Praktyki w administracji rządowej

Więcej informacji na: https://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji

Praktyki w administracji rządowej

Program praktyk studenckich w administracji rządowej to kolejna inicjatywa popierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma zapewnić studentom dostęp do rynku pracy.

W ramach akcji „Studiujesz? Praktykuj" sfinansowaliśmy też powstanie serwisu www.lepszepraktyki.pl - portalu praktyk, który prowadzi Parlament Studentów RP.

Aktualności