strona główna
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości

 

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy


Uchwała Nr IV/174 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Zasad etycznych społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”