Aktualności

lp Tytuł
1 Wyróżnienie \"Akademicki Oscar\"w ramach X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\"
2 2020-03-20 Dary dla SOR i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
3 2020-03-10 Spotkanie S.K.N. \"ECONOMICUS\"
4 2020-03-10 Zajęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.
5 2020-02-14 Walentynki
6 2020-02012 Studenci PWSZ Legnica z międzynarodwoej Wymiany studentów ERASMUS
7 2020-02-05 XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne
8 2020-01-30 Pokaz technik kryminalistycznych.
9 Spotkanie partnerów projektu „Pomagamy Rodakom z Ukrainy III – Z Pamięcią o Poległych Kresowiakach”
10 Spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
11 Jasełka w wykonaniu uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
12 Spotkanie przedświąteczne w Stowarzyszeniu Wspólnota Akademicka.
13 2019-12-05 Konferencja- Wolontariat droga do rozbudzania potrzeby pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw.
14 2019-11-28 VII Bowlingowy Turniej- Olimpiady Specjalne
15 2019-11-26 Spotkanie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z władzami Uczelni
16 2019-11-26 Lech Dyblik gościem Witelon Music Night
17 Kolokwia Witeloniana 2019
18 2019-10-28 - Kontynuacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku
19 2019-10-24 Gra Miejska Kariera w Legnicy
20 2019-10-24 Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Ścinawie
21 2019-10-23 - Targi Edukacji i Pracy w Zespole Szkół Budowalnych w Legnicy
22 2019-10-17 - Targi Pracy w Wołowie
23 29.09.2019 - 13.10.2019 - Pobyt wolontariuszy Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” na Ukrainie w ramach projektu „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE III – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRE
24 2019-10-11 - Działania zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych
25 2019-10-01 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
26 2019-09-28 - Festiwal Zdrowia i Zielarstwa w Duninie
27 2019-09-26 Wycieczka studentów z Erasmusa po Legnicy
28 2019-09-26 Dolnośląski Festiwal Nauki 2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy
29 2019-09-23 - Nowy rok akademicki w UTW przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
30 2019-09-14 - Święto Wina w Mieście Skarbów
31 2019-09-10 - Wizyta delegacji z Ukrainy
32 2019-09-02 Wizyta władz PWSZ im. Witelona w Legnicy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu
33 2019-09-06 - 9. Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów Województa Dolnośląskiego w Jaworze
34 2019-09-06- PWSZ im. Witelona w Legnicy na zawodach „CASTLE TRIATHLON MALBORK”
35 2019-09-02 - Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego w Legnicy rozpoczęli nowy rok szkolny
36 2019-09-09 - Oferta studiów dla żołnierzy w Świętoszowie
37 2019-09-01 - Święto Pierogów w Paszowicach
38 2019-08-27 - Konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
39 2019-08-24 - Promocja uczelni podczas Święta Chleba i Piernika w Jaworze
40 2019-08-17 - Bolesławieckie Święto Ceramiki
41 2019-08-15 Piknik wojskowy „Wierni Polsce” w Jaworze. Promocja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo i Energetyka przy wsparciu Jaworskiego Klubu Strzeleckiego \"UR\" - organizatora po
42 2019-08-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uroczystości z okazji Świę
43 2019-07-26 - Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili naszą Uczelnie
44 2019-07-20 - Jubileuszowe Dymarki Kaczawskie w Leszczynie
45 2019-07-01 - Dzieci z Kresów odwiedziły PWSZ im. Witelona w Legnicy
46 2019-06-18 Podsumowanie Działalności TPD w Legnicy
47 2019-06-18 „ Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Przedstawienie muzyczne dla dzieci w wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju – cykl koncertów
48 2019-06-16 Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w
49 2019-05-09,17 Współczesne zajęcia na kierunku Pedagogika. Realizacja zadań z przedmiotu „Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej”.
50 2019-06-07 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Lekarze Europy, Wydział Nauk o Zdro
51 2019-06-06 ppłk Tomasz Lewandowski z-ca Szefa WSZW - Szef Wydziału oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w PWSZ im. Witelona w Legnicy spot
52 2019-05-30 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja Związku Pracodawców Polska Miedź. Gośćmi spotkania byli Samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego. Zebr
53 2019-05-28 Rozdanie dyplomów Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2018/2019.
54 25. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Organowy. Filip Presseisen - organy, Przemysław Skałuba - klarnet, saksofon, duduk. Cykl koncertów wspieranych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
55 2019-05-10 VI edycja akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) pod hasłem „Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy”. Szkolenie przedszkolaków i nadanie tytułu „Mistrz Ś
56 2019-04-16 Posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy. Gratulacje Senatu oraz całej Społeczności Akademickiej Uczelni z okazji przyznania przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka
57 Studenci Ratownictwa Medycznego w przedszkolu.
58 2019-04-09 Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, decyzją Rady Naukowej przyznał Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Rysz
59 2019-04-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Podczas spotkania przekazany został Uczelni czek na 1 m
60 Wernisaż III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego \\
61 Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
62 2019-03-18 Dzień świętego Patryka. Inscenizacje studentów z Koła Naukowego Młodych Filologów RENESANS.
63 2019-03-15 XIV KONKURS ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM
64 Emocje w inwestowaniu
65 Rada Wydawnicza
66 Projekt Volodia
67 X Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
68 2019-02-20 Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
69 2019-02-19 X Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
70 Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym
71 2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
72 2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.
73 Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
74 2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
75 2018-12-11 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
76 2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
77 2018-11-20 „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Warsztaty przeznaczone dla starostów grup i innych zainteresowanych studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy zorgani
78 2018-11-16 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
79 2018-11-09 VI Konferencja naukowa „Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego - Legnica 2018. Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym”
80 2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
81 2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
82 2018-10-30 KOLACJA NARODÓW \'2018.
83 2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PW
84 2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.
85 2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
86 2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
87 2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego \"Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020\". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię
88 2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.
89 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
90 2018-10-06 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków i Dietetyków wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy \"Biała sobota\".
91 Pierwszy dzień zajęć studenckich w roku akademickim 2018/2019
92 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie.
93 2018-09-26 Studenci z międzynarodowej wymiany ERASMUS po zapoznaniu sie z uczelnią, zwiedzali Legnicę.
94 Koncert Finałowy \"Bal Renesansowy\"
95 Przysięga studentów-ochotników Legii Akademickiej
96 2018-07-16 Wolontariusze z PWSZ im. Witelona w Legnicy na Ukrainie.
97 2018-07-13 Konkurs Amatorskich Zespołów Bluesowych XI Edycji Festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą o nagrodę Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.
98 2018-07-02 Uczelnia gościła dzieci z Ukrainy. Jest to kolejna edycja spotkań. \"Akcja Letnia Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi piastowskiego Dolnego Śląska\" odbywa się przy współudziale mieszkańców
99 2018-07-02 Czas egzaminów zawodowych i obron dyplomów.
100 2018-06-28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nagrodzona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\".
101 2018-06-16 PIKNIK POWITANIE LATA\\\'2018. Taneczne zakończenie obchodów Jubileuszu 20-Lecia Uczelni.
102 2018-06-15 Uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
103 2018-06-15 Zdeponowanie Kapsuły Czasu dla potomnych z okazji Jubileuszu 20 Lecia Uczelni.
104 2018-06-11 Wręczenie kart powołania na ćwiczenia w ramach Legii Akademickiej.
105 2018-06-11 Kolej w regionach - zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Konferencja naukowa współorganizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
106 KUCHNIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
107 2018-06-05 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
108 2018-06-04 „Współczesne zagrożenia epidemiologiczne” – wykład otwarty prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Gładysza. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legn
109 ”KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”
110 GRUSZKA CUP 3. Kolejna edycja imprezy sportowej prowadzonej przez Piotra Gruszkę – kapitana reprezentacyjnej drużyny siatkarskiej. Cykl zorganizowany pod patronatem J. M. Rektora Państwowej Wyżs
111 Juwenalia 2018 - dzień drugi
112 2018-05-18 Juwenalia 2018 - dzień pierwszy
113 2018-05-17 Juwenalia 2018 - korowód
114 Uroczyste rozdanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej
115 Inscenizacja procesu karnego na zaliczenie przedmiotu proces karny na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień.
116 dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland z wzytą w PWSZ im. Witelona w Legnicy
117 Juwenalia 2018 - przedbiegi
118 2018-05-13 24. JAWORSKIE KONCERTY POKOJU 2018. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent-Dainius Pavilionis. W programie: utwory W. A. Mozarta, L. van Beethovena.
119 Juwenalia 2018 - turniej gier planszowych
120 Spotkanie poetyckie z Paulą Nowak
121 XXX Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polskich.
122 II Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków
123 Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - Półfinał D
124 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2018
125 2018-04-10 Edukacja żywieniowa wraz z warsztatami prowadzona przez studentów II roku Kierunku Dietetyka. Uczestnikami dzisiejszych warsztatów były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podsta
126 Wolontariusze z kierunku Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy wspierali podczas biegu i na mecie biegaczy Biegu “Bitwy Pod
127 Pierwsze z cyklicznych szkoleń kadry PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Medyków.
128 2018-04-05 II Otwarty Przegląd Muzyczny
129 2018-04-04 Wsparcie wolontariuszy z PWSZ im. Witelona w Legnicy 14. Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży \\\\
130 2018-03-22 „Wydarzenia Marca’68 – przyczyny i następstwa”- konferencja naukowa.
131 2018-03-21 Wernisaż wystawy pokonkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”.
132 2018-03-09 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Mini Targów Pracy pn. „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”. Targi zorganizowane zostały w partnerskim Zespole Szkół
133 2018-03-07 Wykład prof. Svitlany Shchudlo z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Ivana Franki w Drohobyczu. Wykłady ramach programu Erasmus na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
134 Finał gry fabularnej \"Kosmici z kosmosu\"
135 EKSCYTUJĄCA GRA FABULARNA
136 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 16-18.02.2018 r.
137 2018-02-14 Uczelnia wita studentów Erasmus+. Spacer po Legnicy. Our University welcomes Erasmus+ students. Walk around Legnica.
138 2018-02-13 KABARET STARSZYCH PANÓW - przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz. Koncert w ramach Witelon Music Night.
139 IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne
140 Noworoczne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
141 2018-01-22 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
142 2018-01-19 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa \"Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu\". Organizatorem jest Koło Naukowe Alternatywa.
143 2018-01-18 Spotkanie z Allison Peat z firmy Oracle
144 Warsztaty z Podstaw psychologii
145 2018-01-14 Studenci Koło Młodych Medyków wraz z mieszkańcami Legnicy grali w 26. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W składzie Orkiestry znalazło się wielu studentów i absolwentów PWSZ im. Witelo
146 2017-12-20 Spotkanie świąteczne studentów K.N. Młodych Medyków
147 2017-12-18 Multicultural Christmas meeting - organised by Business English Students` Association - Międzynarodowe spotkanie świąteczne przyjaciół KN Języka Biznesu.
148 2017-12-18 Spotkanie z cyklu \"BIBLIOTEKA NA BIS\"
149 2017-12-12 Spotkanie świąteczne pracowników i przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawiodowej im. Witelona w Legnicy.
150 2017-12-11 Spotkanie świąteczne w gronie przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
151 2017-12-06 Finał akcji mikołajkowej 2017.
152 2017-12-06 \"DOBRO Z POMYSŁEM\"
153 2017-12-05 Wyjazd studentów z K.N. \"Laborum\" i RUSS na warsztaty do Zielonej Góry.
154 2017-12-01 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
155 2017-11-27 IV TARGI KÓŁ NAUKOWYCH
156 2017-11-27 Realizacja projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
157 2017-11-17 Wręczenie Dyplomu \"MAGISTER HONORIS CAUSA\" studentom z pięcioletnim \"stażem studenckim\".
158 2017-11-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WHSiH.
159 2017-11-16 I edycja warsztatów z cyklu „KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”.
160 2017-11-10 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych.
161 2017-11-08 Spotkanie ze studentami zainteresowanymi programem Legia Akademicka. Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.
162 2017-10-31 POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH. Wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka’ przebywali na Ukrainie w Snitkowie i Barze w dniac
163 2017-10-19 Umowa o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. W ramach tej umowy BZ WBK umożliwi pracow
164 2017-10-19 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl warsztatów z zakresu informatyki, logistyki, biznesu. Wykłady i warsztat
165 2017-10-11 KONFERENCJA NAUKOWA WOLONTARIAT – DROGA DO ROZBUDZANIA POTRZEBY/PASJI POMAGANIA INNYM ORAZ KSZTAŁTOWANIA OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW. POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II –
166 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
167 2017-10-05 Wykład prof. UJ, dr. hab. n. med. Jacka Legutko dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.
168 2017-10-05 UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Wykład przedstawicieli ZUS dla studentów
169 2017-09-29 Galą w Legnickim Centrum Kultury zakończył się XX Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy. Koncert Orkiestry Wojsk Lądowych uświetnił jubileusz. Fot. Piotr Krzyżanowski
170 2017-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
171 2017-09-26 Prezentacja drużyn MKS Ikar Legnica w sezonie 2017/2018. AZS PWSZ Legnica ma mocna Ekipę!
172 Wizyta władz Uczelni w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
173 2017-09-04 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
174 2017-08-09 Jubileusz 85 lat prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego - Rektora Seniora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
175 2017-08-08 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
176 2017-08-04 Trwa przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych przyszłych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ten etap rekrutacji zakończy się 8 sierpnia.
177 2017-07-20 Studenci pomagali Rodakom z Ukrainy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy włączyła się w akcję humanitarną „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi studen
178 2017-07-13 Praktyki pilotażowe z Czerwonym Kapturkiem w tle.... Studentki Pedagogiki na zakończenie praktyk studenckich wzięły udział w corocznym czytaniu bajek dla dzieci z Miejskiego Przedszkola prz
179 2017-07-08 23. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert Kameralny \"Soli Deo Gloria / Bach i Luter na dwa klawesyny”. Wykonawcy - Aleksandra i Alexander Ferdinand Grychtolik. Cykl koncertów sponsorowa
180 2017-07-08 Wyjazd na Ukrainę w ramach społecznej akcji \"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia\". Udział studentów i opiekunów z PWSZ im. Witelona w Legnicy przebiega pod patronatem Dolnośląskiego Urz
181 20-17-06-26 i 27 OBRONY DYPLOMÓW I SESJE EGZAMINACYJNE.
182 2017-06-24 Adam Bałdych Trio - koncert Jazzowy 23. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Adam Bałdych - skrzypce, Szymon Mika - gitara, Krzysztof Dys - instr. klawiszowe. Cykl koncertów sponsorowany
183 Symulacja negocjacji międzynarodowych -Studentów z Anglojęzycznego Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
184 2017-06-08 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
185 2017-06-05 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” – wernisaż.Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólno
186 2017-06-02 I Konferencja Naukowa pt. Medycyna - teoria i praktyka
187 2017-05-31 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Koło Naukowe Młodych Medyków zapraszają studentów na spotkanie pod hasłem: SESJA - jak student wspomaga swój mózg
188 2017-05-31 Praktyczne aspekty funkcjonowania Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy i Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Spotkanie studentów Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedstawicielami
189 20-17-05-30 Otwarcie ekspozycji fotogramów prezentujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako \"UCZELNIĘ BEZ BARIER ...\"
190 2017-05-23. Prelekcja Busem przez świat
191 2017-05-22 Studenci Pedagogiki na zakończenie cyklu zajęć praktycznych zaprezentowali spektakl pt. ”Spotkanie z baśniowymi bohaterami”. Widzami były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w
192 2017-05-20. Koncert inauguracyjny 23. Jaworskich Koncertów Pokoju w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Jakub Chrenowicz - dyrygent, Tomasz Gluska - trąbka. W programie utwory Fra
193 2017_05-18 JUWENALIA \'2017 ROZPOCZĘTE. STUDENCI PRZEJĘLI WŁADZĘ NAD UCZELNIA I MIASTEM.
194 2017_05-17 Przedbiegi juwenaliowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
195 2017-05-12 Koło Naukowe Alternatywa oraz zespól badawczy e-Metodologia zorganizowały drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura i (sub)kultura w dobie internetu”.
196 2017-05-11 Wampiriada na \"Witelonce\".JUWENALIA\' 2017 rozpoczęte \"DAREM SERCA\" studentów. Ponad 11 litrów krwi zebrała ekipa Regionalnej Stacji Krwiodawstwa z Legnicy.
197 2017-05-04 Matura z języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
198 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2017
199 2017-04-07 OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA MŁODYCH MEDYKÓW
200 2017-04-06 EDUKACJA ŻYWIENIOWA. Dwutorowy przebieg zajęć praktycznych: Starsi poznali zasady współczesnej zdrowej sztuki kulinarnej opartej o najnowsze ustalenia dietetyków. Dzieci z Miejskiego Przeds
201 2017-04-05 Inscenizacja rozprawy karnej na zaliczenie przedmiotu prawo karne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
202 2017-04-05 Fundacja DKMS, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego i Koło Naukowe Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały rejestrację potencjalnych dawcó
203 2017-04-05 BIBLIOTEKA NA BIS. Pokaz pomocy przedmedycznej dla młodzieży zorganiozowany przez Bibliotekę i Koło Naukowe Młodych Medyków.
204 2017-04-04 ENERGO PASJA w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. PWSZ im. Witelona w Legnicy jest sponsorem rozgrywek w Szkole Partnerskiej.
205 2017-03-31 Spotkanie partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
206 2017-03-29 I Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Dzień Języków Obcych w ALO.
207 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznmych PWSZ im. Witelona w Legnicy
208 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich absolwentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
209 2017-03-23 Pierwsze otwarte seminarium naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa tematy: dr hab. inż. Wojciech Kordecki \"Aksjomatyczna teoria chmur\
210 Zajęcia studentów Kierunku Pedagogika.
211 2017-03-22 Bezpłatne kursy dla gimnazjalistów w ALO ! Akademickie Liceum Ogólnokształcące przygotowało ofertę dla uczniów trzecich klas szkól gimnazjalnych przygotowujących do egzaminów z języka polsk
212 2017-03-21 DIETETYKA NA WESOŁO. Są w stanie wyżywić i obronić...
213 2017-03-20 Na specjalności translatoryka - tłumaczenie symultaniczne. Pedagogika na każdych zajęciach się bawi....?
214 2017-03-16 Zapoznanie uczniów III klasy o profilu biologiczno-chemicznym z V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy z zakresem nauki studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
215 2017-03-13 Międzynarodowe warsztaty naukowe - Międzykulturowe style zarządzania w praktyce - zorganizowane przez Studentów z Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i
216 LEKCJA Z MISTRZEM - PIOTREM GRUSZKĄ. Ruszyła druga edycja programu popularyzującego piłkę siatkową. W zajęciach z Mistrzem wzięły udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Gierałtowcu, Miłko
217 2017-03-10 Konkurs krajoznawczy \"ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM\". Kolejna edycja współorganizowanego przez uczelnię konkursu zorganizowanego przez PTTK Oddział Legnica.
218 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
219 2017-02-16 Zwiedzanie miasta przez nowoprzybyłych studentów międzynarodowej wymiany naukowej ERASMUS PLUS.
220 VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
221 AMP Półfinał Strefy D. Futsal Mężczyzn. Rozgrywki dnia pierwszego.
222 Bal Akademicki 2017
223 2017-01-26 Podpisanie Umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.
224 2017-01-26 Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn – Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
225 2017-01-24 Piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Ela Dębska Music. Koncert cyklu Witelon Music Night.
226 2017-01-23 Międzynarodowy wolontariat w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się językami obcymi poznając jednocześnie kulturę i obyczaje Male
227 2017-01-23 Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy.
228 2017-01-19 Spotkanie noworoczne Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego.
229 2017-01-17 Noworoczne spotkanie Samorządowej Rady Studentów \"LABORUM\".
230 2017-01-16 Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Kazimierzowi Pleśniakowi.
231 2016-12-18 XV Wigilia Narodów z udziałem studentów z Madagaskaru, Turcji, Niemiec.
232 2016-12-14 Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk ze strony pracodawców.
233 2016-12-13 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół uczelni.
234 2016-12-13 Prezentacja planów Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na najbliższy rok akademicki podczas spotkania z władzami uczelni.
235 2016-12-12 Przedświąteczne spotkanie pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
236 2016-12-12 „Refleksje nad szkołą: co robią w niej i z nią metafory?” Wykład i warsztaty z Panią prof. zw. dr hab. Marią Dudzikową z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
237 2016-12-06 Mikołajki Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Finał miesięcznej akcji dobroczynnej.
238 2016-11-29 Wspólna akcja „ Wampiraida na PWSZ im. Witelona w Legnicy” i „Strażacy wspólnie przeciw białaczce” – to szczytna inicjatywa przeprowadzana wspólnie ze student
239 2016-11-29 Mikromusic Acoustic Trio. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night. Trio tworzą Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło.
240 2016-11-28 „Milenialsi wkraczają na rynek pracy” - warsztatach na temat: „Profesjonalne CV i LM przepustką do świata pracodawcy”, „Autoprezentacja – lans, show czy
241 2016-11-25 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze fizycznej.
242 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim”. Jednym z Patronów Honorowych został JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i
243 2016-11-24 Targi Kół Naukowych
244 2016-11-18 III Konferencja „Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Legnica 2016” PEDIATRIA
245 2016-11-17 Międzywydziałowy konkurs przedsiębiorczości \\
246 2016-11-17 Studenci Dietetyki, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego reprezentowali uczelnię podczas spotkania szkoleniowego poświęconego diabetologii. Szpital Wojewódzki w Legnicy był miejscem obra
247 2016-11-15 VI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu KOLOKWIA WITELONIANA „Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie”. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.
248 2016-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH i HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY.
249 2016-10-28 II Gra Kryminalna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
250 2016-10-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
251 2016-10-26 OTRZĘSINY ’2016
252 2016-10-25 Pokaz sztuki kulinarnej studentów Erasmus+ PWSZ im. Witelona w Legnicy.
253 2016-10-21 Uroczystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej do społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
254 2016-10-21 Paweł Korczyński - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyróżniony podczas finału konkursu Mistrz Techniki NOT Zagłębia Miedziowego.
255 2016-10-20 Wolontariat studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas XI Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych – Legnica 2016.
256 2016-10-19 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy współorganizowała „Grę Miejską. Od rywalizacji do kooperacji” w formule Open S
257 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
258 2016-10-19 Kreatywnie o plastyce… na zajęciach Licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
259 2016-10-17 Promocja oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podczas targów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
260 2016-10-17 Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Koło Młodych Medyków w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca wspiera
261 2016-10-12 Bądź z nami fit! Spotkanie z siatkarzami CUPRUM LUBIN, piłkarzami „Miedź”Legnica, podologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, refleksologiem, przedstawicielami „Interferii&#
262 2016-10-12 Bądź z nami, bądź fit! Finał akcji.
263 2016-10-11 I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”.
264 2016-10-06 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
265 2016-10-04 Pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2016_2017.
266 2016-09-30 Pierwsze zajęcia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Erasmus+ i Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
267 2016-09-29 Zwiedzanie Legnicy z grupą studentów z tegorocznej wymiany Erasmus+.
268 2016-09-28 Witamy na uczelni Studentów 1. roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
269 2016-09-26 Zawodowa Strefa – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na temat kształcenia zawodowego. Honorowy patronat: Ministerstwo
270 2016-07-28 MAMY SWOJĄ MIEDŹ 45 LAT !!!
271 2016-07-22 22 Jaworskie Koncerty Pokoju
272 2016-07-06 Egzamin dyplomowy studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
273 2016-07-05 PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !
274 2016-06-30 Spotkanie z Polonią Ukraińską w ramach 19. edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
275 2016-06-28 Ostatnie posiedzenie Senatu 5. kadencji PWSZ im. Witelona w Legnicy.
276 2016-06-27 Obrony dyplomów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
277 2016-06-24 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
278 2016-06-22 Obrony dyplomu studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
279 2016-06-22 Nagrodzenie uczelni i Koła TPD w PWSZ im. Witelona w Legnicy za pracę z dziećmi i współpracę z TPD O. Legnica.
280 2016-06-22 Wybory przedstawicieli pracowników administracji w Senacie PWSZ im. Witelona w Legnicy.
281 2016-06-21 Nasi studenci podczas ćwiczeń strażackich na Zamku Grodziec
282 Promocja oferty edukacyjnej uczelni podczas Święta Granitu Strzegomskiego.
283 2016-06-14 Krzysztof Kiliański w nastrojowym repertuarze koncertu Witelon Music Night.
284 2016-06-13 Podsumowanie zaangażowania studentów w organizowanym wspólnie z TPD O. Legnica piknik dla dzieci.
285 11.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Jazzowy. Wykonawcy: Trio Sefardix Jorgos Skolias & Oleś Brothers Jorgos Skolias. Cykl współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
286 2016-06-10 Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW
287 2016-06-10 STOP CUKRZYCY - piknik diabetologiczny w CM w Legnicy.
288 2016-06-08 Kormoran Beach Party Licealiada -promocja uczelni
289 2016-06-07 Kormoran Beach Party Gimnazjada -promocja uczelni
290 2016-06-04 Promocja uczelni podczas festynu szkolnego \"Stop przemocy\"
291 2016-06-04 Rozgrywki \\\\
292 04.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Muzyczna bajka dla Dzieci Sergiusz Prokofiew - „Piotruś i Wilk”. Wykonawcy: Arbore Art Quintet oraz Marek Chudziński – narrator. Cykl
293 2016-06-03 Konferencja Człowiek Zdrowie Jakość życia
294 2016-06-03 Konferencja dyrektorów szkół i przedszkoli.
295 2016-06-01 Studenci naszej Uczelni zaangażowani w Festyn \"Razem dla dzieci\"
296 \"Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi\"
297 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.
298 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI. WARSZTATY.
299 2016-05-17 JUWENALIA 2016
300 2016-05-17 Spotkanie z dolnośląskim europosłem PiS Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
301 2016-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
302 2016-04-29 Uroczystość pożegnania maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
303 2016-04-28 II Studencki Przegląd Muzyczny
304 2016-04-21 Pomoc studentów z Wolontariatu PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas „IV Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych” – Legnica 2016.
305 2016-04-19 Zajęcia laboratoryjne z chemii i materiałoznawstwa.
306 2016-04-19 Arteterapia - ćwiczenia studentów Kierunku Fizjoterapia.
307 2016-04-18 Ćwiczenia na zajęciach Maszyny i urządzenia cieplne.
308 2016-04-18 Praktyczna nauka programowania w formie praktyk zawodowych. Realizacja typowego projektu deweloperskiego pod nadzorem doświadczonych programistów ITMation.
309 2016-04-14 „Chłopska Szkoła Biznesu” – sprawdź czy masz gen przedsiębiorczości. Działania Biura Karier w przygotowaniu młodzieży do planowania dalszych etapów kształcenia.
310 2016-04-12 „Realna gospodarka vs. rynki finansowe – czy ogon macha psem?”. Wykład Piotra Kuczyńskiego, Głównego Analityka Domu XELION.
311 2016-04-12 Dzień Otwartych Drzwi
312 2016-04-12 Dzień Języków Obcych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
313 2016-04-07 Studenci Kierunku Inzynieria testowa na zajęciach w pracowni odnawialnych źródeł energii.
314 2016-04-06 PWSZ im. Witelona w Legnicy współorganizatorem „GRUSZKA CUP”
315 2016-04-05 Prace studentów nad uruchomieniem elektroniki na strzelnicy sportowej.
316 2016-04-05 Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy, skutkującej realizacją projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”\'.
317 2016-04-05 Wiosenne zajęcia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
318 2016-03-17 Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki jak własny dom”.
319 2016-03-16 I Przegląd Grup Rozrywkowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
320 2016-03-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Rektora – prof. Ryszarda K. Pisarskiego a Odd
321 2016-03-08 Muzyczna bombonierka dla naszych pań, czyli koncert Basi Stępniak-Wilk.
322 2016-03-07 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej. W ramach prezentacji umiejętności praktycznych zdobytej w
323 2016-02-25 Finałowy dzień Gry Terenowej \"LWY LEGNICY\". Gościem specjalnym był PAWEŁ BISZCZAK.
324 2016-02-25 Polish Jazz na Witelon Jam Sesssion.
325 2016-02-23 Rekordowa frekwencja podczas VII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych
326 2016-02-08 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
327 2016-01-22 Zimowe zajęcia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
328 2016-01-18 Uruchomienie Projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ-Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”
329 2016-01-18 Uhonorowanie uczelni podczas podsumowania obchodów 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
330 2016-01-18 Szkolenie w zakresie podatku VAT 2016.
331 2016-01-16 Bal Akademicki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
332 2016-01-14 Karnawałowy Witelon Jam Session
333 2015-12-22 Wigilijne spotkanie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
334 2015-12-19 2015-12-19 Obrona prac końcowych na studiach podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią.
335 2015-12-17 Targi Kół Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
336 2015-12-13 Obrona pracy końcowej na studiach podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
337 2015-12-11 Spotkanie cykliczne „Gotowy z nami staniesz”. Zaproszonym gościem był Pan ZBIGNIEW GROCHOWSKI - uczestnik Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem spotkania była Aleksandra
338 2015-12-09 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
339 2015-12-08 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka w Legnicy.
340 2015-12-08 Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
341 2015-12-08 Jessica Merstein Band. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night.
342 2015-12-09 Wieczór gier niekomputerowych - spotkanie zorganizowane przez studentów RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
343 2015-12-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947”.
344 2015-12-06 Mikołajki RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
345 2015-12-01 Mikołajkowy dar serca…
346 2015-12-01 Dzień Wolontariusza w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy.
347 2015-11-30 Kabały andrzejkowe w ALO Legnica.
348 2015-11-30 Elementy kuchni molekularnej podczas ćwiczeń laboratoryjnych z technologii żywności i potraw.
349 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
350 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
351 2015-11-26
352 2015-11-25 Koło Naukowe Informatyki Współczesnej podczas zajęć.
353 2015-11-20 Jubileusz 10-lecia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
354 2015-11-19 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości \"Moja droga do własnego biznesu\" - forum młodych przedsiębiorców absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
355 2015-11-20 Akcja Mikołajkowa zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zbiórka datków przeznaczona jest na świąteczne pac
356 2015-11-19 Witelon Jam Session Patrycja Kamola i Jacek Jaguś z zespołem
357 2015-11-17 Turniej \"Gra Chłopska\" - rozstrzygnięty. Medycy wygrali.
358 2015-11-13 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
359 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
360 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
361 2015-11-10 Obchody Święta Niepodległości w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
362 2015-11-05 Coroczne sprawdzenie wdrażania procedur postępowania w stanie zagrożenia wraz z ewakuacją osób.
363 2015-10-28 Otrzęsiny 2015
364 2015-10-21 Ogólnopolski tydzień kariery \\
365 2015-10-16 Konferencja Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego- Neurologia
366 2015-10-06 Gratulacje i życzenia przesłane z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
367 2015-10-06 Inauguracja roku akademickiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
368 2015-10-05 Spotkanie informacyjne studentów międzynarodowych Erasmus+ 2015/2016. Meeting for International Erasmus+ students 2015 /2016.
369 2015-09-25 imagikon...wystawy, prelekcje, piątek, sobota, niedziela, sesje rpg, larpy, gra terenowa, konkursy, warsztaty, gry bitewne, karcianki - wszystko to na \"imagikon-festiwal\" współorganizowa
370 2015-09-25 Festiwal Nauki\'2015. Wykłady w PWSZ im. Witelonma w Legnicy.
371 2015-09-24 Festiwal Nauki\'2015 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
372 2015-09-23 „EDUKACJA I PRACA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ”. Warsztaty pt. „Student niepełnosprawny na rynku pracy”. Prowadzenie - trener rozwoju osobistego, Dział Badań Proj
373 2015-09-22 Międzyuczelniana konferencja Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością.
374 2015-09-01 Inauguracja roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
375 2015-07-07 Obrony dyplomu studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
376 2015-07-02 Certyfikat \"Najwyższa Jakość Studiów\" i Certyfikat \"Uczelnia Liderów\" dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
377 2015-06-30 Realizacja projektu \"Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Ziemi Dolnośląskiej\" Promocja oferty edukacyjnej dla Polaków mieszkających za granicą państwa polskiego.
378 2015-06-26 Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z wizytą w Sejmie RP i Ministerstwie Gospodarki.
379 2015-06-22 Podsumowanie całorocznej pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci . Wręczenie wyróżnień okolicznościowych, w tym statuetek „Nade wszystko dziecko”.
380 2015-06-20 Piknik zakładowy \"Powitanie Lata 2015\"
381 2015-06-18 X Kormoran Beach Party Licealiada -Promocja uczelni
382 2015-06-16 X Kormoran Beach Party_Gimnazjada
383 2015-06-12 Jerzy Stefaniak został nagrodzony \"W podziękowaniu za wniesiony wkład w rozwój Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy\" podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
384 2015-06-02 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
385 2015-05-31 XXI Jaworskie Koncerty Pokoju. Przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci: Teatr dla dzieci Na Wagance w Warszawie. Koncerty współorganizowane przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
386 2015-05-30 Promocja uczelni podczas Turnieju Kowali w Legnicy
387 2015-05-29 Konferencja naukowa-Człowiek zdrowie jakość życia
388 2015-05-29 Nagrodzeni studenci naszej uczelni w konkursie Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego
389 2015-05-28 Witelon Jam Session koncert Drum Battle
390 2015-05-28 TEST COOPERA 2015 WYSTARTOWAŁ
391 2015-05-25 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
392 2015-05-22 JUWENALIA 2015 1. DZIEŃ KONCERTY, SPOTKANIA, REKORDY
393 2015-05-21 JUWENALIA 2015. Zapraszali, głosili, straszyli....
394 2015-05-21 JUWENALIA 2015 KOROWÓD
395 2015-05-21 Oldsmobile z lat .. siątych XX wieku na dziedzińcu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
396 2015-05-19 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora - prof. dr hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza a Sta
397 2015-05-19 Międzynarodowy Tydzień Coachingu w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Grupowa i indywidualne sesje coachingowe \'Coaching Kariery\'. Prowadząca p. Ilona Wargacka, Coach ICF & Trener.
398 LCCI International Workshop EFB & EFT in Legnica, Poland 19th May, 2015
399 2015-05-19 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
400 2015-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy „Złotym Sponsorem” VI Polkowickiego Maratonu Rowerowego BMT.
401 2015-05-16 \"Nad pięknym modrym Dunajem\" Wykonawcy: Marta Ustyniak - sopran Paweł Krasulak - tenor Orkiestra im. Johanna Straussa Marek Czekała - dyrygent, kierownictwo artystyczne. Koncert sponsorow
402 2015-05-15 V Turniej Bowlingowy o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona
403 2015-05-10 \"Dziewiątka\" Legnica - złotym medalistą Pucharu ZPR Młodzika.
404 PWSZ im. Witelona na Targach Tourtec w Jeleniej Górze
405 2015-05-08 Puchar ZPR Młodzika - pierwszy dzień rozgrywek
406 2015-05-05 \" Królowa Nauk\" z wizytacją w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
407 2015-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
408 2015-05-04 Ministerstwo Gospodarki - podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
409 2015-04-28 „Tribute to Amy Winehouse” w ramach cyklu Witelon Music Night
410 2015-04-27 Ogólnopolski konkurs wiedzy o ruch drogowym. Współorganizator PWSZ im. Witelona
411 2015-04-24 Pożegnanie Abiturientów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
412 015-04-23 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas prac wspierających Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego w Lubinie.
413 2015-04-22 Effective Negotiating Workshop - Negocjacyjne warsztaty Koła Naukowego Języka Biznesu.
414 2015-04-22 Rajd pieszy dzieci z SP nr 10 w Legnicy do stadniny w Lipcach z okazji Dnia Ziemi. Warsztaty Koła TPD przy PWSZ im. Witelona w Legnicy.
415 2015-04-16 TARGI PRACY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
416 2015-04-15 \"Dzień otwartych drzwi\" i \"Dzień języków obcych\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
417 2015-04-14 Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej - II etap.
418 2015-04-14 \"Studencki Przegląd Muzyczny\"
419 2015-04-14 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
420 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
421 2015-04-10 LEGNICAHACK - Półfinały rozgrywek drużynowych.
422 2015-04-09 „Razem na rzecz szkolnictwa zawodowego” – konferencja. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego powołującego Klaster Edukacyjny LSSE SA.
423 2015-03-31 Dzień otwartych drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
424 2015-03-31 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Starostwem Powiatowym w Legnicy.
425 2015-03-20 Częściowe zaćmienie Słońca.
426 2015-03-17 VI Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy.
427 2015-03-16 Otwarcie galerii prac studentów i fotogramów pracy warsztatowej. Realizacja programu \"Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej\" - Wychowanie jako napełnianie naczynia.
428 2015-03-12 Witelon Jam Session - standardy bossa novy.
429 X Konkurs krajoznawczy \" Znam powiat legnicki jak własny dom\" cz.1.
430 2015-03-10 Finał X Konkursu krajoznawczego \"Znam powiat legnicki jak własny dom\".
431 2015-03-03 Konferencja Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy.
432 2015-02-26 Witelon odnaleziony!! Przekupni Handlarze - osaczeni. Gra Fabularna 2015 - rozstrzygnięta!!
433 2015-02-26 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon Szukaj, a znajdziesz. Dokumentacja fotograficzna Ekipy Śledczej RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy i niejakiego Tomasza Ch.
434 2015-02-25 „Patologie i uzależnienia – wyzwania społeczne, pedagogiczne i moralne” – konferencja metodyczna. Całość poprowadzi dr hab. prof. nadz. Mariusz Jędrzejko – D
435 2015-02-25 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon - drugi dzień zmagań.
436 2015-02-24 Gra Fabularna Gdzie jest Witelon
437 2015-02-24 Witelon Music Night - koncert MATE
438 2015-02-14 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy
439 2015-02-12 Witelon Jam Session - Swing, Swing, Swing...
440 2015-02-11 Sesja egzaminacyjna i obrony dyplomów studentów studiów podyplomowych.
441 2015-02-10 Zaprezentowanie oferty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na VI Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych.
442 2015-02-10 VI Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
443 2015-02-09 Nagroda i Dyplom Ministra Gospodarki dla PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Dyplom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla Karoliny Gruszczyńskiej - studentki Wydziału Nauk Technicznych
444 2015-01-29 Karnawałowy jam session
445 2015-01-27 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
446 2014-12-22 Spotkanie przedświąteczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
447 2014-12-19 Spotkanie przedświąteczne w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy \"Wspólnota Akademicka\".
448 2014-12-18 Przedświąteczne spotkanie grona przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Premiera przedstawienia „Sąd nad Świętami Bożego Narodzenia”.
449 2014-12-15 Ukoronowanie prac wytwarzania ozdób świątecznych przez uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy poprzez poddanie ich weryfikacji rynku ekonomicznego na kiermaszu świąteczny
450 2014-12-11 „Witelon Jam Session” – świąteczne utwory jazzowe.
451 2014-12-08 Ekipa Mikołaja w Legnickim Stowarzyszeniu „Otwórz Serce”.
452 2014-12-05 Finał studenckiej akcji mikołajkowej. Wizyta w świetlicy środowiskowej Dom św. Franciszka w Legnicy.
453 2014-12-04 Zmagania wokalne wolontariuszy RUSS.
454 2014-12-02 Kultywowanie tradycji adwentowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
455 2014-11-28 Zabawy andrzejkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
456 2014-11-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
457 2014-11-26 Próbna matura z matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
458 2014-11-25 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy kolejny raz zainicjowała zbiórkę środków na charytatywny cel.
459 2014-11-25 Władze PWSZ im. Witelona w Legnicy na corocznym spotkaniu z nowo wybraną Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
460 2014-11-25 Witelon Music Night. Kinga Rataj – śpiew, Marek Bazela – fortepian, Łukasz Kurzydło - instr.perkusyjne, Martin Złotnicki- gitara klasyczna Michał Braszak- kontrabas.
461 2014-11-24 Akcja honorowego oddawania krwi przez studentów pod bacznym okiem organizatorów – RUSS’u
462 2014-11-19 \"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeszłość-teraźniejszość- przyszłość\". Konferencja naukowa z okazji 70-lecia działania Towarzystwa w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
463 2014-11-18 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Spotkanie z praktykiem Biznesu Romanem Ryznarem. Międzywydziałowa Rozgrywka Chłopskiej Szkoły Biznesu.
464 2014-11-14 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
465 2014-11-12 Akademia z okazji Święta Niepodległości, zorganizowana i prowadzona przez uczniów klasy 1. i 2. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
466 2014-11-09 Derby Zagłębie Lubin - Miedź Legnica
467 2014-11-07 Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
468 2014-11-06 Witelon_jam_session - MIKE RUSSELL FEAT. KŁOS&DĄBROWSKI PROJEKT, KAMOLA JAZZ BAND
469 2014-11-04 \"Legnica pomiędzy szansami i nadziejami na rozwój\" Debata kandydatów na prezydenta miasta Legnicy.
470 2014-11-03 Konferencja \\
471 2014-10-30 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków uczelni.
472 2014-10-29 OTRZĘSINY
473 2014-10-29 IV Legnicki Test Coopera przebiegło 127. uczestników.
474 2014-10-24 II KOnferencja \"Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego - KARDIOLOGIA\"
475 2014-10-23 Wzorem Amerykanina Harrisona Owen’a Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowało „Open Space Technology”.
476 2014-10-23 Ogłoszenie wyników konkursu „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego ‘2014”. Wyróżnienie dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
477 2014-10-22 GRA MIEJSKA „Kariera w Legnicy” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
478 21.10.2014 „Chłopska szkoła biznesu” - symulacyjna gra ekonomiczna 12. drużyn z legnickich szkół ponadgimnazjalnych w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
479 2014-10-18 Pokaz łucznictwa konnego w wykonaniu studentki i absolwentki PWSZ im. Witelona w Legnicy.
480 2014-10-17 Oferta edukacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy
481 2014-10-15 Immatrykulacja uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
482 2014-10-13 Inauguracja roku akademickiego 2014-2015
483 2014-10-03 Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in
484 2014-09-30 Rozpoczęcie zajęć studentów pierwszego roku.
485 2014-09-29 „Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełno sprawnościami” – konferencja naukowa zorganizowana w ramach 3. Międzynarodowego Tygodnia Głuchych.
486 2014-09-29 Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń „Akademii rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejsk
487 2014-09-27 Koncert finałowy 20. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Spirtuals Singers Band, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.
488 2014-09-27 Inauguracja III Międzynarodowego Tygodnia Głuchych – cyklicznych spotkań współorganizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
489 2014-09-25 Dolnośląski Festiwal Nauki
490 2014-09-24 Puchar Polski - mecz Miedzi Legnica z Legią Warszawa
491 2014-09-13 Promocja Uczelni podczas Imienin ulicy NMP
492 2014-09-12 2014-09-12 Ekipa Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy wyrusza na szlak rajdu samochodami z poprzedniej epoki.
493 2014-09-01 Władze naszej uczelni na rozpoczęciu roku szkolnego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
494 2014-09-01 Inauguracja nowego roku szkolnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
495 2014-08-31 Tomasz Pietkiewicz - zwycięzcą III. rundy Minimax-Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk.
496 2014-07-09 Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej -wizyta w nasze uczelni
497 2014-07-05 Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship- finishing.
498 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
499 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje cz.2. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications part 2.
500 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – pierwszy trening. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-very first training.
501 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – ceremonia otwarcia. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-opening ceremony.
502 2014-06-28 Janusz Szrom & L.A. Trio. Współorganizacja koncertu w ramach 20. Jaworskich Koncertów Pokoju.
503 2014-06-28 Ingres Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.
504 2014-06-28 Piknik z okazji powitania lata.
505 2014-06-27 Kolejny dzień obron dyplomów Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
506 2014-06-27 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
507 2014-06-26 Dzień obron magisterskich inżynierskich i licencjackich.
508 2014-06-25 Debata dotycząca współdziałania służb podczas zdarzeń na drogach.
509 2014-06-18 PWSZ im. Witelona w Legnicy została wyróżniona Certyfikatem ” Primus” w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
510 2014-06-16 Podpisanie umowy o współpracy z Południowo-Centralnym Uniwersytetem Stosunków Międzynarodowych w Wuhan
511 2014-06-13 Witelon Jam Session-gość specjalny gitarzysta Mitch Chmara
512 2014-06-11 Spotkanie biznesowe pt.: \"Rynki finansowe i ich zmienność a możliwośći inwestycyjne w 2014 roku\".
513 2014-06-11 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
514 2014-06-11 Obrony dyplomów i stopni w indeksie podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
515 2014-06-11 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Gminą Kunice.
516 2014-06-11 IX Kormoran Beach Party- Gimnazjada
517 2014-06-10 Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe pracowników uczelni.
518 2014-06-10 IX Kormoran Beach Party
519 2014-06-07 Obrona dyplomów w ramach projektu unijnego „Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi”.
520 2014-06-05 Szkolenie wolontariuszy legnickich oddziałów TPD przez studentów specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
521 2014-06-02 Międzynarodowy Dzień Dziecka w Legnicy.
522 2014-05-31 Współorganizacja Bike Maraton Polkowice\'2014.
523 2014-05-31 Afrykańskie korzenie muzyki \"Zespół Wielbłądy\" - koncert dla dzieci.
524 2014-05-30 Zakończenie roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
525 2014-05-24 Promocja Uczelni podczas XV Turnieju Kowali
526 2014-05-24 20.Jaworskie Koncerty Pokoju. W hołdzie Wojciechowi Kilarowi POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS, Tadeusz Wojciechowsi-dyrygent, Iwona Hossa-sopran.
527 2014-05-23 Konferencja naukowa Koła Naukowego „Alternatywa” i Zespołu Badawczego „E-metodologia” pt.: „Wykorzystanie komputera w badaniach nauk społecznych”.
528 2014-05-23 JUWENALIA \\\'2014 drugi dzień koncertowy cz.1
529 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz1.
530 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz.2
531 2014-05-21 Król i Królowa Juwenaliów wybrani, klucze do Uczelni i Miasta Legnica przejęte... Juwenalia PWSZ im. Witelona w Legnicy czas zacząć !!!!
532 2014-05-20 Wizyta studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
533 2014-05-20 Konferencja podsumowująca projekt unijny „Uczę się praktycznie. Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.
534 2014-05-20 JUWENALIA \'2014 Zumba - taniec dla każdego...
535 2014-05-16 Witelona Jam Session - Beny Band
536 2014-05-16 Bowling - IV Turniej o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
537 2014-05-16 JUWENALIA ‘2014 “Turniej Gier Komputerowych - Witelon League of Legends”
538 2014-05-15 JUWENALIA \'2014. Zmagania przy stole bilardowym.
539 2014-05-14 „Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”. Konferencja zamykająca projekt.
540 2014-05-14 „Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki”- seminarium naukowe udziałem studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
541 2014-05-14 JUWENALIA ‘2014 Turniej tenisa stołowego. Walka o \"Puchar Radnego\" wszelkimi sposobami...
542 2014-05-13 JUWENALIA ‘2014 Wampiriada na PWSZ im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl imprez towarzyszących .
543 2014-05-10 Tourtec Jelenia Góra 2014
544 2014-05-09 Pierwsze mecze Półfinału D XXXI AMP w piłce ręcznej mężczyzn.
545 2014-05-08 Półfinał D XXXI Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn- weryfikacja zgłoszonych drużyn.
546 2014-05-08 Akacja RUSS - bezpłatne badanie dzieci na PWSZ im. Witelona w Legnicy.
547 2014-05-08 Ćwiczenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
548 2014-05-07 Wybory uzupełniające przedstawicieli studentów do RUSS i statutowych organów uczelni.
549 2014-05-07 Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo medyczne.
550 2014-05-06 Maturzyści Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas drugiego egzaminu maturalnego – z matematyki.
551 Matura 2014 Akademickie Liceum Ogólnokształcące
552 2014-04-30 \" Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego\" – finały.
553 2014-04-30 Honorowy patronat uczelni - Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
554 2014-04-28 Parafowanie Porozumienia o współpracy pomiędzy: PWSZ im. Witelona w Legnicy a Winkelmann Sp. z o.o.
555 2014-04-26 Promocja PWSZ im. Witelona podczas Dnia Eksperymentatora w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
556 2014-04-25 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy uświetnione występem Grupy Teatralnej Klasy II.
557 2014-04-24 Międzynarodowa konferencja naukowa „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki”.
558 2014-04-24 Wspólne zajęcia uczniów klasy o profilu biomedycznym VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy ze studentami kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
559 2014-04-24 TEST COOPERA w organizacji studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i AZS PWSZ Legnica.
560 2014-04-23 Spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim. IV Gimnazjalna Bitwa ENERGO PASJA – rozstrzygnięcie współorganizowanego przez uczelnię Konkursu.
561 2014-04-15 Sławek Dudar Quartet z gościem specjalnym Arturem Lesickim w ramach Witelon Music Night.
562 2014-04-15 telc LANGUA TESTS – wręczenie Certyficate telc English A1 w ramach projektu realizowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
563 2014-04-10 Dzień Otwartych Drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
564 2014-04-09 \"FORMACJA CHATELET\" Gwiazda \"Wieczoru Kabaretowego na PWSZ\".
565 2014-04-09 \"Wieczór Kabaretowy na PWSZ\"
566 2014-04-09 Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
567 2014-04-04 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy \\
568 2014-04-04 Warsztaty studentek pedagogiki. Samoocena odbytych praktyk pedagogicznych.
569 2014-04-03 Legnickie Spotkania z Nauką - drugi dzień konferencji nt.: Zarządzanie nowoczesną organizacją.
570 2014-04-02 LEGNICKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ
571 2014-04-01 Zapoznanie się z ofertą PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach programu „STREFY ROZWOJU”. Wizyta uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy.
572 2014-03-28 Wyjazd studentów kierunku Filologia do Londynu oraz wizyta w St Mary\'s University College Twickenham London.
573 2014-03-27 Cykliczne spotkania „ Ludzie z pasją”. Prelegent Maria Wolszczak-Rűckert, temat:PIĘKNO I ZNACZENIE MINERAŁÓW.
574 2014-03-26 Prezentacja wykwintnych potraw studentów ERASMUS PWSZ im. Witelona w Legnicy. Presentation of exquisite dishes of the ERASMUS students in the Witelon State University of Applied Sciences i
575 2014-03-21 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - obrady drugiego dnia.
576 2014-03-20 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
577 2014-03-14 Witelon Jam Session
578 2014-03-11 IX Konkurs Krajoznawczy „ Znam swój powiat jak swój dom”
579 2014-02-25 Branże od kulis- OVB 2014
580 2014-02-21 Witelon Jam Session
581 2014-02-19 Spotkanie organizacyjne studentów w ramach programu Erasmus. Organizational meeting of Erasmus students.
582 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
583 2014-02-14 Szkolenie wyjazdowe kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
584 2014-02-12 Egzaminy TELC A1 \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
585 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
586 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy cz. II
587 2014-01-29 Zakończenie cyklu \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
588 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
589 2014-01-10 Obóz sprawnościowy zimowy – praktyka zawodowa dla studentów Ratownictwa medycznego w Karpaczu.
590 2014-01-09 Spotkanie świąteczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
591 2013-12-20 Witelon Jam Session
592 2013-12-20 Jasełka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
593 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
594 2013-12-16 Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu \"Wspólnota Akademicka\".
595 2013-12-13 Zajęcia praktyczne z modułu „Zwalczanie przestępczości gospodarczej” studentów 3. roku Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
596 2013-12-10 Ela Adamiak z repertuarem pt. „Trwaj, chwilo, trwaj” w ramach cyklu koncertów Witelon Music Night
597 2013-12-10 Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce-Oddział Okręgowy w Legnicy w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
598 2013-12-10 V Seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana
599 2013-12-09 Akcja wolontariuszy RUSS PWSZ Legnica w Świetlicy „Dom Św. Franciszka”.
600 2013-12-06 Kiermasz świąteczny uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
601 2013-12-06 Akcja mikołajkowa studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
602 2013-12-04 Wyjazd przedstawicieli Rady Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy na seminarium do Zielonej Góry.
603 2013-12-02 MIKOŁAJKI 2013
604 2013-11-29 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
605 2013-11-29 Najwyższe wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold zdobył Tadeusz Tadla absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
606 2013-11-29 Ćwiczenia antyterrorystyczne policji na terenie Uczelni
607 2013-11-28 Maturalna próba zmagania się z językiem angielskim w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
608 PWSZ im. Witelona na Forum Logistycznym i Turystycznym w Lubinie
609 2013-11-27 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993- dzień 2. sesja wyjazdowa.
610 2013-11-26 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993
611 2013-11-26 Spotkanie nowo ukonstytuowanej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z Władzami uczelni
612 2013-11-26 Zajęcia laboratoryjne na kierunku dietetyka
613 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
614 2013-11-20 IV. edycja Konferencji Stażystów z Pracodawcami, realizowana w ramach projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
615 2013-11-20 Targi Pracy. Przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w ramach IV. edycji Konferencji Stażyst
616 2013-11-19 „Moja droga do własnej firmy” warsztaty i badanie uzdolnień przedsiębiorczych prowadzonych przez praktyków biznesu z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy i pracow
617 2013-11-15 Witelon Jam Session - inauguracja cyklu
618 2013-11-15 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
619 2013-11-14 Spotkanie z Prezydentem Miasta Legnica Tadeuszem Krzakowskim w gronie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ Legnica.
620 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
621 2013-11-06 TRIUMF MKS Miedź Legnica w 1/8 Pucharu Polski
622 2013-10-31 Zabawy halloweenowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
623 2013-10-30 \\
624 2013-10-30 OTRZĘSINY 2013
625 2013-10-30 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej &
626 2013-10-24 \"Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego - I” - konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
627 2013-10-22 Honorowi Krwiodawcy wśród studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. 1. Wampiriada w nowym roku akademickim. 50 osób podzieliło się z bliźnim najcenniejszym darem.
628 2013-10-22 K.S. Miedź Legnica zaoferował studentom legnickim bilety na mecz drużyny piłkarskiej. Wejście na mecz dla studentów za przysłowiową złotówkę.
629 2013-10-10 Zakończenie 1. edycji studiów podyplomowych \"Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi\". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
630 2013-10-19 Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy wśród uczestników 4. Festiwalu Legnickich Organizacji Samorządowych
631 2013-10-19 Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi - rozpoczecie nauki na studiach podyplomowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
632 2013-10-18 Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
633 2013-10-17 Zmagania konkursowe uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas 4. Gry Miejskiej
634 2013-10-17 Spotkanie Lidii Geringer de Oedenberg ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
635 2013-10-17 Kariera w Legnicy - IV Gra Miejska
636 2013-10-15 Mike Russell & Kłos-Dąbrowski Project. Koncert w ramach Witelon Music night.
637 2013-10-13 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy. V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w SCRABBLE – FINAŁY
638 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 2013
639 2013-10-12 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy, V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Scrabble
640 2013-10-10 Debata: \"Pracodawcy mogą więcej\"
641 2013-10-09 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
642 2013-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2013 2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
643 2013-09-27 Drugi dzień wykładów w PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
644 2013-09-27 GMO - fatalna pomyłka czy nadzieja na przyszłość, Arteterapia - sztuka, która leczy - ciąg dalszy wykładów DFN w PWSZ im. Witelona w Legnicy
645 2013-09-26 Wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
646 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
647 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
648 2013-09-21 Koncert Finałowy 19. Jaworskich Koncertów Pokoju - cyklu koncertów sponsorowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
649 2013-09-20 Promocja uczelni podczas „Spotkania partnerskiego parafii polskich i niemieckich w Jaworze”
650 2013-09-12 II Międzynarodowy Tydzień Głuchych, konferencja pt. Niepełnosprawni we współczesnej rzeczywistości : Równi dla głuchych
651 2013-09-10 Warsztaty ceramiczne w ramach II Międzynarodowego Tygodnia Głuchych
652 2013-09-06 Uczelnia współorganizatorem Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
653 2013-09-07 Promocja Uczelni podczas Imienin Ulicy N.M.P w Legnicy
654 2013-09-02 Inauguracja roku szkolnego 2013 - 2014 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
655 2013-08-17 Promocja Uczelni podczas VIII Dni Twierdzy Kłodzko
656 2013-07-04 Magisterskie szlify na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
657 2013-06-28 i 29 OBRONY, OBRONY, OBRONY....
658 2013-06-28 ALO Zakończenie roku szkolnego
659 2013-06-27 Obóz sprawnościowy letni studentów kierunku Ratownictwo Medyczne
660 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
661 2013-06-22 Atom String Quartet „Mistrzowie Jazzu” Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lenczowski – Koncert w ramach 19. Jaworskich Koncertów Pokoju
662 2013-06-21 Egzamin dyplomowy studentów kierunku Ratownictwo Medyczne – część praktyczna
663 2013-06-15 II Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
664 2013-06-14 Uroczyste posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy z okazji Jubileuszu 15-lecia Uczelni
665 2013-06-12 Najwyższe wyróżnienie Uczelni Liderów „Srebrny Certyfikat” przyznany przez Kapitułę Konkursu dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
666 2013-06-08 „ Agent PUK PUK czyli Agent Specjalny Dobrego Nastroju” Wykonawcy: Aktorzy Teatru „Rampa” z Warszawy > 19. Jaworskie Koncerty Pokoju
667 2013-06-08 Zmagania Studentów studiów podyplomowych... egzaminy... zaliczenia.... wykłady....
668 2013-06-08 Zajęcia w ramach UNIKIDS
669 2013-06-07 \"Dyplom Magister honoris causa\" wręczony Studentom z pięcioletnim stażem w UTW PWSZ im. Witelona w Legnicy
670 2013-06-03 \"EUROPA ŚRODKOWA IDZIE NA WOLNOŚĆ\" Premiera filmu dokumentalnego Mirosława Jasińskiego
671 2013-05-23 Juwenalia w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Koncerty dnia drugiego cz. 1.
672 2013-05-22 JUWENALIA 2013 CZAS ZACZĄĆ...
673 2013-05-21 Juwenalia 2013 - koncerty dnia pierwszego
674 2013-05-21 Pierwszy Zespół Juwenaliów 2013 ..... NADIJA
675 2013-05-18 TEST COOPERA W LEGNICY
676 2013-05-15 Finał IV Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
677 2013-05-15 Wizyta przedstawicieli instytucji kulturalno-naukowych Obwodu Kaliningradzkiego
678 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
679 2013-05-11 Koncert KGHM z okazji Dnia Hutnika na dziedzińcu PWSZ im. Witelona
680 2013-05-10 XV Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC w Jeleniej Górze
681 2013-05-09 Dzień Unii Europejskiej w PWSZ im. Witelona
682 2013-05-09 PWSZ im. Witelona w Legnicy wśród najlepszych uczelni w Polsce wg \" Rankingu uczelni akademickich 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw”
683 2013-05-08 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ( KRePSZ) pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego \" 15 lat PWSZ: wykorzystane szanse-bariery rozwoj
684 2013-05-08 Drugi dzień matur w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym- Matematyka
685 2013-05-07 Wystartował \"Maraton Maturzystów 2013\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
686 2013-05-07 Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych współorganizator spotkania z Dietmarem Scholzem
687 2013-04-30 Oczekujemy na powrót studentek pielęgniarstwa z praktyki zawodowej w Niemczech
688 2013-04-26 Uroczyste pożegnanie klasy maturalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
689 2013-04-26 Wykład w ramach edycji Strefa Bezpieczeństwa
690 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień drugi
691 2013-04-21 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień trzeci
692 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - poranne rozgrywki w sobotę
693 2013-04-19 AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - zmagania pierwszego dnia.
694 2013-04-18 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet. Półfinał D, AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
695 2013-04-19 Pan Piotr Gruszka - siatkarz, reprezentant kraju, zawodnik m. in Cracovii i Górnika Zabrze, Marcegaglia CMC Ravenna – Ambasadorem AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
696 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
697 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy.
698 2013-04-16 ELA DĘBSKA KONCERT Witelon Music Night
699 2013-04-15 IV Olimpiada im. Janiny Fetlińskiej - etap drugi
700 2013-04-14 \"Polska i rosyjska kultura - w tańcu, dźwięku i obrazie\"
701 2013-04-12 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2013
702 2013-04-12 Mistrzostwa PWSZ im. Witelona w bowlingu o Puchar Rektora
703 2013-04-09 Promocja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy na spotkaniu w \"ENERGETYKU\"
704 2013-04-06 Finał XXIII. Olimpiady Wiedzy Teologicznej
705 2013-04-05 XXIII. Olimpiada Teologii Katolickiej
706 2013-03-22-28 Polsko-niemieckie seminarium pod tytułem: Struktury administracyjne i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej
707 2013-03-22 Wizyta uczniów III klasy o profilu biomedycznym z VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na zajęciach ratownictwa i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
708 2013-03-22 X edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce – rozstrzygnięta.
709 2013-03-20 VIII Konkurs krajoznawczy \\
710 2013-03-19 Joanna Hendrich & Sławek Dudar Projekt. Koncert w ramach Witelon Music Night
711 2013-03-18 IV Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy
712 2013-02-26 Tworzenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów podczas spotkań z doradcami zawodowymi i przedstawicielami branż przemysłu
713 2013-02-25 Absolwent na współczesnym rynku pracy - rozmowa kwalifikacyjna kluczem do sukcesu Warsztaty Biura Karier
714 2013-02-25 Posiedzenie Kapituły i uroczyste wręczenie nagród PLEBISCYTU na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Akademickiego na Dolnym Śląsku
715 2013-02-22 Targi pracy i edukacji
716 2013-02-21 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas III. Powiatowych Targów Edukacyjnych w Sulechowie
717 2013-02-21 Konkurs wiedzy o gospodarce pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O.O. w Legnicy
718 2013-02-20 Witelon Music Night. Polsko-amerykański blues w najlepszej odsłonie, czyli Green, Price i Wiśniewski. „Acoustic Trio”
719 2013-02-18 Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla grupy „absolwent” Projekt pt.: „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
720 2013-02-18 Gimnazjaliści z Prochowickiego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki podczas zapoznania się z pracą Biura Karier i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
721 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
722 2013-02-14 WALENTYNKI 2013
723 2013-02-12 4. Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
724 2013-02-10 AMP FUTSAL mężczyzn mecze finałowe
725 2013-02-09 Finaliści XXXIX Olimpiady Geograficznej na spotkaniu w PWSZ im. Witelona w Legnicy
726 2013-02-09 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień trzeci
727 2013-02-08 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień drugi
728 2013-02-07 Akademickie Mistrzostwa Polski FUTSAL mężczyzn dzień pierwszy
729 2013-01-23 35-lecie Legnickiego Centrum Kultury
730 2013-01-22 Witelon Music Night OVERCAST KONCERT
731 2013-01-22 Biuro Karier wraz z Komendą Policji promują zawód policjanta
732 2013-01-18 Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+ rozpoczęła zajęcia
733 2013-01-17 Promocja oferty edukacyjnej podczas Dni Kariery Zawodowej w Głogowie
734 2013-01-16 W okolicy kampusu uczelnianego Władysław Pasikowski kręci film o Kuklińskim …
735 2013-01-11 Spotkanie świąteczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
736 2013-01-08 Zajęcia dydaktyczne studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na obozie zimowym w Karpaczu
737 2012-12-20 Spotkanie świąteczne uczniów i przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
738 2012-12-19 Spotkanie świąteczne przyjacół Akademickiego Klubu Turystycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
739 2012-12-17 Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
740 2012-12-18 Spotkanie świąteczne pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy
741 2012-12-17 Mikołajki
742 2012-12-06 Mikołajkowe spotkanie Studentów, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dr. Jana Wojtasia oraz Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy
743 2012-12-05 Cykliczne spotkanie \"Ludzie z pasją\" Prelegent dr inż. Janusz Prus \"Kolorowy świat bombek\"
744 2012-11-30 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowi i Kulturze Fizycznej
745 2012-11-30 Otrzęsiny 2012
746 2012-11-23 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
747 2012-11-15 Stanisław Soyka Koncert
748 2012-11-15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w obiektywie
749 2012-11-15 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" występy finałowe
750 2012-11-15 Spotkanie seminaryjne z przedstawicielami rynku pracy i instytucji pomagających w kreowaniu postaw aktywności zawodowej. Realizacja założeń projektu Bliżej realiów rynkowych
751 2012-11-14 Kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja – zajęcia
752 2012-11-14 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" dzień przesłuchań
753 2012-11-14 Spotkanie Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy z Władzami Uczelni
754 2012-11-13 IV. Kolokwia Witeloniana- seminarium naukowe
755 2012-11-13 Witelon Music Night The Brag Pack koncert
756 2012-11-12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy - spotkanie poświęcone 94. rocznicy odzyskania niepodległości
757 2012-11-09 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
758 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
759 2012-11-07 Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ podczas debaty o bezpieczeństwie w Polsce
760 2012-11-06 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
761 2012-10-30 Podpisanie listu intencyjnego z Wojewódzką Komendą Policji we Wrocławiu
762 2012-10-26 Analiza treści w badaniu cyberprzestrzeni – konferencja
763 2012-10-24 Jesienne Targi Pracy
764 2012-10-18 III. Gra Miejska w PWSZ im. Witelona w Legnicy
765 2012-10-16 Tubis Trio Live in PWSZ im. Witelona w Legnicy
766 2012-10-15 Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością - ogólnopolskie seminarium naukowe
767 2012-10-15 X. Inauguracja Akademickich Mistrzostw Regionu Dolny Śląsk
768 2012-10-12 Młodzi badacze- doświadczanie ograniczeń i możliwości – konferencja studenckiego naukowa koła naukowego „Alternatywa”
769 2012-10-09 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012-2013
770 2012-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki
771 2012-09-17-19 Konferencja Ochrona środowiska na terenach przemysłowych
772 2012-09-28 Szkolenia studentów pierwszego roku
773 2012-09-27 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
774 2012-09-15 18. Jaworskie Koncerty Pokoju Koncert Finałowy
775 2012-08-12 PWSZ Puchar Polski w scrable
776 2012-07-10 Podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
777 2012-07-01 Zajęcia studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Medycznego w Olejnicy
778 2012-06-29 Państwo Magistrowie Inżynierowie - od dziś!!
779 2012-06-28 Obrony Dyplomów Licencjackich i Magisterskich
780 2012-06-28 \"WYŚCIG PO WIEDZĘ\" WKRACZA W FAZĘ REALIZACJI ZGODNIE Z NABYTYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI ORGANIZACJI SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH
781 2013-06-28 Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości i zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
782 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
783 2012-06-22 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
784 2012-06-21 Obrony Dyplomów Absolwentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
785 2012-06-20 Egzaminy, obrony, zaliczenia praktyczne
786 2012-06-19 Obrony Dyplomów Wydziału Zarządzania i Informatyki
787 2012-06-18 EGZAMINY, OBRONY, SPRAWDZIANY WYDOLNOCI - CODZIENNOŚĆ UCZELNIANA
788 2012-06-16 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \"Święta Granitu Strzegomskiego\"
789 2012-06-16 MARCIN WASILEWSKI TRIO XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju
790 2012-06-16 \"Powitanie Lata 2012\"
791 2012-06-13 Pożegnanie Państwa Takayoshi i Kliko Ishizuka – lektorów języka japońskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy i Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
792 2012-06-12 Kraków_PRIMUSUczelni Liderów i „CERTYFIKAT” dla oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy
793 2012-06-10 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ Legnica podczas \"Tak dawniej bywało\" III. Grodziec Przegląd Teatrów Historycznych i IV. Turniej Rycerski Księstwa Legnicko-Brzeskiego
794 2012-06-02 XVIII Jaworskie Koncerty Pokoju \"\" MUZYKA NA PATYKACH\"\" koncert dla dzieci
795 2012-06-02 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas X FESTIWALU TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W CHOJNOWIE
796 2012-05-30 Maciej Korbas podczas cyklicznego spotkania \"Ludzie z pasją\" z prelekcją \" Żyjąc wśród Azjatów\"
797 2012-05-29 Zakończenie Roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
798 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
799 2012-05-26 III Bike Marathon Polkowicki - promocja oferty edukacyjnej
800 2012-05-25 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
801 2012-05-25 JUWENALIA 2012 DZIEŃ 2 KONCERTY
802 2012-05-24 JUWENALIA 2012 KONCERT 001
803 2012-05-23 JUWENALIA 2012 ROZPOCZĘTE
804 2012-05-23 Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy Centrum Widowiskowo - Sportowego w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki – Sejmowej
805 2012-05-22 Derby Legnicy w Koszykówce
806 2012-05-16 Zwycięstwo studentek z Kierunku Pielęgniarstwo na III. Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarstwa im. Janiny Fetlińskiej w Opolu
807 2012-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy w czołówce Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw
808 2012-05-14 „Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe – perspektywy rozwoju i kierunki zmian”
809 2012-05-12 XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju MUZYKA POWAŻNA I NIE-JAZZOWY SAKSOFON
810 2012-05-11 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach w Jeleniej Górze
811 2012-05-10 Konferencja „ Razem łatwiej i lepiej – młodzież seniorom, seniorzy młodzieży”
812 2012-05-08 MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK ??? MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
813 2012-05-06 Polsko-Czeski Festyn Przyjazne Tęczowe Pogramicze 2012
814 2012-05-04 MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
815 2012-04-27 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w klasie maturalnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
816 2012-04-27 Szczawno Zdrój - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
817 2012-04-26 Konferencja - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
818 2012-04-26 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach Pracy w Lubinie
819 2012-04-17 Jubilesz 10-lecia AKT
820 2012-04-17 Koncert Mariusza Florczyka & „Flores Band”
821 2012-04-16 Drugi etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Felińskiej
822 2012-04-15 FINAŁOWE MECZE AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN - LEGNICA 2012 PÓŁFINAŁY STREFA D
823 2012-04-14 Strefa D Półfinał AMP w Piłce Siatkowej Mężczyzn dzień 3
824 2012-04-13 ZMAGANIA TURNIEJOWE SIATKARZY - DZIEŃ PIERWSZY
825 2012-04-13 TURNIEJE POPOŁUDNIOWE
826 2012-04-12 PÓŁFINAŁ AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN STREFA D DZIEŃ 1
827 2012-04-12 Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - zagrożenia, przeciwdziałania i konsekwencje
828 2012-04-04 DNI OTWARTYCH DRZWI DZIEŃ 2
829 2012-04-03 DNI OTWARTYCH DRZWI
830 2012-03-30 ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
831 2012-03-26 \"Legnica - dziedzictwo kulturowe miasta na przestrzeni wieków\" - konferencja Koła Naukowego \"Amicus Arte\"
832 2012-03-26 Promocja oferty edukacyjnej uczelni na prezentacjach w CKU Legnica
833 2012-03-23 Promocja Uczelni na Targach w Jaworze
834 2012-03-21 \"Kluczowe wyzwania HR wobec globalnych zmian\" - konferencja
835 2012-03-22 Kluczowe wyzwania HR - warsztaty
836 2012-03-20 FLOWERS KONCERT
837 2012-03-20 FINAŁ KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
838 2012-03-20 Konkurs Krajoznawczy Znam swój powiat jak własny dom
839 2012-03-19 III Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej
840 2012-02-24 KONFERENCJA - SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU cz.2
841 2012-02-24 SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU KONFERENCJA CZ 1
842 2012-02-22 Sympozjum Naukowe pt Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa pojęcie istota system
843 2012-02-22 Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
844 2012-02-21 Targi Pracy i Prezentacje Zawodowe PWSZ im. Witelona w Legnicy
845 2012-02-21 Kłos&Dąbrowski projekt w ramach Witelon Music Night
846 2012-02-07 III LEGNICKIE PREZENTACJE EDUKACYJNE
847 2012-01-29 AZS PWSZ Wałbrzych Mistrzem Półfinałów Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn
848 2012-01-28 Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu - Dzień 2
849 2012-01-27 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA W FUTSALU POCZĄTEK ZMAGAŃ
850 2012-01-26 PWSZ im. Witelona w Legnicy w Konkursie \" Legnicka Ksiązka Roku 2011\"
851 2012-01-24 Natalia Grosiak & Mikromusic Koncert
852 2012-01-21 Promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \" Weekend dla Babci i Dziadka\"
853 2012-01-20 SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
854 2012-01-20 NARADA NA TEMAT WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
855 2012-01-16 ZMAGANIA SPORTOWE STUDENTÓW KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
856 Zajęcia praktyczne studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz studentów Ratownictwa Medycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
857 2011-12-22 Spotkanie opłatkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
858 2011-12-21 Spotkanie świąteczne w gronie sympatyków Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
859 2011-12-20 Świąteczne spotkanie Pracowników i Przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy
860 2011-12-19 \"Fenomen Solidarności\" - wykład Władysława Frasyniuka
861 2011-12-14 Cykliczne spotkanie \" Ludzie z pasją\" - prelekcja Filipa Rodzika uczestnkika Paraolimpiady w Pekinie w 2008 roku
862
863 2011-12-14 Egzaminy LCCI English for Tourism
864 2011-12-13 Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy
865 2011-12-13 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
866 2011-12-13 Otwarcie w holu sal wielofunkcyjnych uczelni wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
867 2011-12-13 Otwarcie wystawy w Legnickim Centrum Kultury
868 2011-12-12 Wizyta Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy
869 2011-12-09 Wykład dr. Aleksandra P. Ershov z Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce
870 2011-12-06 Prezentacja oferty edukacyjnej na Targach Pracy i Informacji o Mobilności w Legnicy
871 2011-12-06 MIKOŁAJKI
872 2011-12-05 „Rola uczelni wyższej w ewolucji procesu kształcenia i pokonywaniu barier edukacyjnych osób niepełnosprawnych” - ogólnopolska konferencja naukowa
873 2011-12-03 Uczelnia sponsorem XII. Mistrzostw Polski Seniorów Open i Kata KARATE KYOKUSHIN
874 2011-11-30 Bliżej Realiów Rynkowych - konferencja, targi pracy
875 2011-11-29 Neo Retros KONCERT
876 2011-11-24 Spotkanie Łukasza Stawarza trenera kadry narodowej z uczniami Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy
877 2011-11-21 WYBÓR SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
878 2011-11-21 Seminarium naukowe
879 2011-11-17 Zespół CZERWONY TULIPAN w finale Festiwalu P R Y Z M A T
880 2011-11-16 FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ P R Y Z M A T
881 2011-11-16 Zawód czy kompetencje? Edukacja wobec wyzwań współczesności
882 2011-11-14 DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Wieczornica w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
883 2011-11-14 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO Z WŁADZAMI UCZELNI
884 2011-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
885 2011-11-04 KIERUNEK SZTUKA
886 2011-10-29 FAINA NIKOLAS KONCERT
887 2011-10-21 UROCZYSTE WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
888 2011-10-20 GRA MIEJSKA
889 2011-10-19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
890 2011-10-18 RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO KONCERT
891 2011-10-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Administracja
892 2011-10-17 Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych
893 2011-10-13 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU POLITOLOGII
894 2011-10-12 OTRZĘSINY
895 2011-10-08 UNIKIDS 2011 INAUGURACJA
896 2011-10-07 KOLEJNA WYMIANA STUDENTÓW W RAMACH ERASMUS
897 2011-10-06 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 - 2012 w PWSZ im. Witelona w Legnicy
898 2011-10-05 Goście Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, nauczyciele z Japonii Państwo Takayoshi i Keiko Ishizuka - podczas spotkania z Władzami PWSZ im. Witelona w Legnicy.
899 2011-10-03 ZAJĘCIA AKADEMICKIE ROZPOCZĘTE
900 2011-09-20 Posiedzenie Senatu
901 2011-09-17 CONCERTO POLACCO Boshena Korchynska flet Marek Toporowski klawesyn
902 2011-09-10 i 11 PWSZ Puchar Polski SCRABBLE
903 2011-09-01 Inauguracja roku szkolnego 2011-2012 w Akademickim Liceum Ogólnikształcącym w Legnicy
904 2011-08-14 FESTIWAL WODNY STUDENTÓW TURYSTYKI
905 2011-07-09 Krzysztof Herdzin Trio Jaworskie Koncerty Pokoju
906 2011-06-25 Koncert organowy cyklu współfinansowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
907 2011-06-22 Zakończenie roku szkolnego 2010 2011 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
908 2011-06-21 Obrony na Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
909 2011-06-21 Turniej Piłki Plażowej 2011
910 2011-06-18 i 19 Promocja PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Dni Granitu Strzegomskiego
911 2011-06-18 POWITANIE LATA 2011
912 2011-06-18 OBRONY DYPLOMÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
913 2011-06-15 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski Zasłużonym dla PWSZ w Wałbrzychu
914 2011-06-11 Promocja uczelni na Zamku Grodziec
915 2011-06-04 Sztafetowe Biegi Uliczne w Polkowicach
916 2011-06-01 Wyróżnienie PRIMUS dla PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu UCZELNIA LIDERÓW 2011
917 2011-06-01 10 lat AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
918 2011-06-01 DZIEŃ DZIECKA W ROKITKACH
919 2011-05-31 KASA CHORYCH KONCERT
920 2011-05-30 Wybory dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów PWSZ im. Witelona w Legnicy
921 2011-05-27 20 LAT FUNDACJI DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
922 2011-05-26 FORUM INFORMATYKÓW
923 2011-05-26 do 29 II Ogólnopolskie zawody uczelni medycznych w ratownictwie medycznym Kraków 2011
924 2011-05-25 Wyjazdowe ćwiczenia grupy kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Podstawowej nr 16
925 2011-05-20 Międzywydziałowe seminarium studenckich organizacji i kół naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
926 2011-05-19 Sukces PWSZ Legnica w rankingu Perspektyw
927 2011-05-18 PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z GMINA MIELEC
928 2011-05-17 18 JUWENALIA NA SPORTOWO
929 2011-05-18 JUWENALIA 2011 KOROWÓD
930 2011-05-16 Egzaminy sędziowskie studentów PWSZ Legnica podczas IV Indywidualnych Mistrzostw Gimnazjum w Pływaniu
931 2011-05-13 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów Studiów Medycznych
932 2011-05-10 Wernisaż dr. Łukasza Morawskiego
933 2011-05-10 Kobiety w polityce i biznesie X Forum KNMP
934 2011-04-29 Wręczenie świadectw abiturientom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
935 2011-04-19 Koncert Eli Dębskiej
936 2011-04-13 Zmagania Negocjatorów
937 2011-04-12 Kultura literacka dawnej Legnicy - sympozjum
938 2011-04-10 Finał Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego MŁODY PAGANINI
939 2011-04-09 II Turniej Bowlingowy
940 2011-04-07 Koncert Grupy MoCarta
941 2011-04-05 Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu - konferencja
942 2011-03-23-24 DNI OTWARTYCH DRZWI 2011
943 2011-03-22 Konferencja prasowa Mistrzyni Marzanny Pawlik
944 2011-03-21 Wybór prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy kadencji 2011-2015
945 2011-03-21 Dolnośląskie Spotkania z Podróżnikami
946 2011-03-18 Szkolenie członków Senatu i kadry kierowniczej uczelni
947 2011-03-18 Pierwsze obrony na Wydziale Medycznym
948 2011-03-15 VI KONKURS KRAJOZNAWCZY ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM
949 2011-03-14 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektorem PWSZ im. Witelona w Legnicy
950 2011-03-09 ITB Berlin
951 2011-03-08 Wizyta władz samorządu lokalnego i PWSZ z Wałcza
952 2011-03-08 KUBA KĘSY i DELIRIUM BAND
953 2011-03-06 Wicemistrzostwo mężczyzn w rozgrywkach siatkarskich
954 2011-03-03 Prezentacja oferty edukacyjnej uczelni podczas Dni Otwartych CKU
955 2011-03-03 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Domu Studenta
956 2011-02-04 POSIEDZENIE RADY WITELONA
957 2011-02-04 NARADA I SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ
958 2011-02-21 Spotkanie i konferencja prasowa rektorów i kanclerzy dolnośląskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
959 2011-02-22 i 23 TARGI EDUKACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE
960 2011-02-22 Witelon Music Night Anna Kłys i Shivers
961 II Legnickie Prezentacje Edukacyjne
962 2011-02-02 MECZ MSPR SIÓDEMKI Z POGONIĄ HANDBALL SZCZECIN
963 2011-01-31 POSIEDZENIE RADY MIASTA LEGNICY
964 2011-01-31 W ŚWIECIE CISZY konferencja w ramach realizacji projektu MIGAJĄCY WOLONTARIUSZ
965 2011-01-25 FREEWAY QUINTET w ramach Witelon Music
966 2011-01-05 RATOWNICY I TURYŚCI NA OBOZIE ZIMOWYM
967 2010-12-15 Spotkanie przedświąteczne Wspólnoty Akademickiej
968 2010-12-15 Dzieje Marianny Orańskiej w prelekcji prof. dr. hab. Krzysztofa R. Mazurskiego
969 2010-12-15 Reflex Miedż kontra Vive Kielce
970 2010-12-14 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
971 2010-12-06 MIKOŁAJKI
972 2010-12-05 MSPR SIÓDEMKA LEGNICA POKONAŁA NIELBĘ WĄGROWIEC
973 2010-11-30 MIKROMUSIC KONCERT
974 2010-11-30 JUBILEUSZ 5 LECIA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
975 2010-11-27 III WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW I WYROBÓW JUBILERSKICH
976 2010-10-15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
977 2010-11-26 Konferencja w ramach realizacji projektu unijnego WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
978 2010-11-26 Prezentacje Targowe w ramach projektu WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
979 2010-11-26 Realizacja projektu Bliżej Realiów Rynkowych Wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami
980 2010-11-24 KOLOKWIA WITELONIANA
981 2010-11-23 Nasi DARCZYŃCY
982 2010-11-10 SPOTKANIE Z LIDIĄ GERINGER DE OEDENBERG
983 2010-11-15 Debata licealistów o odzyskanej wolności
984 2010-11-16 DEBATA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA
985 2010-11-16 VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
986 2010-11-03 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI UCZELNI
987 2010-10-23 PUCHAR POLSKI W SCRABBLE
988 2010-10-23 Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Unikids
989 2010-10-22 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
990 2010-10-21 TURNIEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH GRA MIEJSKA
991 2010-10-19 HOODOO BAND w ramach WITELON MUSIC NIGHT
992 2010-10-20 OTRZĘSINY PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDENTÓW PWSZ LEGNICA
993 2010-10-18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ADMINISTRACJI PWSZ LEGNICA
994 2010-10-05 Inauguracja Roku Akademickiego 2010 2011
995 2010-09-22 Inauguracyjne spotkanie Rady Witelona
996 2010-09-01 INAUGURACJA ROKU SZKOKLNEGO 2010-2011
997 2010-08-26 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2009
998 2010-08-26 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
999 2010-07-28 Czas rekrutacji
1000 2010-08-06 FESTIWAL WODNY 2010
1001 2010-08-03 Szkolenie na obozie letnim w Olejnicy
1002 2010-06-30 OBRONY DYPLOMÓW
1003 2010-06-24 i 25 Obrony studentów Wydziały Pedagogiki Turystyki i Rekreacji
1004 2010-06-22 OBRONY i ZALICZENIA
1005 2010-05-31
1006 2010-06-18 i 21 EGZAMINY i OBRONY
1007 2010-06-19 PIKNIKOWE POWITANIE LATA
1008 2010-06-15 V Festiwal Gier Plażowych
1009 WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKU
1010 2010-06-09 AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy - podsumowanie działalności w roku akademickim 2009-2010
1011 2010-05-31 Bajki dzieciom w wykonaniu Koła Naukowego Miłośników Teatru
1012 2010-05-13 Warszawa rozstrzygnięcie Rankingu Szkół Wyższych 2010 - III miejsce PWSZ Legnica
1013 2010-05-18 Koncert Martyny Jakubowicz z cyklu Witelon Music Night
1014 2010-05-18 \\
1015 2010-05-20 JUWENALIA 2010
1016 2010-05-21 Konferencja Fundacji Dzieci Zagłębia Miedziowego
1017 2010-05-21 Wyjazdowe sympozjum kół naukowych PWSZ w Legnicy
1018 2010-05-24 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
1019 2010-05-24 Wizyta gości z PWSZ w Pile
1020 2010-05-18 Wstępna umowa o sponsorowaniu \"SIÓDEMKI\"
1021 2010-05-08 i 09 II Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich
1022 2010-05-10 Konferencja naukowa
1023 2010-05-04 i 05 MATURA w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
1024 2010-04-28 Konferencja podsumowująca realizację projektu Diagnoza Rynku Edukacji Zawodowej
1025 2010-04-28 Turniej Negocjatorów 2010
1026 2010-04-29 Wręczenie Dyplomów Ukończenia Szkoły Ponadgimnazjalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
1027 2010-04-13 ALO Rewizyta licealistów z Karlsruhe
1028 2010-04-10 Hołd i dowody pamięci ofiarom katastrofy lotniczej
1029 2010-04-09 Wykład Kanclerza mgra Jerzego Stefaniaka w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku
1030 2010-03-30 Dni Otwartych Drzwi
1031 2010-03-30 Wizyta studentów z Fachhochschule w Ludwigsburgu
1032 2010-03-25 Wizyta Jerzego Łużniaka Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
1033 2010-03-23 Witelon Music Night DIGIT ALl LOVE
1034 2010-03-10 I Mistrzostwa Pracowników PWSZ o Puchar Rektora w Bowlingu
1035 2010-03-18 KABARETON 2010
1036 2010-03-05 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka” w Legnicy przyznało nagrody Filantrop Roku 2009 Regionu Legnickiego
1037 2010-02-24 Legnickie Prezentacje Edukacyjne 2010
1038 2010-02-09 Witelon Music Night Collective Jazz Quartet
1039 2010-02-15 Konferencja prasowa wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego Władz Uczelni i Prezydenta Miasta
1040 2010-01-30 Studniówka Maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
1041 2009-12-08 PWSZ Legnica Coffee Break Witelon Music Night
1042 2010-01-24 Akademickie Mistrzostwa Regionu Dolnego Slaska w Pilce Siatkowej
1043 2010-01-26 Witelon Music Night w rytmie bossanovy
1044 2010-01-17 PWSZ Legnica Zimowa integracja turystów
1045 2010-01-12 PWSZ Legnica Podpisanie umowy o wspolpracy z firma konsultingowa z Bari we Wloszech
1046 2010-01-07 STUDENCI TURYSTYKI NA OBOZIE ZIMOWYM
1047 2009-12-22 PWSZ Spotkanie przedświąteczne 2009
1048 2009-12-04 PWSZ Legnica MIKOŁAJKI 2009
1049 2009-11-24 WITELON MUSIC NIGHT LENA ROMUL QUINTET
1050 2009-11-18 PWSZ LEGNICA SEMINARIUM NAUKOWE KOLOKWIA WITELONIANA
1051 2009-11-08 AZS PWSZ LEGNICA RAJD INTEGRACYJNY
1052 2009-11-23 PWSZ Legnica Spotkanie Samorządu Studenckiego z Władzami Uczelni
1053 2009-11-18 PWSZ LEGNICA VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
1054 2009-11-09 Wieczornica z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
1055 2009-11-04 Konferencja Naukowa POLSKA W 2030 ROKU
1056 2009-10-27 PWSZ Legnica WITELON MUSIC NIGHT
1057 2009-10-27 PWSZ Legnica KREWNIACY
1058 2009-10-20 PWSZ Legnica Seminarium Pedagogiczne Niepełnosprawność mity fakty oraz wyzwania wobec współczesności
1059 2009-10-23 PWSZ Legnica Uroczyste wręczaenie dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania i Informatyki
1060 2009-10-21 PWSZ Legnica OTRZĘSINY 2009
1061 2009-10-20 PWSZ Legnica Ćwiczenia przeciwpożarowe
1062 2009-10-19 Międzynarodowy panel dyskusyjny Stalking-między przemocą a patologią miłości
1063 2009-10-16 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
1064 2009-10-17 PWSZ Legnica Rozpoczęcie studiów podyplomowych w ramach projektu KROK DO SUKCESU
1065 2009-10-15 PWSZ Legnica Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Politologii
1066 2009-10-14 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Administracji
1067 2009-10-08 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009-2010
1068 2009-08-06 Obóz letni w Olejnicy
1069 2009-07-27 WIZYTA POSŁA ZBIGNIEWA CHLEBOWSKIEGO
1070 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
1071 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1072 XI LEGNICKIE TARGI EDUKACYJNE
1073 2009-02-16 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU HOODOO BAND
1074 2009-02-20 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W FUTSALU
1075 2009-05-07 WIZYTA PARTNERÓW Z UNIWERSYTETU ALBA IULIA
1076 2009-06-23 OBRONY DYPLOMÓW
1077 2009-06-19 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO w AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w LEGNICY
1078 2009-06-15 OBRONY EGZAMINY ZALICZENIA
1079 2009-06-20 POWITANIE LATA
1080 2009-06-09 WITELON DŻEM SESION
1081 2009-06-06 SZTAFETOWE BIEGI ULICZNE W POLKOWICACH
1082 2009-06-02 PRÓBNE WYBORY W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
1083 2009-06-04 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KU-AZS PWSZ LEGNICA
1084 2009-05-26 ODBIÓR NAGRODY ZA PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2009 „POLSKA THE TIMES”
1085 2009-05-30 Warszawa Wręczenie wyróżnienia POZYTYWISTA ROKU 2008
1086 2009-05-20 JUWENALIA 2009
1087 2009-05-12 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU MICROMUSIC
1088 2009-05-08 ZAJĘCIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1089 2009-05-02 STUDENCKA MAJÓWKA 2009
1090 2009-05-04 MATURA 2009
1091 2009-04-28 MIKOŁAJ BUDNIK QUINTET
1092 2009-04-24 WRĘCZENIE ŚWIADECTW ABITURIENTOM AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
1093 PEDAGOGIKA PALIATYWNA JAKO SPECJALIZACJA PRZYSZŁOŚCI
1094 KROK DO SUKCESU
1095 2009=-03-21 MISTRZOSTWA DLM W PŁYWANIU
1096 2009-03-04 ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWOJ DOM
1097 2009-03-10 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PODSTAWĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
1098 OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH
1099 SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ ŁUKASZ WALL
1100 2009-03-17 Katarzyna Stankowska Quartet
1101 2009-03-19 WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
1102 2009-03-20 XIII Studenckie Forum PWSZ
1103 2009-01-22 INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 2009 2010
1104 2009-02-06 KOWARY - SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ UCZELNI
1105 2009-02-17 PROJEKCJA FILMU KAPŁAN POJEDNANIA
1106 2009-03-05 Akademickie Liceum Ogólnokształcące na XI Legnickich Targach Edukacyjnych
1107 2009-01-31 UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KS. DR. MARKOWI MENDYKOWI
1108 2009-01-11 17 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
1109 2009-01-08 OBÓZ ZIMOWY STUDENTÓW TURYSTYKI PWSZ LEGNICA KARPACZ 2009
1110 2009-01-21 PWSZ JAZZ NIGHT BUM TRIO
1111 2009-01-25 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ROZGRYWEK DLM
1112 2008-12-17 WIGILIA W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
1113 2008-12-18 WIGILIA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA
1114 2008-12-22 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE PRACOWNIKÓW PWSZ im. WITELONA W LEGNICY
1115 2008-11-27 KATARZYNA MIROWSKA I SŁAWEK DUDAR QUARTET JAZZOWE CZWARTKI
1116 2008-12-04 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI
1117 2008-12-05 XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD STUDENCKI GÓRY SOWIE
1118 2008-12-20 Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w futsalu.
1119 2008-11-20 VI Festiwal Piosenki Studenckiej Pryzmat
1120 2008-11-21 Wręczenie wyróżnień i medali Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
1121 2008-11-07 Akademia Rocznicowa z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1122 2008-11-12 Wieczornica z oazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1123 2011-06-11 Promocja na Zamku Grodziec
1124 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa - Koncert w PWSZ im. Witelona w Legnicy
1125 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
1126
1127 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 20
1128 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
1129 2013-11-29 Uroczystość wręczenia medali LCCI i PTE Medallion Of Excellence pod honorowym Patronatem Ambasadora Brytyjskiego Robina Barnetta w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Najwyższe wyróżnienie
1130 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
1131 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
1132
1133 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
1134 2014-08.31 Tomasz Pietkiewicz na sponsorowanym przez uczelnię samochodzie Ford Fiesta - zwycięzcą III. rundy Minimax - Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk. Ford Fiesta ST150 w klasie I
1135 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
1136 test galerii
1137 2017-05-11 Ewakuacja poszkodowanych z pojazdu. Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
1138
1139 BAL AKADEMICKI \'2017.
1140 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
1141 2017-11-09 Ćwiczenia ewakuacyjne.
1142

powrót

Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021