Kierunki studiów II stopnia


STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

(opłaty)

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- Pielęgniarstwo*

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Aktualności