PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu Perspektyw

PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu Perspektyw

9 maja 2013 roku w Warszawie ogłoszone zostały wyniki 14. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce w wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 68,80. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników, w siedzibie dziennika Rzeczpospolita, dyplom gratulacyjny, z rąk przedstawicieli Kapituły Rankingu odebrała dr Helena Babiuch –Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów.

Najwięcej punktów rankingowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała w kategoriach: uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów – 76,19;  własna baza dydaktyczna – 78,95; zbiory biblioteczne elektroniczne – 73,76; warunki korzystania z biblioteki – 82,25; wymiana studencka – 63,32; umowy międzynarodowe - 28,07.

W rankingu brano pod uwagę pięć grup kryteriów: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

 PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu Perspektyw  2013

Aktualności