Wspólnota Akademicka- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju PWSZ w Legnicy

 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy "Wspólnota Akademicka" 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka" zostało utworzone 10 listopada 2000 r. a zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2001 r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" oraz "O organizacji pożytku publicznego".

  
Statutowe cele Stowarzyszenia:
 
*  zorganizowanie środowiska zaprzyjaźnionych osób fizycznych i prawnych, które są zainteresowane rozwojem   ośrodka akademickiego w Legnicy w oparciu o struktury
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz działaniem na rzecz jego rozbudowy i rozwoju;


*  działania w środowisku studentów, pracowników i innych osób wyrażających wolę współpracy na rzecz edukacji, wolontariatu i kształtowania postaw obywatelskich.

Więcej informacji...

Aktualności