Stowarzyszenie Absolwentów

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 

Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy to największa uczelnia tego typu w Polsce. Tak znaczący sukces nie byłby możliwy bez osób, które od początku podjęły się misji budowania legnickiego ośrodka akademickiego.

Stowarzyszenie, skupiające Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyczyniać się ma do lepszego i pełniejszego realizowania zadań stojących przed legnicką inteligencją. Stowarzyszenie ma utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska, podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


zjazd

II Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
zobacz odcinek Kwadransu Akademickiego poświęcony Stowarzyszeniu Absolwentów

Aktualności