Komunikat nr 8

KOMUNIKAT NR 8
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY
z dnia 18 maja 2009 r.


w sprawie wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Politologii PWSZ im. Witelona w Legnicy przeprowadzonych w dniu  18 maja 2009r.


Na podstawie § 14 ust. 2 regulaminu wyborów uzupełniających do rad wydziałów  PWSZ im. Witelona w Legnicy  podaje się do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Wydziału Politologii Uczelni:

• Uprawnionych do głosowania było 31 wyborców,
• W głosowaniu wzięło udział 16 wyborców,
• Głosów oddanych   – 16
• Głosów ważnych     – 16
• Głosów nieważnych  – 0

Zgłoszony kandydat – dr Marian Oczachowski – otrzymał 16 głosów. 


Komisja stwierdza, że w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Politologii PWSZ im. Witelona w Legnicy, które odbyły się w dniu 18 maja 2009r. członkiem Rady Wydziału Politologii Uczelni został dr Marian Oczachowski.

 


Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

mgr Robert Burba

<< powrót

Aktualności