Rada Uczelni Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

  • mgr Mirosław Zaguła - Przewodniczący Rady Uczelni, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka"
  • mgr inż. Krzysztof Sadowski - Prezes Zarządu INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
  • mgr Bogusława Potocka - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Lubinie
  • mgr Jerzy Stefaniak - Zastępca Kanclerza Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
  • mgr Katarzyna Senko - Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
  • dr Przemysław Siudak - nauczyciel akademicki Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
  • Angelika Karasek - przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

Uchwała nr VI/179 Senatu z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Na podstawie uchwały nr VI/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni, oraz art. 230 ust 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz art.19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 


Aktualności