praktyki - Filologia

 KIERUNEK: FILOLOGIA

mgr Maria Muraszka - Opiekun Praktyk

Renata Kubrycht- Sekcja Praktyk, tel. 76 723 22 21

Daria Szymańska-Sekcja ds. Praktyk, tel. 76 723 22 22

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

HARMONOGRAM PRAKTYK

REGULAMIN PRAKTYK

Dokumenty do zaliczenia praktyki

cykl kształcenia 2013-2016

UMOWY NA PRAKTYKĘ BĘDĄ DO ODBIORU OD  06.06.2016r. POKÓJ A30

 

Karta przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki

Program praktyk

Dokumenty do zaliczenia paraktyki

Cykl kształcenia 2015-2018

Program praktyk

Karta modułu

Karta przebiegu praktyki

sprawozdanie z praktyki

Karta przedmiotu

Formularz zwolnienia z praktyki i sprawozdanie