Dział Administracyjno-Techniczny

Kierownik

mgr inż. Józef Wąsik

tel. 76 723 22 78

pokój 151 budynek A

e-mail: jozef.wasik@collegiumwitelona.pl

 

Z-ca Kierownika
Działu Administracyjno-Technicznego

mgr inż. Aleksandra Pereta

tel. 76/723-22-99
email: aleksandra.pereta@collegiumwitelona.pl

 

Dom Studenta

Z-ca Kierownika
Działu Administracyjno-Technicznego

mgr Agata Niedziela

ul. Mickiewicza 10, 59-220 Legnica
tel. 76/72-32-400
e:mail: agata.niedziela@collegiumwitelona.pl
Portiernia tel. 76/72-32-401

 

 

 

 

 


 

Aktualności