Ważne ogłoszenia dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy studentów z niepełnosprawnością oraz studentów ze szczególnymi potrzebami, że istnieje możliwość wypożyczenia laptopa, który może służyć do nauczania zdalnego. Wypożyczyć można również tablet.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
w pokoju 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24, e-mail: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl 

Bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje
z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów związanych
z nieumiejętność odnalezienia się w systemie nauki zdalnej lub obawą przed trwającą pandemią.

Z konsultantami można kontaktować się mailowo lub telefonicznie:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska tel. 600 412 520
e-mail:szczepankowskaj@pwsz.legnica.edu.pl

Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka tel. 608 026 097
e-mail:kwokat@pwsz.legnica.edu.pl


 


Informujemy wszystkich studentów z niepełnosprawnością, że mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 r. z:


- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o pomoc asystenta dydaktycznego.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

 

W pokoju 131 budynek A, można uzyskać dodatkowe informacje oraz złożyć wniosek o przyznanie wsparcia,
tel. 76 723 22 24.


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie od 02 marca 2020 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.
Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy piątek w terminie od 06 marca 2020 r. w godzinach od 13.15 do 14.30.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Osób Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24.

 


UWAGA

Informujemy, że w dniu 14 stycznia br. konsultacje z psychologiem, Panią mgr Józefą Szczepankowską zostały przesunięte na godz. od 10.00 - 11.30.

 


UWAGA

Informujemy, że w dniu 17 grudnia br. konsultacje z psychologiem, Panią mgr Józefą Szczepankowską zostały przesunięte na godz. od 15.15 - 16.45.

Ponadto informujemy, że od stycznia 2020 r. konsultacje z pedagogiem-socjoterapeutą Panem mgr Tomaszem Kwoką będą odbywać się w piątki od godz. 11.45 - 13.15.

Konsultacje odbywają się w pokoju 15 w budynku D.


Terminy dyżurów Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzaty Buchli
w semestrze zimowym, pok. D15

04.11.2019 r. w godz. 16.00 - 17.00
12.11.2019 r. w godz. 11.30 - 12.30
20.11.2019 r. w godz. 12.00 - 13.00
04.12.2019 r. w godz. 12.00 - 13.00
09.12.2019 r. w godz. 13.30 - 14.30
16.12.2019 r. w godz. 12.00 - 13.00
14.01.2020 r. w godz. 11.30 - 12.30
20.01.2020 r. w godz. 13.30 - 14.30


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie
od 15 października 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.
Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy czwartek w terminie
od 10 października 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Osób Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki mamy nadzieję zyskują nagrodzone prace, laureatom przyznawane są nagrody finansowe, m.in. w kategorii rozpraw doktorskich to aż 8 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu / Konkursy / Magisterski.

Docenimy wagę współpracy ze środowiskiem akademickim w propagowaniu idei Konkursu . Mamy tez nadzieję, że tegoroczna edycja „Otwartych Drzwi" cieszyć się będzie jeszcze większym niż dotychczas zainteresowaniem absolwentów.

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi regulaminu, warunków składania prac zachęcam
do kontaktowania się z Wydziałem Komunikacji Społecznej (tel. 22 50 55 448, pwi@pfron.org.pl)

 


Informujemy, że Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" organizują nieodpłatny wyjazd dla studentów z niepełnosprawnościami na
XVI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie
w terminie 5-7 lipca 2019 r.
Temat przewodni wydarzenia to
„Work-life balance "
Celem Spotkania jest szukanie możliwości odnalezienia równowagi pomiędzy pracą (kariera i ambicje) a życiem prywatnym (czyli rodziną, zdrowiem, duchowością, czasem wolnym). W dzisiejszym zabieganym świecie hasło to jest bardzo popularne, jednak okazuje się, że osiągnięcie takiej równowagi do łatwych nie należy.
Po zakończeniu panelu merytorycznego zaplanowano zwiedzanie i wieczorne atrakcje, mające na celu integrację uczestników.
Konferencja odbywa się na terenie AGH, zakwaterowanie: Akademik Alfa (ul. Reymonta 17)
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie wydarzenia na portalu Facebook, pod adresem: http://fb.com/OSSN.Krakow
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 lub kontakt z nr tel. 501 582 177
do dnia 24 maja 2019 r.

 


UWAGA STUDENCI


Dodatkowy termin bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Dnia 11 maja (sobota) w sali C101, od godz. 10.00 do 11.30, dyżurować będzie Pani mgr J. Szczepankowska.


Biuro Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" zapraszają na wyjazd do Wrocławia w dniu 2 czerwca br. na spotkanie z Nickiem Vujicicem w ramach Odnowienie Festival. Nick Vujicic jest mówcą motywacyjnym, ewangelistą, autorem międzynarodowych bestsellerów i dyrektorem organizacji dobroczynnej „Life Without Limbs". Urodził się bez kończyn, ale dzięki wsparciu rodziny i wierze w Boga pokonał ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.


Więcej informacji na stronie https://www.ebilet.pl/widowiska/inne/nick-vujicic/

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt: nr tel. 665 599 399

 


Terminy bezpłatnych konsultacji


mgr Józefa Szczepankowska - psycholog
w każdy poniedziałek od 13.30 do 15.00.

mgr Tomasz Kwoka - pedagog, socjoterapeuta
w każdy wtorek od 13.30 do 15.00.

 


Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można ubiegać się o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 r. z:
- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A, tel. 76 723 22 24,

 


Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr Jan Wojtaś serdecznie zaprasza studentów, szczególnie studentów z niepełnosprawnościami, na spotkanie, które odbędzie się 28 lutego br. (czwartek) o godz. 13.00 w pokoju 15 w budynku D. Spotkanie będzie dotyczyć bieżących spraw związanych  z funkcjonowaniem studentów z niepełnosprawnościami na naszej Uczelni.

 


„Rekrutacja studentów ostatniego roku studiów i absolwentów z niepełnosprawnościami do projektów aktywizacji zawodowej.”

jljkjhh

 


Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" oraz Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych zapraszają wszystkich studentów z niepełnosprawnościami na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, które odbędzie się dnia 4 grudnia o godz. 14.00 w sali 15 w budynku D.


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie
od 15 października 2018 r. w godzinach od 12.00 do 13.30.
Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy wtorek w terminie
od 16 października 2018 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24


Bezpłatne konsultacje z psychologiem


Informujemy, że już w poniedziałek 8 października br. w godzinach od 9.30 do 11.00, będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, Panią mgr Józefą Szczepankowską.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.

Już wkrótce podamy pełny terminarz konsultacji z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
w semestrze zimowymInformujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można ubiegać się o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 r. z:
- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A, tel. 76 723 22 24,


UWAGA ABSOLWENCI
Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym i zdrowotnym. Do Konkursu mogą być zgłaszane prac magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą. Poza prestiżem, jaki zyskają nagrodzone prace, Laureatom przyznawane będą nagrody finansowe. Szczegółowe zasady Konkursu zostały opisane na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl/ w zakładce O Funduszu/Konkursy/Magisterski.

Informujemy, że legnicki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 11 maja 2018 r. organizuje „Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Sięgnij po sukces".

Ciekawymi elementami zaplanowanego wydarzenia będą: wykład motywacyjny psychologa/doradcy zawodowego oraz prezentacja klubu hobbystycznego zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością.

„Dzień osób z niepełnosprawnością" rozpocznie się 11 maja o godzinie 12.00 w siedzibie ZUS przy ul. Władysława Grabskiego 26, w sali konferencyjnej nr 100 (wejście od przystanku autobusowego).

Przypominamy studentom posiadającym orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, że do dnia 30 marca można składać wnioski o wsparcie w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd". Szczegóły można znaleźć tutaj:

Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie od 05 marca 2018 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.


Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy wtorek w terminie od 06 marca 2018 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 

Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 r. z:
- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A, tel. 76 723 22 24,Informujemy zainteresowanych studentów, że w sobotę 16 grudnia, w sali C110, od godz. 14.40 do 16.10 będzie dyżurować Pani mgr J. Szczepankowska, u której będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.


Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 r. z:
- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29,


Wszystkich studentów z niepełnosprawnościami (i nie tylko) zapraszamy na otwarte spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum", które odbędzie się 10 października 2017 r. o godz. 15:00, w pokoju D15.

Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie
od 09 października 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.


Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy wtorek w terminie
od 10 października 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

 

Konsultacji będą udzielać:

 

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie od 07 marca 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.


Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 06 marca 2017 r. w godzinach od 11.45 do 13.15.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 

Pani mgr Józefa Szczepankowska będzie pełniła dodatkowy dyżur w dniu 13 maja (sobota)
w godzinach od 14.00 do 15.30., w sali C 122.

 


Informujemy, że Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH przy współpracy ze Zrzeszeniami Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, już po raz 14 organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie w terminie 7-10 lipca 2017 r. Temat przewodni wydarzenia to „Samorozwój bez ograniczeń"


Celem Spotkania jest pokazanie możliwości, jakie stoją przed każdym z nas - niezależnie od stopnia niepełnosprawności i jak z tych możliwości w pełni korzystać. Będzie to także źródło inspiracji i chęci do działania poprzez rozmowy z osobami, którym w życiu "sporo wyszło".


Konferencja odbywa się na terenie AGH, zakwaterowanie: Akademik Alfa (ul. Reymonta 17)
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/events/1504554979574913/


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 i 76 7232229 lub kontaktowanie się z dr J. Wojtasiem - Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 601 183 555.


Informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski w dniu 31 maja 2017 r. organizuje V Integracyjny Turniej „UZ BOCCIA CUP 2017".


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 i 76 7232229 lub kontaktowanie się z dr J. Wojtasiem - Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 601 183 555.

 


Ponownie informujemy, że trwa nabór osób niepełnosprawnych do projektu „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE II", którego celem jest znalezienie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością przy wsparciu trenera pracy.

 

Więcej informacji i kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej: www.eudajmonia.pl

 


Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy

w porozumieniu z Radą Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. organizuje II Międzyuczelniane Seminarium Naukowo - Dydaktyczne pt. „Samodzielne funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych i ich asystentów w społeczeństwie".


Seminarium odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Milenium" w Kołobrzegu w okresie 14 -21 maja 2017 r.


Studenci naszej Uczelni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zgłaszanie się do dnia 10.04.2017 r. do Biura dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój A131 tel. 76 7232224 i 76 7232229 lub kontaktowanie się z dr J. Wojtasiem - Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 601 183 555.

 


UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że w poniedziałek 20 marca br. konsultacje pedagogiczne
u Pani dr D. Zielińskiej -Pękał
nie odbędą się.
Przepraszamy

 


Spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30, w pokoju D15.

 


Spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" odbędzie się 14 marca 2017 r. o godz. 15:30, w pokoju D15.

 

 


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

 

Konsultacji będą udzielać:

 

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie od 07 marca 2017 r. w godzinach od 13.30 do 15.00. Wyjątkowo w dniu 14 marca konsultacje odbędą się
w godzinach od 15.15 do 16.45.
Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 06 marca 2017 r. w godzinach od 11.45 do 13.15.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 


Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych na semestr letni w roku akademickim 2016/2017 r. z:

- lektoratów j. obcych,

- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,

- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu.

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29,

 


Informujemy, że w dniu 10.02.2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się II Międzyuczelniane Seminarium Naukowo - Dydaktyczne „Pokonywanie barier - ku integracji społecznej studentów będących osobami z niepełnosprawnościami".


Studenci niepełnosprawni zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o kontaktowanie się do dnia 30.01.2017 r. z Markiem Szalkiewiczem - sekretarzem Rady Studentów Niepełnosprawnych,
tel. 513 127 297 lub e-mail: marekszalkiewicz1990@gmail.com

 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Spotkanie Noworoczne Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum" z udziałem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, które odbędzie się 17 stycznia 2017 r., o godz. 17:00 w pokoju D15. W programie spotkania:

• Sprawa organizacji ogólnopolskiej konferencji pt. „Różne oblicza i konteksty niepełnosprawności" (planowany termin: czerwiec 2017 r.),
• XIV Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie, (planowany termin: lipiec 2017 r.),
• Omówienie aktualnych form i projektów wsparcia studiujących osób niepełnosprawnych (w tym program „Absolwent", płatne praktyki zawodowe dla studentów II roku studiów licencjackich i inżynierskich),
• Sprawy bieżące.


Informujemy, że w Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr J. Wojtaś dyżuruje w poniedziałek ( w tygodniu parzystym) od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz we wtorek (w tygodniu nieparzystym) od godz. 9.00 do godz. 10.00, w budynku D pokój 15 lub w budynku.
tel. 601 183 555

 


Zapraszamy na posiedzenie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum", która odbędzie się dnia 8 listopada 2016 r. o godz. 13: 30 w pokoju D15.

Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek, w terminie od 11 października 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.30.


Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 10 października 2016 r. w godzinach od 15.15 do 16.45.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2017 r. w godzinach od 14:00 do 15:30, w sali C110 odbędą się dodatkowe konsultacje psychologiczne z Panią mgr Józefą Szczepankowską.

 


Studenci, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniają określone wymagania mogą występować o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd"
https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html.
Informacje w tej sprawie można uzyskać we właściwym dla miejsca stałego zamieszkania samorządzie powiatowym. Zachęcamy do kontaktów. Sprawa pilna! Warto złożyć wniosek.

Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych dnia 28.06.2016 r. o godzinie 11:00 w budynku D, zaprasza na spotkanie w sprawie wyjazdu do Krakowa.

Informujemy, że dodatkowy termin konsultacji psychologicznych z Panią mgr Józefą Szczepankowską został wyznaczony na dzień 04 czerwca 2016 r.w godzinach od 12:30 do 14:30, w sali C122.

Najbliższe Spotkanie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych "Laborum", odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz. 13:00, w sali D15.

 

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniają określone wymagania mogą występować o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd" (https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html). Informacje w tej sprawie można uzyskać we właściwym dla miejsca stałego zamieszkania samorządzie powiatowym. Zachęcamy do kontaktów. Sprawa pilna! Warto złożyć wniosek.

 


Informujemy studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych dysponuje tabletami, które można wypożyczyć do celów dydaktycznych.
Zainteresowani proszeni są o złożenie stosownego wniosku w pokoju 131, w budynku A.


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem - konsultantem Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

 

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek w terminie od    14 marca 2016 r. do 9 maja 2016 r. w godzinach od 15.15 do 16.45.; od 16 maja 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. w godzinach od 13.30 do 15.00.

 

Pedagog - konsultant Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązania - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdą środę w terminie od 09 marca 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. w godzinach od 13.00 do 14.30.

 

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.


Dla studentów niestacjonarnych istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 


Samorządowa Rada Studentów Niepełnosprawnych "Laborum" zaprasza na spotkanie gwiazdkowe, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 18:00 w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 10.


Zebranie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych

Dnia 9 listopada br. o godz. 12:00 w budynku D15 odbędzie się otwarte Zebranie Samorządowej Rady Studentów Niepełnosprawnych „Laborum". W programie m.in. plan pracy na rok akademicki 2015/2016 i kontakty studenckie z innymi uczelniami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów naszej Uczelni.Informujemy, że w każdy wtorek od godz. 10.00 do godz. 11.00, w budynku D pokój 15 lub w budynku
A pokój 131 dyżuruje Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr J. Wojtaś.
tel. 601 183 555

 


 

Informujemy, że ponownie istnieje możliwość zorganizowania zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie Bąbelek przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków (dostępnych również na stronie internetowej Uczelni) do dnia 30 października br. w pokoju 131 w budynku A. Do wniosku prosimy dołączyć harmonogram odpowiadających Państwa terminów. Zajęcia zostaną zorganizowane, jeżeli uda się uzgodnić wspólny termin dla co najmniej 3 studentów.

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29

Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, że do 30 października br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych w semestrze zimowym z:


- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia dwóch tabletów.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29

 


Koleżanki i koledzy.

Ci spośród studiujących, którzy mają taką potrzebę i uzasadnienia mogą występować o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd". Informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Waszego Powiatu. Zachęcamy do kontaktów. Sprawa pilna. Warto złożyć wniosek.

 


 

Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy wtorek w terminie od 13 października 2015 r. do 26 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem 20 października 2015 r.), w godzinach od 13.30 do 15.00.
Pedagog - Pani dr Daria Zielińska - Pękał - w każdy poniedziałek w terminie od 12 października 2015 r. do 25 stycznia 2016 r. w godzinach od 17.00 do 18.30.

Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Dla studentów niestacjonarnych istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24 oraz 76 723 22 29.

 


 

Pomoc dla studentów z niepełnosprawnościami z powiatu lubińskiego

 


 

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje
XII edycję ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" na najlepszą pracę magisterską.

więcej informacji na: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

 
XII Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych „Jak oni kochają".

Dnia 06.06.2015 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędą się dodatkowe konsultacje z psychologiem, panią mgr Józefą Szczepankowską w sali 203 w budynku C.W środę 18.03.2015 r. o godzinie 18.00, w ośrodku „Kibice Razem" w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 92/2, Pan Krzysztof Piotrowski planuje zorganizować spotkanie dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób zainteresowanych założeniem oficjalnego Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych. Celem powołania stowarzyszenia będzie organizowanie darmowych wejściówek na imprezy sportowe i kulturalne w mieście, ale i także w kraju. Organizatorzy pragną także zintegrować osoby niepełnosprawne użyczając im do wspólnych spotkań ośrodek „Kibice Razem", aby mogły realizować swoje pasje, ale i spełniać swoje marzenia. Więcej informacji dot. KKN będzie można usłyszeć na spotkaniu.

 

Pan Krzysztof Piotrowski prosi o potwierdzenie obecności na facebooku oraz pod nr telefonu 510292443.

 

Klub Kibiców Niepełnosprawnych legnickiej Miedzi - KKN

 

 

Poniżej dołącza link dotyczący podobnego stowarzyszenia z Wrocławia, którego członkowie zostali także zaproszeni na spotkanie.

 


https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN
Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych dysponuje możliwością wypożyczenia, do celów dydaktycznych,  laptopów i tabletów.  

Zainteresowani powinni do dnia 28 lutego złożyć stosowny wniosek w Biurze dla Studentów Niepełnosprawnych, pokój 131 w budynku A.Informujemy wszystkich studentów, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, że do 28 lutego można składać wnioski o przyznanie wsparcia w formie dodatkowych zajęć uzupełniających lub wyrównawczych w semestrze letnim z:

- lektoratów j. obcych,
- zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
- innych zajęć z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom niepełnosprawnym.
Dodatkowo studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc asystenta dydaktycznego.   Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,
tel.  76 723 22 24, 76 723 22 29,

 


 

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco w Legnicy organizuje zajęcia nauki gry w piłkę siatkową na siedząco dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.


Więcej informacji na stronie www.spss.legnica.pl

 

 

 

 


Aktualności