Komunikaty 2011

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 28 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Z DNIA 4 STYCZNIA 2011R.

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 1 KALENDARIUM I ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ELEKTORÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA W LEGNICY – PRZEDSTAWICIELI NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH Z NASTĘPUJĄCYCH WYDZIAŁÓW.

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 2 KALENDARIUM I ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ELEKTORÓW  DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA W LEGNICY - PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELIAMI AKADEMICKIMI.

KOMUNIKAT NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 25 lutego 2011 r.o wyniku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego kolegium elektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy przeprowadzonych w dniach  22 - 25 02. 2011r.

KOMUNIKAT NR 2 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 25 lutego 2011 r.zawierający kalendarium, zasady zgłaszania i przeprowadzania wyborów rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

KOMUNIKAT NR 3 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ukonstytuowania się Uczelnianego Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kadencję 2011 – 2015 r.

REGULAMIN WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH I ORGANU WYBORCZEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

UCHWAŁA NR 1/2011 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów.

Uchwała nr 2/2011 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

KOMUNIKAT NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 15 marca 2011 r

REGULAMIN WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH I ORGANU WYBORCZEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

KOMUNIKAT NR 5 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 22 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 3/2011 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: stwierdzenia wanosci wyborów

Komunikat nr 6 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 11 kwietnia 2011 r. zawierający kalendarium wyborów uzupełniających przedstawiciela Wydziału Politologii do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

KOMUNIKAT NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 6 maja 2011 r. zawierający kalendarium, zasady zgłaszania i przeprowadzania wyborów dziekanów poszczególnych wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

KOMUNIKAT NR 8 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 2 czerwca 2011 r. dotyczący wyboru Dziekanów

KOMUNIKAT NR 9 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 2 czerwca 2011 r. dotyczący wyboru Prodziekanów

KOMUNIKAT NR 10 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 2 czerwca 2011 r. zawierający kalendarium wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

KOMUNIKAT NR 11 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 8 czerwca 2011 r. zawierający kalendarium wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

KOMUNIKAT NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 8 czerwca 2011 r. zawierający kalendarium wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

UCHWAŁA NR 4/2011 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

KOMUNIKAT NR 13 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 9 czerwca 2011 r. zawierający kalendarium wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rad Wydziałów: Politologii, Zarządzania i Informatyki -Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

KOMUNIKAT NR 14 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 10 czerwca 2011 r. zawierający kalendarium wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 UCHWAŁA NR 5/2011 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

Aktualności