Weekend dla Babci i Dziadka\"
775 2012-01-20 SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
776 2012-01-20 NARADA NA TEMAT WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
777 2012-01-16 ZMAGANIA SPORTOWE STUDENTÓW KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
778 Zajęcia praktyczne studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz studentów Ratownictwa Medycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
779 2011-12-22 Spotkanie opłatkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
780 2011-12-21 Spotkanie świąteczne w gronie sympatyków Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
781 2011-12-20 Świąteczne spotkanie Pracowników i Przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy
782 2011-12-19 \"Fenomen Solidarności\" - wykład Władysława Frasyniuka
783 2011-12-14 Cykliczne spotkanie \" Ludzie z pasją\" - prelekcja Filipa Rodzika uczestnkika Paraolimpiady w Pekinie w 2008 roku
784
785 2011-12-14 Egzaminy LCCI English for Tourism
786 2011-12-13 Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy
787 2011-12-13 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
788 2011-12-13 Otwarcie w holu sal wielofunkcyjnych uczelni wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
789 2011-12-13 Otwarcie wystawy w Legnickim Centrum Kultury
790 2011-12-12 Wizyta Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy
791 2011-12-09 Wykład dr. Aleksandra P. Ershov z Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce
792 2011-12-06 Prezentacja oferty edukacyjnej na Targach Pracy i Informacji o Mobilności w Legnicy
793 2011-12-06 MIKOŁAJKI
794 2011-12-05 „Rola uczelni wyższej w ewolucji procesu kształcenia i pokonywaniu barier edukacyjnych osób niepełnosprawnych” - ogólnopolska konferencja naukowa
795 2011-12-03 Uczelnia sponsorem XII. Mistrzostw Polski Seniorów Open i Kata KARATE KYOKUSHIN
796 2011-11-30 Bliżej Realiów Rynkowych - konferencja, targi pracy
797 2011-11-29 Neo Retros KONCERT
798 2011-11-24 Spotkanie Łukasza Stawarza trenera kadry narodowej z uczniami Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy
799 2011-11-21 WYBÓR SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
800 2011-11-21 Seminarium naukowe
801 2011-11-17 Zespół CZERWONY TULIPAN w finale Festiwalu P R Y Z M A T
802 2011-11-16 FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ P R Y Z M A T
803 2011-11-16 Zawód czy kompetencje? Edukacja wobec wyzwań współczesności
804 2011-11-14 DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Wieczornica w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
805 2011-11-14 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO Z WŁADZAMI UCZELNI
806 2011-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
807 2011-11-04 KIERUNEK SZTUKA
808 2011-10-29 FAINA NIKOLAS KONCERT
809 2011-10-21 UROCZYSTE WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
810 2011-10-20 GRA MIEJSKA
811 2011-10-19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
812 2011-10-18 RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO KONCERT
813 2011-10-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Administracja
814 2011-10-17 Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych
815 2011-10-13 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU POLITOLOGII
816 2011-10-12 OTRZĘSINY
817 2011-10-08 UNIKIDS 2011 INAUGURACJA
818 2011-10-07 KOLEJNA WYMIANA STUDENTÓW W RAMACH ERASMUS
819 2011-10-06 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 - 2012 w PWSZ im. Witelona w Legnicy
820 2011-10-05 Goście Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, nauczyciele z Japonii Państwo Takayoshi i Keiko Ishizuka - podczas spotkania z Władzami PWSZ im. Witelona w Legnicy.
821 2011-10-03 ZAJĘCIA AKADEMICKIE ROZPOCZĘTE
822 2011-09-20 Posiedzenie Senatu
823 2011-09-17 CONCERTO POLACCO Boshena Korchynska flet Marek Toporowski klawesyn
824 2011-09-10 i 11 PWSZ Puchar Polski SCRABBLE
825 2011-09-01 Inauguracja roku szkolnego 2011-2012 w Akademickim Liceum Ogólnikształcącym w Legnicy
826 2011-08-14 FESTIWAL WODNY STUDENTÓW TURYSTYKI
827 2011-07-09 Krzysztof Herdzin Trio Jaworskie Koncerty Pokoju
828 2011-06-25 Koncert organowy cyklu współfinansowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
829 2011-06-22 Zakończenie roku szkolnego 2010 2011 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
830 2011-06-21 Obrony na Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
831 2011-06-21 Turniej Piłki Plażowej 2011
832 2011-06-18 i 19 Promocja PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Dni Granitu Strzegomskiego
833 2011-06-18 POWITANIE LATA 2011
834 2011-06-18 OBRONY DYPLOMÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
835 2011-06-15 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski Zasłużonym dla PWSZ w Wałbrzychu
836 2011-06-11 Promocja uczelni na Zamku Grodziec
837 2011-06-04 Sztafetowe Biegi Uliczne w Polkowicach
838 2011-06-01 Wyróżnienie PRIMUS dla PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu UCZELNIA LIDERÓW 2011
839 2011-06-01 10 lat AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
840 2011-06-01 DZIEŃ DZIECKA W ROKITKACH
841 2011-05-31 KASA CHORYCH KONCERT
842 2011-05-30 Wybory dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów PWSZ im. Witelona w Legnicy
843 2011-05-27 20 LAT FUNDACJI DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
844 2011-05-26 FORUM INFORMATYKÓW
845 2011-05-26 do 29 II Ogólnopolskie zawody uczelni medycznych w ratownictwie medycznym Kraków 2011
846 2011-05-25 Wyjazdowe ćwiczenia grupy kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Podstawowej nr 16
847 2011-05-20 Międzywydziałowe seminarium studenckich organizacji i kół naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
848 2011-05-19 Sukces PWSZ Legnica w rankingu Perspektyw
849 2011-05-18 PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z GMINA MIELEC
850 2011-05-17 18 JUWENALIA NA SPORTOWO
851 2011-05-18 JUWENALIA 2011 KOROWÓD
852 2011-05-16 Egzaminy sędziowskie studentów PWSZ Legnica podczas IV Indywidualnych Mistrzostw Gimnazjum w Pływaniu
853 2011-05-13 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów Studiów Medycznych
854 2011-05-10 Wernisaż dr. Łukasza Morawskiego
855 2011-05-10 Kobiety w polityce i biznesie X Forum KNMP
856 2011-04-29 Wręczenie świadectw abiturientom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
857 2011-04-19 Koncert Eli Dębskiej
858 2011-04-13 Zmagania Negocjatorów
859 2011-04-12 Kultura literacka dawnej Legnicy - sympozjum
860 2011-04-10 Finał Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego MŁODY PAGANINI
861 2011-04-09 II Turniej Bowlingowy
862 2011-04-07 Koncert Grupy MoCarta
863 2011-04-05 Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu - konferencja
864 2011-03-23-24 DNI OTWARTYCH DRZWI 2011
865 2011-03-22 Konferencja prasowa Mistrzyni Marzanny Pawlik
866 2011-03-21 Wybór prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy kadencji 2011-2015
867 2011-03-21 Dolnośląskie Spotkania z Podróżnikami
868 2011-03-18 Szkolenie członków Senatu i kadry kierowniczej uczelni
869 2011-03-18 Pierwsze obrony na Wydziale Medycznym
870 2011-03-15 VI KONKURS KRAJOZNAWCZY ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM
871 2011-03-14 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektorem PWSZ im. Witelona w Legnicy
872 2011-03-09 ITB Berlin
873 2011-03-08 Wizyta władz samorządu lokalnego i PWSZ z Wałcza
874 2011-03-08 KUBA KĘSY i DELIRIUM BAND
875 2011-03-06 Wicemistrzostwo mężczyzn w rozgrywkach siatkarskich
876 2011-03-03 Prezentacja oferty edukacyjnej uczelni podczas Dni Otwartych CKU
877 2011-03-03 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Domu Studenta
878 2011-02-04 POSIEDZENIE RADY WITELONA
879 2011-02-04 NARADA I SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ
880 2011-02-21 Spotkanie i konferencja prasowa rektorów i kanclerzy dolnośląskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
881 2011-02-22 i 23 TARGI EDUKACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE
882 2011-02-22 Witelon Music Night Anna Kłys i Shivers
883 II Legnickie Prezentacje Edukacyjne
884 2011-02-02 MECZ MSPR SIÓDEMKI Z POGONIĄ HANDBALL SZCZECIN
885 2011-01-31 POSIEDZENIE RADY MIASTA LEGNICY
886 2011-01-31 W ŚWIECIE CISZY konferencja w ramach realizacji projektu MIGAJĄCY WOLONTARIUSZ
887 2011-01-25 FREEWAY QUINTET w ramach Witelon Music
888 2011-01-05 RATOWNICY I TURYŚCI NA OBOZIE ZIMOWYM
889 2010-12-15 Spotkanie przedświąteczne Wspólnoty Akademickiej
890 2010-12-15 Dzieje Marianny Orańskiej w prelekcji prof. dr. hab. Krzysztofa R. Mazurskiego
891 2010-12-15 Reflex Miedż kontra Vive Kielce
892 2010-12-14 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
893 2010-12-06 MIKOŁAJKI
894 2010-12-05 MSPR SIÓDEMKA LEGNICA POKONAŁA NIELBĘ WĄGROWIEC
895 2010-11-30 MIKROMUSIC KONCERT
896 2010-11-30 JUBILEUSZ 5 LECIA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
897 2010-11-27 III WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW I WYROBÓW JUBILERSKICH
898 2010-10-15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
899 2010-11-26 Konferencja w ramach realizacji projektu unijnego WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
900 2010-11-26 Prezentacje Targowe w ramach projektu WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
901 2010-11-26 Realizacja projektu Bliżej Realiów Rynkowych Wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami
902 2010-11-24 KOLOKWIA WITELONIANA
903 2010-11-23 Nasi DARCZYŃCY
904 2010-11-10 SPOTKANIE Z LIDIĄ GERINGER DE OEDENBERG
905 2010-11-15 Debata licealistów o odzyskanej wolności
906 2010-11-16 DEBATA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA
907 2010-11-16 VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
908 2010-11-03 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI UCZELNI
909 2010-10-23 PUCHAR POLSKI W SCRABBLE
910 2010-10-23 Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Unikids
911 2010-10-22 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
912 2010-10-21 TURNIEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH GRA MIEJSKA
913 2010-10-19 HOODOO BAND w ramach WITELON MUSIC NIGHT
914 2010-10-20 OTRZĘSINY PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDENTÓW PWSZ LEGNICA
915 2010-10-18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ADMINISTRACJI PWSZ LEGNICA
916 2010-10-05 Inauguracja Roku Akademickiego 2010 2011
917 2010-09-22 Inauguracyjne spotkanie Rady Witelona
918 2010-09-01 INAUGURACJA ROKU SZKOKLNEGO 2010-2011
919 2010-08-26 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2009
920 2010-08-26 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
921 2010-07-28 Czas rekrutacji
922 2010-08-06 FESTIWAL WODNY 2010
923 2010-08-03 Szkolenie na obozie letnim w Olejnicy
924 2010-06-30 OBRONY DYPLOMÓW
925 2010-06-24 i 25 Obrony studentów Wydziały Pedagogiki Turystyki i Rekreacji
926 2010-06-22 OBRONY i ZALICZENIA
927 2010-05-31
928 2010-06-18 i 21 EGZAMINY i OBRONY
929 2010-06-19 PIKNIKOWE POWITANIE LATA
930 2010-06-15 V Festiwal Gier Plażowych
931 WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKU
932 2010-06-09 AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy - podsumowanie działalności w roku akademickim 2009-2010
933 2010-05-31 Bajki dzieciom w wykonaniu Koła Naukowego Miłośników Teatru
934 2010-05-13 Warszawa rozstrzygnięcie Rankingu Szkół Wyższych 2010 - III miejsce PWSZ Legnica
935 2010-05-18 Koncert Martyny Jakubowicz z cyklu Witelon Music Night
936 2010-05-18 \\
937 2010-05-20 JUWENALIA 2010
938 2010-05-21 Konferencja Fundacji Dzieci Zagłębia Miedziowego
939 2010-05-21 Wyjazdowe sympozjum kół naukowych PWSZ w Legnicy
940 2010-05-24 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
941 2010-05-24 Wizyta gości z PWSZ w Pile
942 2010-05-18 Wstępna umowa o sponsorowaniu \"SIÓDEMKI\"
943 2010-05-08 i 09 II Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich
944 2010-05-10 Konferencja naukowa
945 2010-05-04 i 05 MATURA w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
946 2010-04-28 Konferencja podsumowująca realizację projektu Diagnoza Rynku Edukacji Zawodowej
947 2010-04-28 Turniej Negocjatorów 2010
948 2010-04-29 Wręczenie Dyplomów Ukończenia Szkoły Ponadgimnazjalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
949 2010-04-13 ALO Rewizyta licealistów z Karlsruhe
950 2010-04-10 Hołd i dowody pamięci ofiarom katastrofy lotniczej
951 2010-04-09 Wykład Kanclerza mgra Jerzego Stefaniaka w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku
952 2010-03-30 Dni Otwartych Drzwi
953 2010-03-30 Wizyta studentów z Fachhochschule w Ludwigsburgu
954 2010-03-25 Wizyta Jerzego Łużniaka Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
955 2010-03-23 Witelon Music Night DIGIT ALl LOVE
956 2010-03-10 I Mistrzostwa Pracowników PWSZ o Puchar Rektora w Bowlingu
957 2010-03-18 KABARETON 2010
958 2010-03-05 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka” w Legnicy przyznało nagrody Filantrop Roku 2009 Regionu Legnickiego
959 2010-02-24 Legnickie Prezentacje Edukacyjne 2010
960 2010-02-09 Witelon Music Night Collective Jazz Quartet
961 2010-02-15 Konferencja prasowa wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego Władz Uczelni i Prezydenta Miasta
962 2010-01-30 Studniówka Maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
963 2009-12-08 PWSZ Legnica Coffee Break Witelon Music Night
964 2010-01-24 Akademickie Mistrzostwa Regionu Dolnego Slaska w Pilce Siatkowej
965 2010-01-26 Witelon Music Night w rytmie bossanovy
966 2010-01-17 PWSZ Legnica Zimowa integracja turystów
967 2010-01-12 PWSZ Legnica Podpisanie umowy o wspolpracy z firma konsultingowa z Bari we Wloszech
968 2010-01-07 STUDENCI TURYSTYKI NA OBOZIE ZIMOWYM
969 2009-12-22 PWSZ Spotkanie przedświąteczne 2009
970 2009-12-04 PWSZ Legnica MIKOŁAJKI 2009
971 2009-11-24 WITELON MUSIC NIGHT LENA ROMUL QUINTET
972 2009-11-18 PWSZ LEGNICA SEMINARIUM NAUKOWE KOLOKWIA WITELONIANA
973 2009-11-08 AZS PWSZ LEGNICA RAJD INTEGRACYJNY
974 2009-11-23 PWSZ Legnica Spotkanie Samorządu Studenckiego z Władzami Uczelni
975 2009-11-18 PWSZ LEGNICA VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
976 2009-11-09 Wieczornica z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
977 2009-11-04 Konferencja Naukowa POLSKA W 2030 ROKU
978 2009-10-27 PWSZ Legnica WITELON MUSIC NIGHT
979 2009-10-27 PWSZ Legnica KREWNIACY
980 2009-10-20 PWSZ Legnica Seminarium Pedagogiczne Niepełnosprawność mity fakty oraz wyzwania wobec współczesności
981 2009-10-23 PWSZ Legnica Uroczyste wręczaenie dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania i Informatyki
982 2009-10-21 PWSZ Legnica OTRZĘSINY 2009
983 2009-10-20 PWSZ Legnica Ćwiczenia przeciwpożarowe
984 2009-10-19 Międzynarodowy panel dyskusyjny Stalking-między przemocą a patologią miłości
985 2009-10-16 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
986 2009-10-17 PWSZ Legnica Rozpoczęcie studiów podyplomowych w ramach projektu KROK DO SUKCESU
987 2009-10-15 PWSZ Legnica Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Politologii
988 2009-10-14 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Administracji
989 2009-10-08 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009-2010
990 2009-08-06 Obóz letni w Olejnicy
991 2009-07-27 WIZYTA POSŁA ZBIGNIEWA CHLEBOWSKIEGO
992 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
993 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
994 XI LEGNICKIE TARGI EDUKACYJNE
995 2009-02-16 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU HOODOO BAND
996 2009-02-20 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W FUTSALU
997 2009-05-07 WIZYTA PARTNERÓW Z UNIWERSYTETU ALBA IULIA
998 2009-06-23 OBRONY DYPLOMÓW
999 2009-06-19 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO w AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w LEGNICY
1000 2009-06-15 OBRONY EGZAMINY ZALICZENIA
1001 2009-06-20 POWITANIE LATA
1002 2009-06-09 WITELON DŻEM SESION
1003 2009-06-06 SZTAFETOWE BIEGI ULICZNE W POLKOWICACH
1004 2009-06-02 PRÓBNE WYBORY W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
1005 2009-06-04 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KU-AZS PWSZ LEGNICA
1006 2009-05-26 ODBIÓR NAGRODY ZA PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2009 „POLSKA THE TIMES”
1007 2009-05-30 Warszawa Wręczenie wyróżnienia POZYTYWISTA ROKU 2008
1008 2009-05-20 JUWENALIA 2009
1009 2009-05-12 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU MICROMUSIC
1010 2009-05-08 ZAJĘCIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1011 2009-05-02 STUDENCKA MAJÓWKA 2009
1012 2009-05-04 MATURA 2009
1013 2009-04-28 MIKOŁAJ BUDNIK QUINTET
1014 2009-04-24 WRĘCZENIE ŚWIADECTW ABITURIENTOM AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
1015 PEDAGOGIKA PALIATYWNA JAKO SPECJALIZACJA PRZYSZŁOŚCI
1016 KROK DO SUKCESU
1017 2009=-03-21 MISTRZOSTWA DLM W PŁYWANIU
1018 2009-03-04 ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWOJ DOM
1019 2009-03-10 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PODSTAWĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
1020 OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH
1021 SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ ŁUKASZ WALL
1022 2009-03-17 Katarzyna Stankowska Quartet
1023 2009-03-19 WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
1024 2009-03-20 XIII Studenckie Forum PWSZ
1025 2009-01-22 INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 2009 2010
1026 2009-02-06 KOWARY - SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ UCZELNI
1027 2009-02-17 PROJEKCJA FILMU KAPŁAN POJEDNANIA
1028 2009-03-05 Akademickie Liceum Ogólnokształcące na XI Legnickich Targach Edukacyjnych
1029 2009-01-31 UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KS. DR. MARKOWI MENDYKOWI
1030 2009-01-11 17 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
1031 2009-01-08 OBÓZ ZIMOWY STUDENTÓW TURYSTYKI PWSZ LEGNICA KARPACZ 2009
1032 2009-01-21 PWSZ JAZZ NIGHT BUM TRIO
1033 2009-01-25 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ROZGRYWEK DLM
1034 2008-12-17 WIGILIA W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
1035 2008-12-18 WIGILIA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA
1036 2008-12-22 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE PRACOWNIKÓW PWSZ im. WITELONA W LEGNICY
1037 2008-11-27 KATARZYNA MIROWSKA I SŁAWEK DUDAR QUARTET JAZZOWE CZWARTKI
1038 2008-12-04 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI
1039 2008-12-05 XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD STUDENCKI GÓRY SOWIE
1040 2008-12-20 Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w futsalu.
1041 2008-11-20 VI Festiwal Piosenki Studenckiej Pryzmat
1042 2008-11-21 Wręczenie wyróżnień i medali Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
1043 2008-11-07 Akademia Rocznicowa z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1044 2008-11-12 Wieczornica z oazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1045 2011-06-11 Promocja na Zamku Grodziec
1046 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa - Koncert w PWSZ im. Witelona w Legnicy
1047 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
1048
1049 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 20
1050 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
1051 2013-11-29 Uroczystość wręczenia medali LCCI i PTE Medallion Of Excellence pod honorowym Patronatem Ambasadora Brytyjskiego Robina Barnetta w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Najwyższe wyróżnienie
1052 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
1053 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
1054
1055 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
1056 2014-08.31 Tomasz Pietkiewicz na sponsorowanym przez uczelnię samochodzie Ford Fiesta - zwycięzcą III. rundy Minimax - Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk. Ford Fiesta ST150 w klasie I
1057 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
1058 test galerii
1059 2017-05-11 Ewakuacja poszkodowanych z pojazdu. Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
1060
1061 BAL AKADEMICKI \'2017.
1062 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
1063 2017-11-09 Ćwiczenia ewakuacyjne.

powrót

Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych