ZAPOMOGA
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
zobacz wiecej >>>

ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
zobacz wiecej >>>

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZONE STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
zobacz wiecej >>>

STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
zobacz wiecej >>>

ZMIANA GODZIN OTWARCIA SEKCJI ds. POMOCY MATERIALNEJ: DNIA 05.08.2019 r., 10.08.2019 r., 14.08.2019 r. oraz 16.08.2019 r.
zobacz wiecej >>>


Aktualności