Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

 Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest prowadzone w dwóch etapach.

 

 Etap pierwszy obejmuje:
1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
2) wniesienie opłaty w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.  Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 

 

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne za jeden, najkorzystniejszy wynik z przedmiotów z których kandydat zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej.Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów, jeżeli zdał egzamin  maturalny (egzamin dojrzałości) przynajmniej z jednego przedmiotu wskazanego w tabeli powyżej, za który może otrzymać punkty rekrutacyjne zgodnie z  zasadą:

 

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

 

Egzamin dojrzałości
"Stara matura"
(oceny)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom podstawowy
(procenty punktów)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom rozszerzony
(procenty punktów)

Punkty
rekrutacyjne

2

30% - 44%

 

20

3

45% - 58%

 

40

4

59% - 72% 

30% - 50%

60

5

73% - 86%

51% - 69% 

80

6

87% - 100%

70% - 100%

100


Egzaminmaturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate)


Poziom SL lub HL

Punkty rekrutacyjne

2

50

3

60

4

70

5

80

6

90

7

100

 

Egzamin maturalny potwierdzont dyplomem EB (European Baccalaureate)

Wynik EB Punkty rekrutacyjne
0,00 - 5,99 0
6,00 - 6,50 30
6,51 - 7,00 40
7,01 - 7,50 50
7,51 - 8,00 60
8,01 - 8,50 70
8,51 - 9,00 80
9,01 - 9,50 90
9,51 - 10,00 100

 

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów          

 

 

         


Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:


Punkt informacyjny ws rekrutacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w sobotę od 8.00 do 15.00.
Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11
email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl