ECTS


Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od roku akademickiego 2005/2006 uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). System ten znalazł swoje odzwierciedlenie w Regulaminie studiów. Obecne zasady funkcjonowania ECTS w PWSZ im. Witelona w Legnicy zostały wprowadzone Zarządzenie nr 14/18 Rektora z dnia 22 lutego 2018

Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń. W tym właśnie celu został opracowany Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - European Credit Transfer System (ECTS), zasady procesu bolońskiego opisano ma http://www.bologna-bergen2005.no/ . System ten zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni.

Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić. System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Wdrożenie tego systemu umożliwia także studiowanie na Uczelni studentom  zagranicznym.

Program ECTS, który jest częścią programu ,,Uczenie się przez całe życie” - Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdrożenie w PWSZ im. Witelona w Legnicy zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.

UCZELNIANY KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS

 

 

KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2018-2019

 

Plany

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Pedagogika  S

 

 

KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2017-2018

 

PLANY

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki S/N

- Informatyka S/N

- Inżynieria testowa S/N

- Zarządzanie S/N

- Zarządzanie i inżynieria produkcji S / N


Studia II Stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja S / N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

- Filologia S

- Pedagogika EWWP S

 

Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki

- Informatyka

- Inżynieria testowa

- Zarządzanie

- Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

studia II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika

 

Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

KARTY MODUŁÓW

 

Katalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+

 

KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2016-2017

 

PLANY

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki S/N

- Informatyka S/N

- Inżynieria testowa S/N

- Zarządzanie S/N

- Zarządzanie i inżynieria produkcji S/N


Studia II Stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja S / N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

- Filologia S

- Pedagogika EWWP S

 

 

 

Studia II Stopnia

- Pedagogika EWTP S / N

- Pedagogika PZ S

- Pedagogika RIK N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki

- Informatyka

- Inżynieria testowa

- Zarządzanie

- Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

studia II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika

 

Studia II stopnia

- Pedagogika

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

KARTY MODUŁÓW

Katalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2015-2016

 

Informacje o Uczelni

 

PLANY

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

 

- Ekonomia S / N
- Informatyka S / N
- Inżynieria testowa S / N
- Finanse, rachunkowość i podatki S / N
- Zarządzanie S
- Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia S / N
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia II stopnia S / N

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

 

- Dietetyka S / N
- Fizjoterapia
- Pielęgniarstwo
- Ratownictwo medyczne

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja S / N
- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

- Filologia angielska

 

Pedagogika studia I stopnia stacjonarne:

- Pedagogika EWWP


Pedagogika studia II stopnia stacjonarne:

- Pedagogika EWWP
- Pedagogika RIPP
- Pedagogika OAPE

 

Pedagogika studia II stopnia niestacjonarne:

- Pedagogika EWWP
- Pedagogika RIPP
- Pedagogika OAPE

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

* Ekonomia
* Finanse Rachunkowość i Podatki
* Informatyka
* Inżynieria testowa

* Zarządzanie
* Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia

* Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

* Dietetyka
* Fizjoterapia
* Pielęgniarstwo
* Ratownictwo medyczne

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja
- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika studia I stopnia
- Pedagogika studia II stopnia

 

KARTY MODUŁÓW

Katalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

 

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2014-2015

 

KOORDYNATORZY


Koordynator uczelniany ECTS
dr Aleksander Klosow,
tel. 76 723 23 24
e-mail: klosov@wp.pl
Koordynatorzy ECTS i programu Erasmus na wydziałach:

Wydział Koordynator (kierunek) E-mail Telefon kontaktowy
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
mgr Agnieszka Kos
(Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne)

kosa@pwsz.legnica.edu.pl

76 723 22 02
mgr Izabela Selera
(Filologia)

selerai@pwsz-legnica.eu

76 723 21 97

dr Anna Kowal-Orczykowska  (Pedagogika)

76 723 21 97
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Dr n. med. Justyna Bugała-Szpak

jszpak@op.pl

76 723 22 05
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

dr Aleksander Klosow

klosovo@pwsz-legnica.eu
klosov@wp.pl
76 723 23 24

 

Aktualności