Uchawała nr 2/2008

UCHWAŁA NR 2/2008
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

na podstawie: §16 ust. 1 i 3 regulaminu wyborów uzupełniających Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

§1

Stwierdza się ważność wyborów uzupełniających przeprowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniu 3 listopada 2008r. do Rady Wydziału Politologii Uczelni.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

mgr Robert Burba 

powrót

Aktualności