3 miejsce w rankingu Perspektyw i dziennika Rzeczpospolita

19 maja 2011 roku w Warszawie ogłoszono wyniki 12. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 65,44. Tym samym utrzymaliśmy tą samą pozycje w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to również zajęliśmy miejsce 3.

Podczas dzisiejszej uroczystości ogłoszenia wyników, w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej Warszawie, dyplom gratulacyjny, z rąk przedstawicieli Kapituły Rankingu odbierze JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.

W rankingu brano pod uwagę pięć grup kryteriów: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

Kryteria te określają między innymi preferencje pracodawców i ocenę kadry akademickiej, siłę naukową, czyli rozpiętość oferty kształcenia i dobór jakościowy w rekrutacji, warunki studiowania - tu między innymi nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, dostępność tychże kadr dla studentów, zasoby i komputeryzacja biblioteki, wielokulturowość środowiska akademickiego, możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspieranie absolwentów, umiędzynarodowienie studiów.

Największą ilość punktów zdobyliśmy w następujących podkategoriach: preferencje pracodawców - 89,54; uprawnienia do prowadzenia kierunków – 100; własna baza dydaktyczna – 78,95; umiędzynarodowienie studiów - 90,35.

 3 miejsce w rankingu Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita

 

Aktualności