Aktualności

lp Tytuł
1 2020-11-18 Dyrektor Santander Bank Polska S.A. Wojciech Leśniewski i Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podczas telekonferencji wręczyli nagrody w ramach konkursu „Naj
2 2020-11-04 Konferencja naukowa pt. „Determinanty i bariery sukcesu gospodarczego w regionie legnickim”.
3 2020-10-12 W Czytelni Naukowej Nr 1 odbyły się konwersacje „Czytanie chemii\" z mgr Katarzyną Zabłotną - dydaktykiem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Istniała możliwość uczestniczenia w
4 2020-10-12 Ślubowanie studentów I roku studiów. Zajęcia organizacyjne na uczelni.
5 2020-10-06 Inauguracja roku akademickiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Wykład Inauguracyjny prof. zw. dr. hab. n. med. Krzysztofa Simona pt. \"Współczesne zagrożenia epidemiologiczne - epidemiologi
6 \"Myślenie wizualne jako narzędzie skutecznej prezentacji treści dydaktycznych\" - szkolenie kadry dydaktycznej zorganizowane przez Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy.
7 2020-09-29 Pierwsze posiedzenie Senatu 7. Kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Sprawozdanie prof. dr. hab. dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego z działalności uczelni
8 Jubileusz 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku.
9 2020-08-31 Podziękowanie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Lionc Club Silesia Legnica - za okazaną pomoc rzeczową w okresie pandemii.
10 O bohaterach i wydarzeniach w historii dawnego Drohobycza – relacja z przebiegu spotkania podsumowującegoprojekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU
11 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 26. Bolesławieckiego Święta Ceramiki
12 Uroczyste posiedzenie senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy
13 Wyróżnienie \"Akademicki Oscar\"w ramach X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\"
14 2020-03-20 Dary dla SOR i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
15 2020-03-10 Spotkanie S.K.N. \"ECONOMICUS\"
16 2020-03-10 Zajęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.
17 2020-02-14 Walentynki
18 2020-02012 Studenci PWSZ Legnica z międzynarodwoej Wymiany studentów ERASMUS
19 2020-02-05 XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne
20 2020-01-30 Pokaz technik kryminalistycznych.
21 Spotkanie partnerów projektu „Pomagamy Rodakom z Ukrainy III – Z Pamięcią o Poległych Kresowiakach”
22 Spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
23 Jasełka w wykonaniu uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
24 Spotkanie przedświąteczne w Stowarzyszeniu Wspólnota Akademicka.
25 2019-12-05 Konferencja- Wolontariat droga do rozbudzania potrzeby pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw.
26 2019-11-28 VII Bowlingowy Turniej- Olimpiady Specjalne
27 2019-11-26 Spotkanie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z władzami Uczelni
28 2019-11-26 Lech Dyblik gościem Witelon Music Night
29 Kolokwia Witeloniana 2019
30 2019-10-28 - Kontynuacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku
31 2019-10-24 Gra Miejska Kariera w Legnicy
32 2019-10-24 Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Ścinawie
33 2019-10-23 - Targi Edukacji i Pracy w Zespole Szkół Budowalnych w Legnicy
34 2019-10-17 - Targi Pracy w Wołowie
35 29.09.2019 - 13.10.2019 - Pobyt wolontariuszy Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” na Ukrainie w ramach projektu „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE III – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRE
36 2019-10-11 - Działania zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych
37 2019-10-01 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
38 2019-09-28 - Festiwal Zdrowia i Zielarstwa w Duninie
39 2019-09-26 Wycieczka studentów z Erasmusa po Legnicy
40 2019-09-26 Dolnośląski Festiwal Nauki 2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy
41 2019-09-23 - Nowy rok akademicki w UTW przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
42 2019-09-14 - Święto Wina w Mieście Skarbów
43 2019-09-10 - Wizyta delegacji z Ukrainy
44 2019-09-02 Wizyta władz PWSZ im. Witelona w Legnicy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu
45 2019-09-06 - 9. Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów Województa Dolnośląskiego w Jaworze
46 2019-09-06- PWSZ im. Witelona w Legnicy na zawodach „CASTLE TRIATHLON MALBORK”
47 2019-09-02 - Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego w Legnicy rozpoczęli nowy rok szkolny
48 2019-09-09 - Oferta studiów dla żołnierzy w Świętoszowie
49 2019-09-01 - Święto Pierogów w Paszowicach
50 2019-08-27 - Konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
51 2019-08-24 - Promocja uczelni podczas Święta Chleba i Piernika w Jaworze
52 2019-08-17 - Bolesławieckie Święto Ceramiki
53 2019-08-15 Piknik wojskowy „Wierni Polsce” w Jaworze. Promocja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo i Energetyka przy wsparciu Jaworskiego Klubu Strzeleckiego \"UR\" - organizatora po
54 2019-08-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uroczystości z okazji Świę
55 2019-07-26 - Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili naszą Uczelnie
56 2019-07-20 - Jubileuszowe Dymarki Kaczawskie w Leszczynie
57 2019-07-01 - Dzieci z Kresów odwiedziły PWSZ im. Witelona w Legnicy
58 2019-06-18 Podsumowanie Działalności TPD w Legnicy
59 2019-06-18 „ Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Przedstawienie muzyczne dla dzieci w wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju – cykl koncertów
60 2019-06-16 Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w
61 2019-05-09,17 Współczesne zajęcia na kierunku Pedagogika. Realizacja zadań z przedmiotu „Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej”.
62 2019-06-07 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Lekarze Europy, Wydział Nauk o Zdro
63 2019-06-06 ppłk Tomasz Lewandowski z-ca Szefa WSZW - Szef Wydziału oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w PWSZ im. Witelona w Legnicy spot
64 2019-05-30 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja Związku Pracodawców Polska Miedź. Gośćmi spotkania byli Samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego. Zebr
65 2019-05-28 Rozdanie dyplomów Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2018/2019.
66 25. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Organowy. Filip Presseisen - organy, Przemysław Skałuba - klarnet, saksofon, duduk. Cykl koncertów wspieranych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
67 2019-05-10 VI edycja akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) pod hasłem „Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy”. Szkolenie przedszkolaków i nadanie tytułu „Mistrz Ś
68 2019-04-16 Posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy. Gratulacje Senatu oraz całej Społeczności Akademickiej Uczelni z okazji przyznania przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka
69 Studenci Ratownictwa Medycznego w przedszkolu.
70 2019-04-09 Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, decyzją Rady Naukowej przyznał Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Rysz
71 2019-04-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Podczas spotkania przekazany został Uczelni czek na 1 m
72 Wernisaż III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego \\
73 Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
74 2019-03-18 Dzień świętego Patryka. Inscenizacje studentów z Koła Naukowego Młodych Filologów RENESANS.
75 2019-03-15 XIV KONKURS ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM
76 Emocje w inwestowaniu
77 Rada Wydawnicza
78 Projekt Volodia
79 X Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
80 2019-02-20 Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
81 2019-02-19 X Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
82 Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym
83 2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
84 2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.
85 Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
86 2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
87 2018-12-11 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
88 2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
89 2018-11-20 „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Warsztaty przeznaczone dla starostów grup i innych zainteresowanych studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy zorgani
90 2018-11-16 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
91 2018-11-09 VI Konferencja naukowa „Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego - Legnica 2018. Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym”
92 2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
93 2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
94 2018-10-30 KOLACJA NARODÓW \'2018.
95 2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PW
96 2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.
97 2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
98 2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
99 2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego \"Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020\". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię
100 2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.
101 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
102 2018-10-06 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków i Dietetyków wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy \"Biała sobota\".
103 Pierwszy dzień zajęć studenckich w roku akademickim 2018/2019
104 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie.
105 2018-09-26 Studenci z międzynarodowej wymiany ERASMUS po zapoznaniu sie z uczelnią, zwiedzali Legnicę.
106 Koncert Finałowy \"Bal Renesansowy\"
107 Przysięga studentów-ochotników Legii Akademickiej
108 2018-07-16 Wolontariusze z PWSZ im. Witelona w Legnicy na Ukrainie.
109 2018-07-13 Konkurs Amatorskich Zespołów Bluesowych XI Edycji Festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą o nagrodę Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.
110 2018-07-02 Uczelnia gościła dzieci z Ukrainy. Jest to kolejna edycja spotkań. \"Akcja Letnia Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi piastowskiego Dolnego Śląska\" odbywa się przy współudziale mieszkańców
111 2018-07-02 Czas egzaminów zawodowych i obron dyplomów.
112 2018-06-28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nagrodzona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\".
113 2018-06-16 PIKNIK POWITANIE LATA\\\'2018. Taneczne zakończenie obchodów Jubileuszu 20-Lecia Uczelni.
114 2018-06-15 Uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
115 2018-06-15 Zdeponowanie Kapsuły Czasu dla potomnych z okazji Jubileuszu 20 Lecia Uczelni.
116 2018-06-11 Wręczenie kart powołania na ćwiczenia w ramach Legii Akademickiej.
117 2018-06-11 Kolej w regionach - zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Konferencja naukowa współorganizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
118 KUCHNIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
119 2018-06-05 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
120 2018-06-04 „Współczesne zagrożenia epidemiologiczne” – wykład otwarty prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Gładysza. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legn
121 ”KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”
122 GRUSZKA CUP 3. Kolejna edycja imprezy sportowej prowadzonej przez Piotra Gruszkę – kapitana reprezentacyjnej drużyny siatkarskiej. Cykl zorganizowany pod patronatem J. M. Rektora Państwowej Wyżs
123 Juwenalia 2018 - dzień drugi
124 2018-05-18 Juwenalia 2018 - dzień pierwszy
125 2018-05-17 Juwenalia 2018 - korowód
126 Uroczyste rozdanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej
127 Inscenizacja procesu karnego na zaliczenie przedmiotu proces karny na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień.
128 dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland z wzytą w PWSZ im. Witelona w Legnicy
129 Juwenalia 2018 - przedbiegi
130 2018-05-13 24. JAWORSKIE KONCERTY POKOJU 2018. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent-Dainius Pavilionis. W programie: utwory W. A. Mozarta, L. van Beethovena.
131 Juwenalia 2018 - turniej gier planszowych
132 Spotkanie poetyckie z Paulą Nowak
133 XXX Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polskich.
134 II Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków
135 Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - Półfinał D
136 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2018
137 2018-04-10 Edukacja żywieniowa wraz z warsztatami prowadzona przez studentów II roku Kierunku Dietetyka. Uczestnikami dzisiejszych warsztatów były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podsta
138 Wolontariusze z kierunku Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy wspierali podczas biegu i na mecie biegaczy Biegu “Bitwy Pod
139 Pierwsze z cyklicznych szkoleń kadry PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Medyków.
140 2018-04-05 II Otwarty Przegląd Muzyczny
141 2018-04-04 Wsparcie wolontariuszy z PWSZ im. Witelona w Legnicy 14. Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży \\\\
142 2018-03-22 „Wydarzenia Marca’68 – przyczyny i następstwa”- konferencja naukowa.
143 2018-03-21 Wernisaż wystawy pokonkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”.
144 2018-03-09 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Mini Targów Pracy pn. „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”. Targi zorganizowane zostały w partnerskim Zespole Szkół
145 2018-03-07 Wykład prof. Svitlany Shchudlo z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Ivana Franki w Drohobyczu. Wykłady ramach programu Erasmus na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
146 Finał gry fabularnej \"Kosmici z kosmosu\"
147 EKSCYTUJĄCA GRA FABULARNA
148 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 16-18.02.2018 r.
149 2018-02-14 Uczelnia wita studentów Erasmus+. Spacer po Legnicy. Our University welcomes Erasmus+ students. Walk around Legnica.
150 2018-02-13 KABARET STARSZYCH PANÓW - przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz. Koncert w ramach Witelon Music Night.
151 IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne
152 Noworoczne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
153 2018-01-22 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
154 2018-01-19 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa \"Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu\". Organizatorem jest Koło Naukowe Alternatywa.
155 2018-01-18 Spotkanie z Allison Peat z firmy Oracle
156 Warsztaty z Podstaw psychologii
157 2018-01-14 Studenci Koło Młodych Medyków wraz z mieszkańcami Legnicy grali w 26. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W składzie Orkiestry znalazło się wielu studentów i absolwentów PWSZ im. Witelo
158 2017-12-20 Spotkanie świąteczne studentów K.N. Młodych Medyków
159 2017-12-18 Multicultural Christmas meeting - organised by Business English Students` Association - Międzynarodowe spotkanie świąteczne przyjaciół KN Języka Biznesu.
160 2017-12-18 Spotkanie z cyklu \"BIBLIOTEKA NA BIS\"
161 2017-12-12 Spotkanie świąteczne pracowników i przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawiodowej im. Witelona w Legnicy.
162 2017-12-11 Spotkanie świąteczne w gronie przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
163 2017-12-06 Finał akcji mikołajkowej 2017.
164 2017-12-06 \"DOBRO Z POMYSŁEM\"
165 2017-12-05 Wyjazd studentów z K.N. \"Laborum\" i RUSS na warsztaty do Zielonej Góry.
166 2017-12-01 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
167 2017-11-27 IV TARGI KÓŁ NAUKOWYCH
168 2017-11-27 Realizacja projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
169 2017-11-17 Wręczenie Dyplomu \"MAGISTER HONORIS CAUSA\" studentom z pięcioletnim \"stażem studenckim\".
170 2017-11-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WHSiH.
171 2017-11-16 I edycja warsztatów z cyklu „KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”.
172 2017-11-10 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych.
173 2017-11-08 Spotkanie ze studentami zainteresowanymi programem Legia Akademicka. Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.
174 2017-10-31 POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH. Wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka’ przebywali na Ukrainie w Snitkowie i Barze w dniac
175 2017-10-19 Umowa o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. W ramach tej umowy BZ WBK umożliwi pracow
176 2017-10-19 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl warsztatów z zakresu informatyki, logistyki, biznesu. Wykłady i warsztat
177 2017-10-11 KONFERENCJA NAUKOWA WOLONTARIAT – DROGA DO ROZBUDZANIA POTRZEBY/PASJI POMAGANIA INNYM ORAZ KSZTAŁTOWANIA OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW. POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II –
178 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
179 2017-10-05 Wykład prof. UJ, dr. hab. n. med. Jacka Legutko dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.
180 2017-10-05 UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Wykład przedstawicieli ZUS dla studentów
181 2017-09-29 Galą w Legnickim Centrum Kultury zakończył się XX Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy. Koncert Orkiestry Wojsk Lądowych uświetnił jubileusz. Fot. Piotr Krzyżanowski
182 2017-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
183 2017-09-26 Prezentacja drużyn MKS Ikar Legnica w sezonie 2017/2018. AZS PWSZ Legnica ma mocna Ekipę!
184 Wizyta władz Uczelni w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
185 2017-09-04 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
186 2017-08-09 Jubileusz 85 lat prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego - Rektora Seniora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
187 2017-08-08 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
188 2017-08-04 Trwa przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych przyszłych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ten etap rekrutacji zakończy się 8 sierpnia.
189 2017-07-20 Studenci pomagali Rodakom z Ukrainy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy włączyła się w akcję humanitarną „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi studen
190 2017-07-13 Praktyki pilotażowe z Czerwonym Kapturkiem w tle.... Studentki Pedagogiki na zakończenie praktyk studenckich wzięły udział w corocznym czytaniu bajek dla dzieci z Miejskiego Przedszkola prz
191 2017-07-08 23. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert Kameralny \"Soli Deo Gloria / Bach i Luter na dwa klawesyny”. Wykonawcy - Aleksandra i Alexander Ferdinand Grychtolik. Cykl koncertów sponsorowa
192 2017-07-08 Wyjazd na Ukrainę w ramach społecznej akcji \"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia\". Udział studentów i opiekunów z PWSZ im. Witelona w Legnicy przebiega pod patronatem Dolnośląskiego Urz
193 20-17-06-26 i 27 OBRONY DYPLOMÓW I SESJE EGZAMINACYJNE.
194 2017-06-24 Adam Bałdych Trio - koncert Jazzowy 23. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Adam Bałdych - skrzypce, Szymon Mika - gitara, Krzysztof Dys - instr. klawiszowe. Cykl koncertów sponsorowany
195 Symulacja negocjacji międzynarodowych -Studentów z Anglojęzycznego Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
196 2017-06-08 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
197 2017-06-05 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” – wernisaż.Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólno
198 2017-06-02 I Konferencja Naukowa pt. Medycyna - teoria i praktyka
199 2017-05-31 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Koło Naukowe Młodych Medyków zapraszają studentów na spotkanie pod hasłem: SESJA - jak student wspomaga swój mózg
200 2017-05-31 Praktyczne aspekty funkcjonowania Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy i Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Spotkanie studentów Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedstawicielami
201 20-17-05-30 Otwarcie ekspozycji fotogramów prezentujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako \"UCZELNIĘ BEZ BARIER ...\"
202 2017-05-23. Prelekcja Busem przez świat
203 2017-05-22 Studenci Pedagogiki na zakończenie cyklu zajęć praktycznych zaprezentowali spektakl pt. ”Spotkanie z baśniowymi bohaterami”. Widzami były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w
204 2017-05-20. Koncert inauguracyjny 23. Jaworskich Koncertów Pokoju w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Jakub Chrenowicz - dyrygent, Tomasz Gluska - trąbka. W programie utwory Fra
205 2017_05-18 JUWENALIA \'2017 ROZPOCZĘTE. STUDENCI PRZEJĘLI WŁADZĘ NAD UCZELNIA I MIASTEM.
206 2017_05-17 Przedbiegi juwenaliowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
207 2017-05-12 Koło Naukowe Alternatywa oraz zespól badawczy e-Metodologia zorganizowały drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura i (sub)kultura w dobie internetu”.
208 2017-05-11 Wampiriada na \"Witelonce\".JUWENALIA\' 2017 rozpoczęte \"DAREM SERCA\" studentów. Ponad 11 litrów krwi zebrała ekipa Regionalnej Stacji Krwiodawstwa z Legnicy.
209 2017-05-04 Matura z języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
210 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2017
211 2017-04-07 OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA MŁODYCH MEDYKÓW
212 2017-04-06 EDUKACJA ŻYWIENIOWA. Dwutorowy przebieg zajęć praktycznych: Starsi poznali zasady współczesnej zdrowej sztuki kulinarnej opartej o najnowsze ustalenia dietetyków. Dzieci z Miejskiego Przeds
213 2017-04-05 Inscenizacja rozprawy karnej na zaliczenie przedmiotu prawo karne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
214 2017-04-05 Fundacja DKMS, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego i Koło Naukowe Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały rejestrację potencjalnych dawcó
215 2017-04-05 BIBLIOTEKA NA BIS. Pokaz pomocy przedmedycznej dla młodzieży zorganiozowany przez Bibliotekę i Koło Naukowe Młodych Medyków.
216 2017-04-04 ENERGO PASJA w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. PWSZ im. Witelona w Legnicy jest sponsorem rozgrywek w Szkole Partnerskiej.
217 2017-03-31 Spotkanie partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
218 2017-03-29 I Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Dzień Języków Obcych w ALO.
219 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznmych PWSZ im. Witelona w Legnicy
220 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich absolwentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
221 2017-03-23 Pierwsze otwarte seminarium naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa tematy: dr hab. inż. Wojciech Kordecki \"Aksjomatyczna teoria chmur\
222 Zajęcia studentów Kierunku Pedagogika.
223 2017-03-22 Bezpłatne kursy dla gimnazjalistów w ALO ! Akademickie Liceum Ogólnokształcące przygotowało ofertę dla uczniów trzecich klas szkól gimnazjalnych przygotowujących do egzaminów z języka polsk
224 2017-03-21 DIETETYKA NA WESOŁO. Są w stanie wyżywić i obronić...
225 2017-03-20 Na specjalności translatoryka - tłumaczenie symultaniczne. Pedagogika na każdych zajęciach się bawi....?
226 2017-03-16 Zapoznanie uczniów III klasy o profilu biologiczno-chemicznym z V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy z zakresem nauki studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
227 2017-03-13 Międzynarodowe warsztaty naukowe - Międzykulturowe style zarządzania w praktyce - zorganizowane przez Studentów z Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i
228 LEKCJA Z MISTRZEM - PIOTREM GRUSZKĄ. Ruszyła druga edycja programu popularyzującego piłkę siatkową. W zajęciach z Mistrzem wzięły udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Gierałtowcu, Miłko
229 2017-03-10 Konkurs krajoznawczy \"ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM\". Kolejna edycja współorganizowanego przez uczelnię konkursu zorganizowanego przez PTTK Oddział Legnica.
230 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
231 2017-02-16 Zwiedzanie miasta przez nowoprzybyłych studentów międzynarodowej wymiany naukowej ERASMUS PLUS.
232 VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
233 AMP Półfinał Strefy D. Futsal Mężczyzn. Rozgrywki dnia pierwszego.
234 Bal Akademicki 2017
235 2017-01-26 Podpisanie Umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.
236 2017-01-26 Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn – Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
237 2017-01-24 Piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Ela Dębska Music. Koncert cyklu Witelon Music Night.
238 2017-01-23 Międzynarodowy wolontariat w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się językami obcymi poznając jednocześnie kulturę i obyczaje Male
239 2017-01-23 Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy.
240 2017-01-19 Spotkanie noworoczne Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego.
241 2017-01-17 Noworoczne spotkanie Samorządowej Rady Studentów \"LABORUM\".
242 2017-01-16 Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Kazimierzowi Pleśniakowi.
243 2016-12-18 XV Wigilia Narodów z udziałem studentów z Madagaskaru, Turcji, Niemiec.
244 2016-12-14 Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk ze strony pracodawców.
245 2016-12-13 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół uczelni.
246 2016-12-13 Prezentacja planów Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na najbliższy rok akademicki podczas spotkania z władzami uczelni.
247 2016-12-12 Przedświąteczne spotkanie pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
248 2016-12-12 „Refleksje nad szkołą: co robią w niej i z nią metafory?” Wykład i warsztaty z Panią prof. zw. dr hab. Marią Dudzikową z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
249 2016-12-06 Mikołajki Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Finał miesięcznej akcji dobroczynnej.
250 2016-11-29 Wspólna akcja „ Wampiraida na PWSZ im. Witelona w Legnicy” i „Strażacy wspólnie przeciw białaczce” – to szczytna inicjatywa przeprowadzana wspólnie ze student
251 2016-11-29 Mikromusic Acoustic Trio. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night. Trio tworzą Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło.
252 2016-11-28 „Milenialsi wkraczają na rynek pracy” - warsztatach na temat: „Profesjonalne CV i LM przepustką do świata pracodawcy”, „Autoprezentacja – lans, show czy
253 2016-11-25 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze fizycznej.
254 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim”. Jednym z Patronów Honorowych został JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i
255 2016-11-24 Targi Kół Naukowych
256 2016-11-18 III Konferencja „Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Legnica 2016” PEDIATRIA
257 2016-11-17 Międzywydziałowy konkurs przedsiębiorczości \\
258 2016-11-17 Studenci Dietetyki, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego reprezentowali uczelnię podczas spotkania szkoleniowego poświęconego diabetologii. Szpital Wojewódzki w Legnicy był miejscem obra
259 2016-11-15 VI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu KOLOKWIA WITELONIANA „Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie”. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.
260 2016-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH i HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY.
261 2016-10-28 II Gra Kryminalna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
262 2016-10-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
263 2016-10-26 OTRZĘSINY ’2016
264 2016-10-25 Pokaz sztuki kulinarnej studentów Erasmus+ PWSZ im. Witelona w Legnicy.
265 2016-10-21 Uroczystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej do społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
266 2016-10-21 Paweł Korczyński - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyróżniony podczas finału konkursu Mistrz Techniki NOT Zagłębia Miedziowego.
267 2016-10-20 Wolontariat studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas XI Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych – Legnica 2016.
268 2016-10-19 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy współorganizowała „Grę Miejską. Od rywalizacji do kooperacji” w formule Open S
269 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
270 2016-10-19 Kreatywnie o plastyce… na zajęciach Licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
271 2016-10-17 Promocja oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podczas targów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
272 2016-10-17 Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Koło Młodych Medyków w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca wspiera
273 2016-10-12 Bądź z nami fit! Spotkanie z siatkarzami CUPRUM LUBIN, piłkarzami „Miedź”Legnica, podologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, refleksologiem, przedstawicielami „Interferii&#
274 2016-10-12 Bądź z nami, bądź fit! Finał akcji.
275 2016-10-11 I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”.
276 2016-10-06 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
277 2016-10-04 Pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2016_2017.
278 2016-09-30 Pierwsze zajęcia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Erasmus+ i Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
279 2016-09-29 Zwiedzanie Legnicy z grupą studentów z tegorocznej wymiany Erasmus+.
280 2016-09-28 Witamy na uczelni Studentów 1. roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
281 2016-09-26 Zawodowa Strefa – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na temat kształcenia zawodowego. Honorowy patronat: Ministerstwo
282 2016-07-28 MAMY SWOJĄ MIEDŹ 45 LAT !!!
283 2016-07-22 22 Jaworskie Koncerty Pokoju
284 2016-07-06 Egzamin dyplomowy studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
285 2016-07-05 PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !
286 2016-06-30 Spotkanie z Polonią Ukraińską w ramach 19. edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
287 2016-06-28 Ostatnie posiedzenie Senatu 5. kadencji PWSZ im. Witelona w Legnicy.
288 2016-06-27 Obrony dyplomów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
289 2016-06-24 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
290 2016-06-22 Obrony dyplomu studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
291 2016-06-22 Nagrodzenie uczelni i Koła TPD w PWSZ im. Witelona w Legnicy za pracę z dziećmi i współpracę z TPD O. Legnica.
292 2016-06-22 Wybory przedstawicieli pracowników administracji w Senacie PWSZ im. Witelona w Legnicy.
293 2016-06-21 Nasi studenci podczas ćwiczeń strażackich na Zamku Grodziec
294 Promocja oferty edukacyjnej uczelni podczas Święta Granitu Strzegomskiego.
295 2016-06-14 Krzysztof Kiliański w nastrojowym repertuarze koncertu Witelon Music Night.
296 2016-06-13 Podsumowanie zaangażowania studentów w organizowanym wspólnie z TPD O. Legnica piknik dla dzieci.
297 11.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Jazzowy. Wykonawcy: Trio Sefardix Jorgos Skolias & Oleś Brothers Jorgos Skolias. Cykl współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
298 2016-06-10 Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW
299 2016-06-10 STOP CUKRZYCY - piknik diabetologiczny w CM w Legnicy.
300 2016-06-08 Kormoran Beach Party Licealiada -promocja uczelni
301 2016-06-07 Kormoran Beach Party Gimnazjada -promocja uczelni
302 2016-06-04 Promocja uczelni podczas festynu szkolnego \"Stop przemocy\"
303 2016-06-04 Rozgrywki \\\\
304 04.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Muzyczna bajka dla Dzieci Sergiusz Prokofiew - „Piotruś i Wilk”. Wykonawcy: Arbore Art Quintet oraz Marek Chudziński – narrator. Cykl
305 2016-06-03 Konferencja Człowiek Zdrowie Jakość życia
306 2016-06-03 Konferencja dyrektorów szkół i przedszkoli.
307 2016-06-01 Studenci naszej Uczelni zaangażowani w Festyn \"Razem dla dzieci\"
308 \"Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi\"
309 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.
310 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI. WARSZTATY.
311 2016-05-17 JUWENALIA 2016
312 2016-05-17 Spotkanie z dolnośląskim europosłem PiS Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
313 2016-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
314 2016-04-29 Uroczystość pożegnania maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
315 2016-04-28 II Studencki Przegląd Muzyczny
316 2016-04-21 Pomoc studentów z Wolontariatu PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas „IV Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych” – Legnica 2016.
317 2016-04-19 Zajęcia laboratoryjne z chemii i materiałoznawstwa.
318 2016-04-19 Arteterapia - ćwiczenia studentów Kierunku Fizjoterapia.
319 2016-04-18 Ćwiczenia na zajęciach Maszyny i urządzenia cieplne.
320 2016-04-18 Praktyczna nauka programowania w formie praktyk zawodowych. Realizacja typowego projektu deweloperskiego pod nadzorem doświadczonych programistów ITMation.
321 2016-04-14 „Chłopska Szkoła Biznesu” – sprawdź czy masz gen przedsiębiorczości. Działania Biura Karier w przygotowaniu młodzieży do planowania dalszych etapów kształcenia.
322 2016-04-12 „Realna gospodarka vs. rynki finansowe – czy ogon macha psem?”. Wykład Piotra Kuczyńskiego, Głównego Analityka Domu XELION.
323 2016-04-12 Dzień Otwartych Drzwi
324 2016-04-12 Dzień Języków Obcych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
325 2016-04-07 Studenci Kierunku Inzynieria testowa na zajęciach w pracowni odnawialnych źródeł energii.
326 2016-04-06 PWSZ im. Witelona w Legnicy współorganizatorem „GRUSZKA CUP”
327 2016-04-05 Prace studentów nad uruchomieniem elektroniki na strzelnicy sportowej.
328 2016-04-05 Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy, skutkującej realizacją projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”\'.
329 2016-04-05 Wiosenne zajęcia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
330 2016-03-17 Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki jak własny dom”.
331 2016-03-16 I Przegląd Grup Rozrywkowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
332 2016-03-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Rektora – prof. Ryszarda K. Pisarskiego a Odd
333 2016-03-08 Muzyczna bombonierka dla naszych pań, czyli koncert Basi Stępniak-Wilk.
334 2016-03-07 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej. W ramach prezentacji umiejętności praktycznych zdobytej w
335 2016-02-25 Finałowy dzień Gry Terenowej \"LWY LEGNICY\". Gościem specjalnym był PAWEŁ BISZCZAK.
336 2016-02-25 Polish Jazz na Witelon Jam Sesssion.
337 2016-02-23 Rekordowa frekwencja podczas VII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych
338 2016-02-08 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
339 2016-01-22 Zimowe zajęcia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
340 2016-01-18 Uruchomienie Projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ-Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”
341 2016-01-18 Szkolenie w zakresie podatku VAT 2016.
342 2016-01-14 Karnawałowy Witelon Jam Session
343 2017-05-11 Ewakuacja poszkodowanych z pojazdu. Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
344
345 BAL AKADEMICKI \'2017.
346 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
347 2017-11-09 Ćwiczenia ewakuacyjne.
348

powrót

Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021