Fokan

Cele:

Forum Kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zwane dalej FOKAN jest zgromadzeniem kanclerzy państwowych wyższych szkół zawodowych, mającym na celu kreowanie rozwoju tych szkół poprzez współpracę kanclerzy.

Idea powołania Forum Kanclerzy państwowych wyższych szkół zawodowych FOKAN, zapoczątkowana została przez kanclerzy na ich pierwszym spotkaniu w dniach 4/5 września 1998 r. w Elblągu.

Doświadczenia z kilkuletniej działalności FOKAN oraz procesy zachodzące w polskim szkolnictwie wyższym wskazują na potrzebę współdziałania kanclerzy w formie organizacji.

 

Członkowie FOKAN


Regulamin FOKAN

Deklaracja przystąpienia do FOKAN (Plik MSWord *.doc)

Informacja o działalności FOKAN w latach 1998 - 2008

Aktualności