O Uniwersytecie Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma za zadanie kształcenie słuchaczy, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin oraz pozwala na spotkanie się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach.

Uniwersytet będzie realizować swoją działalność poprzez  m.in. wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej itp.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia.

SAMORZĄD SŁUCHACZY UTW W LEGNICY
 
1.    Wanat Ryszard - przewodniczący

2.    Hanuszewicz-Drozd Zofia - zastępca przewodniczącego

3.    Głogocka Jagoda - członek

4.    Wąsowska Krystyna- członek

5.    Szuba Jerzy - członek

6.    Sikora Barbara - skarbnik

 

 

 

 

 

Aktualności