Nasza Uczelnia najlepsza na Dolnym Śląsku w rankingu Perspektyw 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, w ogłoszonym 9 czerwca br., 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2015 przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita została sklasyfikowana na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce w wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 81,2. Najwięcej punktów rankingowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała w kategoriach: wymiana studencka (przyjazdy) - 96,03; własna baza dydaktyczna - 83,83; preferencje pracodawców - 81,26 oraz prestiż - 75,15.


Warto zwrócić uwagę na fakt, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała znacznie lepsze wyniki w powyższych kategoriach aniżeli uczelnie, które zajęły pierwsze lokaty.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, w odróżnieniu od uczelni akademickich wprowadziła kształcenie na profilach praktycznych i powiązała kształcenie studentów z rynkiem pracy. Oznacza to, że studenci częściej i więcej przebywają w zakładach pracy na praktykach zawodowych i realizują większość programów kształcenia w postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych, warsztatów itp. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy mamy do tego przystosowaną bardzo nowoczesną bazę, wyposażoną w nowoczesne urządzenia. Oddaliśmy do użytku specjalistyczne laboratoria i programy a także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W nowych pracowniach studenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności energetyka źródeł odnawialnych mogą już w tej chwili pracować i uczyć się tego zawodu. Wszystko zrobiono z myślą o tym, żeby absolwent po wejściu na rynek pracy umiał od razu obchodzić się ze specjalistycznymi urządzeniami. Niwelujemy w ten sposób proces adaptacyjny nowego pracownika w firmie. Nasz absolwent w momencie przyjęcia do przedsiębiorstwa jest już wyposażony w umiejętności i kompetencje, których pracodawca oczekuje.

 

Aktualności