Nagrody i osiągnięcia

Pomimo swojej krótkiej historii Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała wiele nagród i wyróżnień.


W 1999 roku uczelnia po raz pierwszy uczestniczyła w V Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED ’99 zdobywając od razu główną nagrodę i wyprzedzając wiele renomowanych uczelni wyższych.

Corocznie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uczestniczy w targach edukacyjnych organizowanych w Głogowie, Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Nowej Soli i we Wrocławiu. Ciekawie prezentowana oferta edukacyjna i atrakcyjne stoiska ekspozycyjne zaprocentowały licznymi nagrodami – w Głogowie w czasie Targów Edukacyjnych w 2003 roku oraz dwukrotnie podczas Legnickich Targów Edukacyjnych 2004 i 2005 roku, zdobywając pierwsze miejsca za najlepszą aranżację stoiska targowego w kategorii szkół wyższych.

Budynek główny przy ul. Sejmowa 5A, został wyróżniony nagrodą w ogólnopolskim konkursie odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP „Modernizacja Roku 2000” w kategorii „Obiekty Nauki” oraz w konkursie Dolnośląska Budowa Roku 2001.

Za adaptację garaży na Sale Wielofunkcyjne Uczelnia została wyróżniona tytułem „Modernizacja Roku 2002” w kategorii „Obiekty Szkolnictwa Podstawowego, Średniego i Wyższego”.

Kapituła rankingu szkół wyższych  „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” z dnia 12 kwietnia 2005 roku przyznała Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy drugie miejsce Polsce wśród uczelni tego typu. Ocena siły naukowej i intelektualnej polegała na przeliczeniu ilości kierunków i specjalności studiowania, na których można uzyskać tytuł inżynieria lub licencjata. Warunki studiowania zmierzone zostały za pomocą m.in. liczby studentów przypadających na jednego profesora, zasobów bibliotecznych, komputeryzacji uczelni oraz wymiany zagranicznej.

Nasza Uczelnia uzyskała w rankingu wskaźnik 88,83 a zwycięzca w tej kategorii 100. Maksymalna liczbę punktów uzyskaliśmy za warunki studiowania i pod tym względem nie było uczelni zawodowej ocenionej wyżej.

11 czerwca 2005 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została wyróżniona Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii Najlepsza Instytucja lub Inicjatywa Edukacyjna. Podczas IX edycji DKS kapituła postanowiła po raz pierwszy przyznać wyróżnienie w kategorii najlepszej instytucji edukacyjnej.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została też laureatem Rankingu Gepardy Biznesu za najdynamiczniejszą firmę edukacyjną.Za remont i modernizację budynku nr 3 przy ulicy Sejmowej 5C, PWSZ im. Witelona w Legnicy otrzymała nagrodę „Modernizacja Roku 2005” w kategorii „Obiekty szkolnictwa”.

 

W lipcu 2005 roku Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mgr Jerzy Stefaniak otrzymał nominację do prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Socratesa. Wyróżnienie przyznane zostało za „propagowanie rozwoju intelektualnego w nowoczesnym świecie”.

 

Podczas XII Dolnośląskich Prezentacji Edukacyjnych TARED 2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała wyróżnienie za udział i aktywność studentów w promowaniu uczelni. Wyróżnienie zostało przyznane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i jest dowodem na profesjonalne i fachowe prowadzenie promocji uczelni.

 

24 kwietnia 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyróżniony został  tytułem Honorowego Obywatela Legnicy.

 

10 grudnia 2007 r. na Konferencji Federacji Pracodawców Polski Zachodniej został wyróżniony „Certyfikatem Honoru” kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mgr Jerzy Stefaniak. Wyróżnienie to jest przyznawane za honorowe i godne postępowanie pracodawcy związane z przestrzeganiem akceptowanych norm zawartych w Kodeksie Honorowym FPPZ.

 

11 grudnia 2007 r. w siedzibie wrocławskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Budownictwa Technicznego wręczone zostały nagrody „Dolnośląska Budowa Roku 2005-2006”. W ramach szóstej edycji konkursu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zdobyła II Nagrodę w kategorii obiektów zabytkowych za remont i modernizację powojskowych koszar przy ulicy Sejmowej 5C. Nagrodę odebrał rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz kanclerz mgr Jerzy Stefaniak.

 

W marcu 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała z rąk organizatora Legnickich Targów Edukacyjnych wyróżnienie, które świadczy między innymi o atrakcyjności oferty edukacyjnej jak i profesjonalnej promocji Uczelni.

 

W Rankingu Szkół Wyższych 2008, przeprowadzonym przez Newsweek Polska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się na drugim miejscu wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce. Natomiast wśród wszystkich typów uczelni na 36. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wyprzedziła wiele prestiżowych i renomowanych uczelni w  kraju. Redakcja „Newsweeka” uwzględniła w swoim rankingu 120 uczelni wszystkich typów w kraju. Pod uwagę brano miedzy innymi odsetek absolwentów zatrudnionych w firmach oraz liczbę absolwentów w latach 1996-2006.

 

21 listopada 2008 roku podczas konferencji Federacji Pracodawców Polski Zachodniej wręczone zostały honorowe odznaczenia. Złoty Krzyż Honoru otrzymał prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski natomiast srebrnym odznaczono mgr. Jerzego Stefaniaka.

 

W rankingu szkół wyższych 2009, przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się na szóstym miejscu wśród państwowych wyższych szkól zawodowych w Polsce. Kapituła rankingu, opublikowanego przy ocenie szkół wyższych wzięła pod uwagę 19 kryteriów określający prestiż tj. preferencje pracodawców i ocenę kadry akademickiej, siłę naukową, czyli rozpiętość oferty kształcenia i dobór jakościowy w rekrutacji, warunki studiowania - tu między innymi nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, dostępność tychże kadr dla studentów, zasoby i komputeryzacja biblioteki, wielokulturowość środowiska akademickiego, możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspieranie absolwentów i umiędzynarodowienie studiów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zdobyła 79,11 punktów, natomiast w kwestii umiędzynarodowienia studiów zdobyliśmy maksimum 100 punktów i pod tym względem nie było uczelni, która by nas wyprzedziła.

 

W Raporcie o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Polsce 2009, przeprowadzonym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ponownie zajęła czołową pozycję. Zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem liczby studentów, liczby absolwentów, powierzchni dydaktycznej, studentów otrzymujących stypendia itd. Natomiast pod względem umiędzynarodowienia studiów zajęliśmy trzecie miejsce. Kapituła raportu, wzięła pod uwagę również ocenę kadry akademickiej, siłę naukową, czyli rozpiętość oferty kształcenia i dobór jakościowy w rekrutacji, warunki studiowania - tu między innymi nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, dostępność tychże kadr dla studentów, zasoby i komputeryzacja biblioteki i wielokulturowość środowiska akademickiego.

 

W kwietniu 2009 nasza Uczelnia została nagrodzona wyróżnieniem „Pozytywista Roku 2008”. Tytuł przyznano za popieranie przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia Polaków oraz za wkład wniesiony w organizacje Legnickiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce. Wręczenie wyróżnień nastąpiło 30 maja 2009 roku  w sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego Programu Wspierającego Edukację Młodzieży oraz Kongres Pokolenia JP II w Hołdzie Janowi Pawłowi II.

 

W sierpniu 2010 r. Kapituła Konkursu „Modernizacja Roku”  przyznała naszej Uczelni nagrodę za modernizację i adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na nowoczesny i funkcjonalny Dom Studenta.

 

W 2010 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Barbara Kudrycka przyznała Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszardowi K. Pisarskiemu nagrodę  indywidualną drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2009/2010.

 

W 2010 roku Wydział Zarządzania i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny parametrycznej za rok 2009 uzyskał druga kategorię naukową.

 

W maju 2011 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w wydawanej co roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikacji pt. „Erasmus w Polsce” została wymieniona w zestawieniu 15 uczelni, które są rekordzistkami w przyjmowaniu studentów z zagranicy.

 

19 maja 2011 roku w Warszawie ogłoszono wyniki 12. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 65,44. Tym samym utrzymaliśmy tą samą pozycje w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to również zajęliśmy miejsce 3.

 

1 czerwca 2011 roku, władze naszej Uczelni odebrały certyfikat w I edycji konkursu „Uczelnia Liderów”.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wzięła udział w konkursie certyfikacji szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. I znowu potwierdził się fakt, że studia w naszej Uczelni cieszą się w kraju dużym uznaniem.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ponadto otrzymała nagrodę nadzwyczajną - wyróżnienie „Primus”. Przyznano ją za najwyższą liczbę punktów rankingowych.

 

15 czerwca 2011 roku podczas obchodów Święta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, został odznaczony honorowym tytułem „Zasłużony dla PWSZ” oraz tytułem Doctor honoris causa-honoris gratia. Tytuły przyznano za szczególne zasługi w zakresie rozwoju Uczelni oraz umacniania jej więzi z lokalnym środowiskiem.Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy tytuł „Efektywna Firma 2010”. Tym samym nasza Uczelnia została wyróżniona z pośród 30 tysięcy podmiotów gospodarczych. Tytuł przyznano za efektywną działalność i osiągnięcie w trzyletnim okresie (lata 2007-2009) wysokiego stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych. Tytuły „Efektywnych Firm 2010” i wyróżnienie otrzymały przedsiębiorstwa, w których ta średnia przekroczyła 5 procent. Ranking przygotowano w oparciu o dane finansowe, złożone przez firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podczas konferencji Pełno(s)prawny student, która odbyła się w Krakowie 15 listopada 2011 roku i zgromadziła przedstawicieli ośrodków akademickich z całego kraju, zostały zeprezentowane wyniki raportu dostępności stron internetowych uczelni dla osób niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Strona PWSZ im. Witelona w Legnicy znalazła się na wysokim, 8. miejscu, wyprzedzając nie tylko wiele witryn PWSZ w Polsce, ale również najlepsze Uczelnie techniczne.

W roku 2012 Uczelnia została laureatem drugiej edycji konkursu certyfikacji szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego i otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”. Została także uhonorowana wyróżnieniem „Primus”.

 

9 maja 2013 roku ogłoszone zostały wyniki 14. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych  w Polsce.

 

W finale IV. Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, która odbyła się 15 maja 2013 roku, studentki Pielęgniarstwa  PWSZ im. Witelona w Legnicy: Dominika Orzechowska i Marta Baszak zdobyły I i II miejsca.12 czerwca 2013 roku w Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca III edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie gali Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odebrał srebny certyfikat „Uczelnia Liderów 2013”. Było to już trzecie wyróżnienie Uczelni i jednocześnie najwyższe z przyznawanych obecnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 


24 stycznia 2015 r. - Klub Biznesu Miedzi Legnica, podsumował kolejny rok istnienia. Podczas uroczystej gali w hotelu Qubus rozdano certyfikaty sponsorom i członkom klubu oraz podsumowano dotychczasową działalność. W gronie wyróżnionych tytułem Srebrny Sponsor znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która od kilku lat wspiera działalność Miejskiego Klubu Sportowego Miedź Legnica.

 

9 lutego 2015 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy na konferencji Mądrzej, czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki w Bolesławcu została wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki nagrodą za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Ponadto studentka Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy Karolina Gruszczyńska odebrała dyplom i nagrodę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

29 października 2015 r. - podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Odebrali je Rektor prof. Ryszard K. Pisarski, prorektor Jerzy J. Pietkiewicz oraz nauczyciel akademicki prof. Ludwig Schmahl. Srebrną Odznaką Honorową przyznano mgr. Robertowi Burbie - Kanclerzowi Uczelni.

 

5 listopada 2015 r. - Doktor Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, odebrała tytuł Polska Nagroda Innowacyjności 2015, który został przyznany naszej Uczelni podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi.

 

23 grudnia 2015 r. - Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskały siedem punktów w opublikowanym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

28 lutego 2016 r. - PWSZ im. Witelona w Legnicy została Mistrzem Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej Kobiet.

 

8 czerwca 2016 r. - nasza Uczelnia w rankingu „Perspektyw" została sklasyfikowana na pierwszym
miejscu na Dolnym Śląsku a na 4. Miejscu wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.

 

5 lipca 2016 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w Pałacu Królewskim
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie podczas uroczystości podsumowującej VI edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, została wyróżniona certyfikatem Uczelnia Liderów 2016. Ponadto Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Certyfikat Złoty „Uczelnia Liderów".

 

5 lipca 2016 r. - w trakcie gali VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski odebrał nagrodę specjalną Aurea Praxis.

 

27 października 2016 r. - nasza Uczelnia została laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016. Nagrodę przyznano między innymi za wdrożenie nowego systemu kształcenia praktycznego opartego na połączeniu realizacji praktyk studenckich z projektami transferowymi.

 

10 października 2018 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy podpisano umowę o dofinansowaniu programu operacyjnego „Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014 - 2020". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu ZbigniewJózef Król. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz. Uczelni przyznano 2 190 438,25 zł w ramach dofinansowania projektu „Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta" złożonego w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia.

 

24 czerwca 2019 r. - władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Uczelnia Liderów wzięły udział w uroczystej gali finałowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji „Uczelnia Liderów". Gala odbyła się w Sali Klubowej Pałacu Lubomirskich w Warszawie, a nasza Uczelnia zdobyła nagrodę i wyróżnienie w tym konkursie.

 

18 maja 2020 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Zawodowe", konkursu organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu potwierdziło pozycję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

 

29 czerwca 2020 r. - nasza Uczelnia została wyróżniona „Akademickim Oscarem" i Certyfikatem Uczelnia Liderów 2020 w ramach X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

 

 

Aktualności