Koła Naukowe przy Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Koło Naukowe „Informatyki Współczesnej”

"Działalność koła skupia się wokół współczesnych metod informatycznych głównie w zakresie: projektowania i programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C++, programowania gier komputerowych z wykorzystaniem Unity/C# oraz projektowanie robotów na platformie Arduino"

 


Koło Naukowe „Zarządzania Jakością”

Celem działalności koła jest powiększanie wiedzy studentów w zakresie wykraczającym poza program standardowy studiów wyższych w zakresie zarządzania przez jakość oraz wspieranie rozwoju naukowego członków koła.

 


Koło Naukowe „Economicus”
Celem działalności koła jest edukacja ekonomiczna w zakresie wykraczającym poza standardowy program studiów wyższych oraz rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.

 


 

Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Celem działalności Koła Naukowego Logistyki i Transportu jest: konsolidacja wszystkich studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy wokół problematyki logistyki i transportu we współczesnej gospodarce, zacieśnienie kontaktów z praktyką gospodarczą w kraju i za granicą, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, edukacja logistyczno-transportowa wykraczająca poza standardowy program studiów wyższych, rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie logistyki i transportu.

 

 

Aktualności