Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest prowadzone w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy obejmuje:
1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
2) wniesienie opłaty w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 

 

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne za jeden, najkorzystniejszy wynik z przedmiotów z których kandydat zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej.Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów, jeżeli zdał egzamin  maturalny (egzamin dojrzałości) przynajmniej z jednego przedmiotu wskazanego w tabeli powyżej, za który może otrzymać punkty rekrutacyjne zgodnie z  zasadą:

 

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

 

Egzamin dojrzałości
"Stara matura"
(oceny)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom podstawowy
(procenty punktów)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom rozszerzony
(procenty punktów)

Punkty
rekrutacyjne

2

30% - 44%

 

20

3

45% - 58%

 

40

4

59% - 72%

30% - 50%

60

5

73% - 86%

51% - 69%

80

6

87% - 100%

70% - 100%

100


Egzaminmaturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate)

Poziom

SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy

Punkty

rekrutacyjne

Poziom

HL

Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

Punkty

rekrutacyjne

7

100%

70

7

100%

100

6

90%

63

6

90%

90

5

75%

52,5

5

75%

75

4

60%

42

4

60%

60

3

45%

31,5

3

45%

45

2

30%

21

2

30%

30

 

Egzamin maturalny potwierdzont dyplomem EB (European Baccalaureate)

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Punkty  rekrutacyjne

9,51 - 10,00

70

100

9,01 - 9,50

65,1

93

8,51 - 9,00

59,5

85

8,01 - 8,50

53,9

77

7,51 - 8,00

48,3

69

7,01 - 7,50

42,7

61

6,51 - 7,00

37,1

53

6,00 - 6,50

31,5

45

0,00 - 5,99

0

0

 

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów

 

 Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:

Punkt informacyjny ws rekrutacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

oraz w soboty (7, 14, 21 i 28 lipca i 4 sierpnia br.) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11
email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

 

 

 

Aktualności